Jak nepřijít během těhotenství o peníze

Těhotenství bývá většinou spojeno s radostným očekáváním. Pokud žena pracuje na fyzicky náročnější pozici, může pro ni těhotenství znamenat ohrožení zdraví i přesun na jinou pracovní pozici. Mnohdy méně placenou. Přijde žena kvůli těhotenství o peníze?

Modelový příklad: Žena je ve druhém měsíci těhotenství. Vykonává fyzicky docela náročnou práci. Lékař jí sdělil, že v pokročilejším stadiu těhotenství nebude moci stejnou práci vykonávat a že by jí zaměstnavatel měl přidělovat práci jinou. Žena nechce ohrozit své dítě, ovšem bojí se, že když bude dělat jinou práci, třeba méně náročnou, bude mít také menší plat. Může ji zaměstnavatel přeřadit na méně placenou práci?

Přeřazení na jinou pracovní pozici

Až pro ženu nebude dosavadní práce z důvodu těhotenství vhodná, vystaví jí o tom ošetřující lékař potvrzení. Na jeho základě by následně měl poskytovatel pracovnělékařských služeb (závodní lékař) vydat lékařský posudek s tím závěrem, že vykonávaná práce ohrožuje ženino těhotenství (nebo mateřství a schopnost kojení).

V tom případě je zaměstnavatel povinen ženu v očekávání převést na jinou, pro ni vhodnou práci, a to i bez jejího souhlasu a s možností méně placené pozice.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Z důvodu přeložení na méně placenou pozici by žena měla mít nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, což je dávka nemocenského pojištění. Podmínkou nároku na tuto dávku je převedení na jinou práci, u které bez svého zavinění dosahuje zaměstnankyně nižšího příjmu. Vyplácí se:

  • zaměstnankyni v jiném stavu
  • zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu
  • zaměstnankyni, která kojí

Těhotné zaměstnankyni se dávka vyplácí za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Dávka se poskytne, jednoduše řečeno, ve výši rozdílu mezi příjmem dosahovaným před převedením a příjmem dosahovaným po převedení.

Výše vyrovnávacího příspěvku

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení na základě žádosti, kterou žena podá u svého zaměstnavatele. U výše příspěvku se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny, v nichž zaměstnankyně:

  • byla v dočasné pracovní neschopnosti
  • čerpala mateřskou či rodičovskou dovolenou
  • ošetřovala dítě mladší 10 let či ošetřovala jiného člena domácnosti
  • čerpala pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut plat
  • měla neomluvenou nepřítomnost v práci či byla účastna stávky

Na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá nárok těhotná zaměstnankyně, která je činná na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.