Rodičovský příspěvek – za jakých podmínek o něj lze přijít

Rodičovský příspěvek není totéž co porodné nebo mateřská. Je vyplácen jako peněžitá pomoc v mateřství, přičemž rodič může během trvání rodičovské dovolené vydělávat a zlepšovat svoji ekonomickou rodinnou situaci, aniž by byly sledovány jeho příjmy. Kdy však zaniká nárok na rodičovský příspěvek?

Modelový příklad: Maminka dvouletého dítěte plánuje návrat do práce. Je domluvená s babičkou, že se v době matčiny nepřítomnosti o malého postará. Maminka ví, že návratem zpět do práce dojde k ukončení rodičovské dovolené. Kamarádka tvrdí, že kvůli tomu přestane být vyplácen i rodičovský příspěvek, který maminka pobírá a který si rozvrhla do tří let věku dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek

Co se týče nároku na rodičovský příspěvek, obecně zákon stanovuje, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvojčata či vícerčata, má rodič nárok na vyčerpání částky 450 000 Kč. Rodič může pobírat za zákonem stanovených podmínek rodičovský příspěvek, aniž by byl na rodičovské dovolené anebo naopak.

Stejně tak může být osoba na rodičovské dovolené a již nemusí čerpat rodičovský příspěvek, například v případě, kdy si stanovila rychlejší čerpání a maximální výši rodičovského příspěvku vyčerpala dříve než uplynula doba rodičovské dovolené.

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. Maminka tudíž bude moci čerpat rodičovský příspěvek i po návratu do práce, pokud dítěti zajistí péči jinou dospělou osobou. A to bude splněno, protože dítě bude hlídat v době matčiny nepřítomnosti babička.

Výpočet rodičovského příspěvku

Pro volbu měsíční výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu. Reprezentativní příklad: Matka pobírá hrubou měsíční mzdu ve výši 30 000 korun, chce rodičovský příspěvek pobírat 36 měsíců ve výši 10 000 Kč. Jaké má možnosti?

  • Rodičovský příspěvek lze vybrat nejrychleji za 15 měsíců, měsíční částka bude 21 000 korun, z toho na poslední měsíc zbyde 6 000 korun.
  • Rodičovský příspěvek lze pobírat nejdéle 43 měsíců, měsíční částka bude 6 977 korun.
  • Pokud bude rodičovský příspěvek matka pobírat 36 měsíců, měsíční částka bude 8 333 korun.
  • Bude-li matka čerpat 10 000 korun měsíčně, rodičovský příspěvek bude dostávat 30 měsíců.

Je na volbě rodiče, zda se rozhodne být doma s dítětem 2, 3 nebo 4 roky a podle toho si zvolit výši rodičovského příspěvku.

Kdy zaniká nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká, pokud rodič vyčerpá celkovou částku rodičovského příspěvku. Může se tak stát díky možnostem měnit každé tři měsíce výši příspěvku dle aktuální situace. Nejvýše může čerpat 13 000 Kč měsíčně.

Další důvod k zániku nároku nastává dovršením čtyř let věku dítěte, případně dobou, kdy se do rodiny se narodilo další dítě a stalo se nejmladším. Rodič má nárok na jednorázovou výplatu nevyčerpané částky rodičovského příspěvku na dítě, které již není nejmladším dítětem v rodině.