Splátkový kalendář – potíže se splácením kvůli nehodě

Dostat se do dluhové pasti není v dnešní době ojedinělé. Soud může povolit dlužníkovi oddlužení ve formě splátkového kalendáře. Jak funguje splátkový kalendář v případě, kdy dlužník pobírá jen nemocenskou? Dojde automaticky ze zrušení splátkového kalendáře kvůli sníženému příjmu?

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře musí dlužník v zásadě po celou dobu pěti let měsíčně plnit věřitelům v minimální výši 30 % přihlášených závazků, přičemž se průběžně sleduje, zda tuto podmínku dlužník splňuje. Co nesmí v případě neplacení exekutor zabavit?

Samotné snížení příjmu nebo ztráta zaměstnání nemá sama o sobě automaticky vliv na zrušení oddlužení. V takové situaci je rozhodující, kolik dlužník za dobu dvou let věřitelům zaplatil a jaká je výše hodnoty plnění. Plněním splátkového kalendáře jako dlužník může plnit věřitelům i více než 30 %.

Jako dlužník však člověk musí po schválení oddlužení plnit určité povinnosti z exekuce. Patří mezi ně například takzvaný výkon přiměřené výdělečné činnosti. V případě, že člověk ztratí zaměstnání, musí usilovat o získání příjmu a aktivně si hledat jinou práci.

Pokud nyní věřitelům dlužník plní ve více než 30 % a z důvodu nízkého příjmu či ztráty příjmu dojde ke snížení plnění na hranici 30 %, nic se pro dlužníka nemění, a i nadále bude řádně plnit, ale již ve výši 30 %.

Jestliže se však dostane pod hranici 30 %, přestane již splňovat podmínky pro oddlužení plněním splátkového kalendáře a soud by skutečně mohl rozhodnout o zrušení oddlužení. Svou situaci proto konzultujte přímo s vaším insolvenčním správcem.

Splátkový kalendář – obecně 

Když si člověk bere půjčku, jedním z nejdůležitějších faktorů je splátkový kalendář. Splátkový kalendář je v podstatě časový plán, který určuje, kdy musí být půjčka zcela splacena. Je v něm uvedeno, kolik je třeba zaplatit a kdy. 

Splátkový kalendář je důležitý, protože dlužníkovi ukazuje, jak dlouho bude trvat, než půjčku splatí. To dlužníkovi umožňuje vhodně naplánovat své finance a zajistit, aby mohl všechny splátky uhradit včas. 

Splátkový kalendář se může lišit v závislosti na typu půjčky a věřiteli. Obecně platí, že většina věřitelů požaduje splácení půjčky po určitou dobu, například po dobu tří nebo pěti let. V časovém plánu budou také uvedeny jednotlivé splátky, které je třeba každý měsíc uhradit. 

Splátkový kalendář může také určovat úrokovou sazbu úvěru. Čím delší je doba splácení, tím vyšší bude úroková sazba. Je to proto, že věřitel na sebe bere větší riziko, protože půjčka bude nesplacená po delší dobu. 

Pokud jde o splátkové kalendáře, je důležité, aby dlužníci rozuměli svým povinnostem. Dlužníci by se měli ujistit, že jsou schopni splácet včas a v plné výši. Pokud dlužník splátku neuhradí, může mu věřitel uložit poplatky z prodlení nebo jiné sankce. 

Je také důležité, aby dlužníci před rozhodnutím zvážili celkové náklady na půjčku. To zahrnuje úrokovou sazbu, dobu splácení a případné další poplatky nebo platby. Dlužníci by měli porovnat různé věřitele a ujistit se, že dostanou tu nejlepší možnou nabídku.