Jak postupovat při darování domu dětem – chtít věcné břemeno

Darování nemovitosti je na první zdání jednoduchá záležitost, ovšem může se nečekaně zvrtnout a způsobit rozepře i mezi nejbližšími příbuznými. Zejména co se týče bydlení a doživotního užívání. Proč je důležité věcné břemeno a jak jej vyřešit?

Modelový příklad: Muž se rozhodl svému synovi darovat rodinný dům, který vlastní společně s manželkou. Jedná se o dům, který má dvě bytové jednotky. V jedné bydlím otec s manželkou a ve druhé syn s rodinou. Syn se rozhodl dům opravit a chce si vzít úvěr, domem chce ručit.

Aby úvěr dostal, musí být majitelem domu. To by nevadilo, stejně mu chtěli dům dát. Avšak rodiče by chtěli, aby jim bylo v domě zřízeno věcné břemeno. To však syn odmítá, s tím, že s věcným břemenem mu hypotéku na rekonstrukci nikdo nedá. Se synem mají sice dobré vztahy, avšak co by se mohlo stát, kdyby si věcné břemeno nenechali zřídit?

Situace na bankovním trhu je proměnlivá, proto není jednoznačné říci, zda je nutné, aby syn byl skutečně majitelem domu či by stačilo, aby byl dán dům do zástavy i v případě, že majitelem by zůstali rodiče.

Věcné břemeno (služebnost)

To, zda si rodiče nechají zřídit věcné břemeno doživotního užívání bytu pro sebe a manželku, či nikoliv, záleží čistě na nich. Je doporučováno si věcné břemeno nechat zřídit, a to nejlépe přímo s darovací smlouvou. Poté se již těžko budou domáhat jeho zřízení, zvlášť pokud nový majitel (syn) nebude chtít. Není to totiž jeho povinností.

Obecně věcná břemena znamenají omezení vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného. Toto uváděné věcné břemeno (služebnost) vzniká na základě písemné smlouvy, kterou je nutné vložit do katastru nemovitosti.

Snížení tržní ceny nemovitosti

Syn věcné břemeno zřídit nechce, protože se obává, že úvěr na opravu domu nedostane. Je pravdou, že věcné břemeno obecně snižuje tržní cenu nemovitosti, protože v případě prodeje toto břemeno nezaniká a nový majitel by domek musel koupit i s jeho obyvateli. Je proto možné, že by to mohlo ztížit získání úvěru v požadované částce.

Přesnější informaci podá smluvní znalec banky při odhadu ceny nemovitosti. Obecně věcné břemeno ovlivňuje zástavní hodnotu podle typu věcného břemena, doby, na jakou je sjednáno a zda toto břemeno ztěžuje užívání nemovitosti. Praxe potvrzuje, že úvěrování domů s věcným břemenem dožití, je bez šance. Naopak potíže se nevyskytují například u věcného břemena přístupové cesty, okapu, či pastvy.

Pro rodiče věcné břemeno znamená určitou jistotu, že budou moci doživotně užívat určený byt. Pokud by věcné břemeno zřízeno neměli, znamenalo by to, že v domě bydlí pouze na základě souhlasu majitele nemovitosti, tedy syna, a tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. V takovém případě by měli povinnost se z bytu bez náhrady odstěhovat.