Sousedův nepořádek – je potřeba odklízet sousedovo listí

Mám problém se sousedem. Má totiž blízko společné hranice našich pozemků vysázenou lípu. Nejedná se o úplně malý strom a každý podzim se potýkám s tím, že musím odklízet nekonečnou spoustu spadaného listí. Snažil jsem se s ním domluvit, aby listí alespoň jednou za čas uklízel, tedy trochu pomohl, když se jedná o jeho strom, ale neúspěšně. Mohu něco dělat a donutit souseda, aby listí odklízel? Předem říkám, že lípu je škoda skácet. Vadí mi jenom to listí.

Popisujete situaci, se kterou se v poradně v průběhu podzimu setkáváme relativně často, je to jeden z nejčastějších sousedských sporů. Píšete ale také, že nemáte zájem na úplném skácení stromu.

Situaci se spadaným listím řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ve svém ustanovení § 1016. Zde se uvádí, že plody spadlé ze stromu, na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. Mezi tyto plody se řadí i spadané listí, které tak náleží vám, nikoliv sousedovi. Je tedy na vás, abyste si spadané listí odklízel.

Předpokládám však, že spadlé listí je důsledkem toho, že část stromu, respektive jeho větve přesahují na váš pozemek. A zde již něco udělat můžete, protože stejné ustanovení říká, že máte právo požádat souseda, aby větve, která přesahují na váš pozemek a působí vám obtíže, ořezal. Podmínkou je také, že obtíže, které jsou působeny, převažují zájem na zachování stromu.

A pokud tak soused v přiměřené lhůtě po vaší žádosti neučiní, máte právo přesahující větve ořezat vy. Musíte tak však učinit šetrným způsobem a ve vhodnou roční dobu. Určitě nyní můžete souseda vyzvat k tomu, aby vám s odklízením listím pomáhal, a pokud mezi vámi nedojde k dohodě, sdělte mu, že budete žádat, aby odstranil větve jeho stromu přesahující na váš pozemek v souladu s § 1016 odst. 2 občanského zákona.

Je dobré také ve výzvě popsat, v čem konkrétně vám ony přesahující větve činí potíže. Pokud soused nebude na tuto výzvu reagovat, případně pokud nedojde k domluvě ohledně úklidu spadaného listí, pak jej vyzvěte k odstranění větví, pokud jsou splněny podmínky dle § 1016 odst. 2 občanského zákonu a dejte mu k odstranění větví přiměřenou lhůtu.

Pokud tak neučiní, pak máte právo tyto větve ořezat, což by mělo zároveň omezit padání listí na váš pozemek a mohlo by pomoci vyřešit či alespoň zmírnit spor se sousedem.