Pachatel trestného činu – musí zaplatit vzniklou škodu, zkušenosti

Stala jsem se obětí trestného činu, který bych nechtěla blíže specifikovat. V rámci toho činu jsem byla dva týdny hospitalizována v nemocnici, následně jsem byla nějakou dobu v pracovní neschopnosti. Pachatel byl odsouzen, ovšem soud nerozhodl o mé škodě, a zda je povinen mi ji pachatel uhradit. Soudce mi řekl, ať si věc řeším v jiném řízení. Proč? Jak mohu teď dále postupovat?

 V souvislosti s dotazem předpokládám, že se ptáte na možnosti náhrady škody způsobené trestným činem.

Je pravdou, že poškozený, tedy Vy, může uplatnit požadavek na náhradu škody v trestním řízení, ovšem v některých případech soud o této věci nemůže rozhodnout a musí poškozeného s jeho nárokem odkázat na občanskoprávní řízení. Prioritou trestního řízení je rozhodnutí o vině a trestu, nikoli rozhodnutí o náhradě škody.

Pokud jste byla v trestním řízení odkázána na to, abyste se svými požadavky obrátila na občanskoprávní řízení, máte nyní tři možnosti jak postupovat.

Za prvé se můžete pokusit dohodnout s odsouzeným na dobrovolném uhrazení škody, tzv. mimosoudní řešení. Jedná se sice o ideální možnost řešení, ale ne příliš častou. Za druhé nemusíte udělat vůbec nic a smířit se s tím, že Vám škoda uhrazena nebude. A za třetí můžete k soudu podat žalobu o náhradu škody.

Pokud byste se rozhodla podat žalobu, obecně lze říci, že se můžete domáhat náhrady té škody, kterou lze vyčíslit penězi. Nejčastěji jde tedy o škodu na majetku, zdraví a životě. Samozřejmě se můžete domáhat jen té škody, která vám skutečně vznikla.

Měla byste také vědět, že v tomto řízení má žalobce (tedy znovu Vy) tzv. důkazní břemeno, což znamená, že musí prokazovat svůj nárok. Vzhledem k tomu, že žaloba o náhradu škody je již náročnější, doporučuji obrátit se o pomoc při sepsání na odborníky.