Zaměstnavatel nechce dát dovolenou v létě

Pracuji jako zaměstnanec. Jsou tady prázdniny a tak jsem řešila svou dovolenou.  Vždycky to u nás bylo tak, že na každého alespoň týden dovolené přes prázdniny vyšel. Ovšem tento rok zaměstnavatel sdělil, že chce, aby na každé směně byl takový počet lidí, který by zaručil, aby byly všechny zakázky splněny včas. Proto v průběhu léta dovolenou všichni zaměstnanci nedostanou. Když jsme si stěžovali, řekl nám zaměstnavatel, že si můžeme dovolenou vybrat na podzim tak, aby se vše v práci zvládlo. Ale kdo by chtěl dovolenou v říjnu?  Může takto zaměstnavatel postupovat? Máme jako zaměstnanci právo domoci se čerpání alespoň části dovolené v létě?

Dovolenou zaměstnance upravuje zákoník práce. Podle ustanovení § 218 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci dovolenou určit tak, aby si dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém nárok na dovolenou vznikl, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

Podle ustanovení § 217 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel a nikoliv zaměstnanec, a to zpravidla podle písemného rozvrhu čerpání dovolené. Dále je povinností zaměstnavatele určit čerpání dovolené zaměstnanci tak, aby byla dovolená čerpána zpravidla vcelku.

Pokud to provozní důvody zaměstnavatele nedovolují, je možné určit čerpání po částech, ale zde je zaměstnavatel omezen v tom, že v případě čerpání dovolené po částech musí být jedna z těchto částí v rozsahu alespoň dvou týdnů vcelku, pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnanci jinak.

Nikde však není zákonem uváděno, že je povinností zaměstnavatele určit, aby část dovolené byla určena v průběhu léta. Zaměstnavatel by však měl při rozvržení a nařizování dovolené přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance, například brát ohled na rodinnou situaci, na rodiče s nezletilými dětmi, kteří mají problém během léta s hlídáním a podobně a podle toho také dovolenou rozvrhnout.

Obecně však z ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel má právo zaměstnanci dovolenou nařídit v průběhu celého roku. V zákoně není zakotveno právo zaměstnance na dovolenou v průběhu léta a záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Ten určuje čerpání dovolené.