Stalking – hrozba, problémy, strach – jak postupovat, co dělat

Nebezpečné pronásledování je psychickou poruchou. Oběti stalkerů přicházejí nejen o soukromí, nýbrž i o psychickou pohodu a klid. V mnoha případech i o osobní bezpečnost. Jak se bránit stalkingu? Na koho se obrátit?

Modelový příklad: Loni se žena na vánočním večírku seznámila s kamarádem svého kolegy. Nejdříve se jí líbil, avšak potom si s ním už neměla co říct a kontakt ukončila. On se s tím však nesmířil. Neustále jí posílal SMS zprávy, e-maily. Volal i třicetkrát denně. Nejdříve byl obsah těch zpráv milý, lichotil jí. Nyní již vyhrožuje.

Vždy ženě popíše, kde a s kým ji viděl, co dělala. Žena už má strach někam jít, když ví, že ji muž sleduje. Asi se jí i naboural do počítače. Jejím kamarádům začaly od ní chodit nechutné emaily. Píše za ni příspěvky na facebooku. Žena vůbec neví, co má dělat. Je už paranoidní. Bojí se i doma. Každé ráno má strach zapnout mobil, internet, co tam zase bude. Zprávy už nečte, jen je maže.

Stalker často volá i píše z několika různých čísel. Vyhledat telefonní číslo může být obtížné, pokud dotyčný používá předplacené sim karty.

Stalking – nebezpečné pronásledování

Dlouhodobé a opětovné pronásledování, telefonování, neustálé psaní SMS a e-mailů, navštěvování či sledování se nazývá stalkingem. Obsahem komunikace může být jak vyznání lásky, tak vyhrožování či zastrašování. Od roku 2010 je stalking, neboli také nebezpečné pronásledování, trestným činem. Proto je se svým trápením nejlepší obrátit se na policii a případně podat trestní oznámení.

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. nebezpečné pronásledování definuje v § 354. Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že:

  • vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým
  • vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje
  • vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje
  • omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
  • zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li výše uvedený čin vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní, nebo nejméně se dvěma osobami.

Oběti stalkingu a jeho projevy

Nejčastějšími obětmi stalkingu jsou známé osobnosti, celebrity, politici, kolegové z práce, či expartneři. Tento trestný čin nezřídka končívá psychickými problémy oběti, pokusy o sebevraždu, či dokonce násilím a vraždou.

Stalkerem může být prakticky kdokoliv, přičemž na první pohled to na člověku vůbec nemusí být poznat. Častokrát jsou to běžní lidé z bezprostředního okolí, kteří před ostatními vedou počestný a klidný život.

Projevy stalkingu:

  • Demonstrování moci a síly (přímé či nepřímé výhrůžky) fyzické pronásledování oběti cestou do práce, na nákup, pronásledování autem, čekání na oběť před domem
  • Stalker může také vyhrožovat fyzickým útokemna oběti nebo útokem na její blízké
  • Uskutečněním výhružek v případech, že dosavadní pokusy stalkera selhávají
  • Stalker se vydává za oběť, označuje sám sebe za oběť a  předstírá, že se mu oběť mstí, může na oběť podat i trestní oznámení
  • Snaha poškodit pověst oběti, očernit ji šířením nepravdivých informací v okolí

Pronásledování bývalým partnerem, který citově neunesl rozchod, bývá pro oběť vysoce psychicky náročné. Přičemž následky dalekosáhle přesahují běžné problémy s partnerem. Jedná se o nevyžádané dopisy, telefonáty, dárky, osobní návštěvy, sledování, pokusy o kontakt a následná agrese, výbuchy vzteku, výhružky, či dokonce fyzické násilí.

Stalker často neváhá oběť pošpiňovat i mezi jejími přáteli či příbuznými, kolegy a novými partnery. Lží a výmysly oběť přede všemi očerňuje, což může vést nejen ke ztrátě cenných mezilidských kontaktů, nýbrž také ke ztrátě zaměstnání.

Obrana proti stalkingu

Emaily a zprávy určitě nemazat, nýbrž je předložit policii jako důkaz. Na policii je vhodné docházet i průběžně a předkládat další e-maily, nepřijaté hovory, aby policie postupně získávala důkazy, že k pronásledování dochází soustavně a dlouhodobě. Určitě je také dobré je informovat o tom, že se někdo zřejmě „naboural“ do počítače, zneužívá email, facebookový profil.

S člověkem, který soustavně i přes nesouhlas dotyčné/ho obtěžuje druhé, není radno vůbec komunikovat. Na jeho snahu o kontakt pokud možno nereagovat. Mohlo by jej to povzbudit k dalšímu obtěžování, neboť stalkera uspokojuje jakákoliv reakce, byť negativní.

Založit si nový email, jen pro své nejbližší, nové telefonní číslo, stáhnout se ze sociálních sítí. Změnit své denní návyky, chodit ven z domova v jiný čas, nakupovat v jiných obchodech. Používat různé cesty do zaměstnání, pokud možno vždy chodit s doprovodem a mít u sebe mobilní telefon pro případ zavolání pomoci.