Špatná péče o maminku – co dělat, jak postupovat

Moje maminka je dlouhodobě nemohoucí. Ven už vůbec nechodí. Potřebuje také pomoc s koupelí a s dalšími úkony. Před rokem jsme se domluvili se sestrou, která bydlí blíže, že se o maminku bude starat. Maminka získala nárok na příspěvek na péči, který dává sestře za poskytovanou pomoc. Poslední dobou si však maminka stěžuje, že se o ni sestra nestará dostatečně. Že se u ní zastaví maximálně jednou za dva dny s nákupem a zajistí zřejmě opravdu tu nejnutnější potřebnou péči. Jinak nic. Sestra vše popírá. Rád bych péči zajistil i jiným způsobem, ale sám nemám peníze na to, abych zaplatil nějakou paní do domácnosti. Je možné nějak vyřešit příspěvek na péči tak, aby nedostávala vše jen sestra, když tu potřebnou péči nezajišťuje v dostatečné míře?

Chápeme, že chcete, aby bylo o maminku z důvodů jejího nepříznivého zdravotního stavu řádně postaráno. K  tomu je právě příspěvek na péči určen. Ten může být „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, například rodinnému příslušníkovi či asistentu sociální péče.

Pokud je to nutné, je možné tyto výše uvedené způsoby kombinovat podle vlastní potřeby a individuálně zvoleného způsobu zajištění péče, přičemž sám příjemce příspěvku, ve vašem případě maminka, si rozhodne, jak bude péče zajištěna.

Pokud má tedy maminka za to, že sestra již péči neposkytuje dostatečně, je možné příspěvek využít jinak, tedy přestat hradit péči rodinnému příslušníkovi a zajistit ji výše uvedenými způsoby. Anebo příspěvek zkombinovat tak, že částí příspěvku by se hradila péče sestry a částí jiným poskytovatelem např. pečovatelskou službou, jak navrhujete. Příjemce je však povinen ve lhůtě 8 dnů písemně oznamovat všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči.

Zkuste tedy probrat s maminkou, příp. i se sestrou vámi navrhovanou možnost řešení situace a spolu se pak obrátit na příslušný úřad práce a změnu ve využívání příspěvku oznámit.

Pokud by maminka přesto nechtěla, můžete se s úřadem práce pokusit spojit i sám a požádat je o pomoc. Určitě vám poradí, jak postupovat v případě, kdy máte pochybnosti o tom, že blízká osoba nezajišťuje péči dostatečně a senior se obává situaci sám změnit. Přeji vám, aby se situace vyřešila k maminčině spokojenosti.