Varianty rodičovského příspěvku – nárok, podmínky, zkušenosti

Jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem a nyní jsem znovu těhotná. V průběhu pobírání rodičovského příspěvku se mnou byl rozvázán pracovní poměr, protože zaměstnavatel zkrachoval. Na okresní správě sociálního zabezpečení mi řekli, že na peněžitou pomoc v mateřství již nemám nárok. Obávám se, že mi bude automaticky náležet varianta čerpání rodičovského příspěvku, která se shoduje s původní čtyřletou variantou. Můžeme ještě teď nějak dosáhnout na jinou variantu rodičovského příspěvku?

Při zodpovídaní vašeho dotazu budu vycházet z toho, že skutečně nyní nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nemáte. V dotazu uvádíte, že u prvního dítěte jste však nárok na PPM měla. Je pravdou, že v předchozí úpravě rodičovského příspěvku (RP) by vám automaticky náležela čtyřletá varianta, pokud by nemohl změnit variantu čerpání ani otec dítěte.

Ovšem spolu se zavedením nového systému rodičovského příspěvku došlo i ke změně, týkající se zřejmě i vámi popisované situace. Nově byste mohla volit výši RP až do částky 7600 korun až do vyčerpání celkové výše 220 tisíc korun v případě splnění dále uvedených podmínek.

Jednou z nich je to, že vám nelze stanovit vyměřovací základ pro volbu RP z důvodu, že vám v průběhu pobírání RP na nyní nejmladší dítě v rodině zanikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Druhá z podmínek říká, že nárok na RP musí vzniknout bezprostředně po nároku na RP náležející na starší dítě,tedy  ve vašem případě, že se druhé dítě narodí v průběhu pobírání rodičovského příspěvku na dítě první.

Jak jsem již uvedla, pokud byste výše uvedené podmínky splňovala, máte nárok volit výši RP až do částky 7600 korun a nebudete automaticky zařazena do varianty, která je shodná s původní čtyřletou variantou pobírání RP, jak se obáváte.

I pokud byste výše uvedené podmínky nesplňovala, ale manžel pracuje a bylo by mu možné stanovit denní vyměřovací základ (má teoretický nárok na PPM), může i on určit volbu výše RP. Současná „čtyřletá“ varianta náleží pouze v případě, kdy ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ.

Pro bližší informace se můžete obrátit také na příslušný Úřad práce, odbor státní sociální podpory.