Zvýšení nájemného – jak se bránit, co dělat, postup

Zvýšení nájemného není pro nájemníky nikdy příjemnou záležitostí. Jsou to náklady navíc, s nimiž dopředu nepočítají. Má na zvýšení nájmu pronajímatel právo? Jak se proti zvyšování bránit?

Modelový příklad: Muž bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy. Pronajímatel za mužem přišel, že chce zvýšit nájemné na 100 Kč za m2 a vychází prý z cenové mapy. Pokud na zvýšené nájemného muž nepřistoupí, má prý nyní pronajímatel právo obrátit se na soud, aby rozhodl o určení nájemného. Je to pravda? Kde lze najít cenovou mapu?

Cenová mapa nájemného

Cenová mapa nájemného obsahuje orientační údaje o výši nájemného a také informace o prodejních cenách nemovitostí v okolí. Řeč je o průměrném tržním nájemném a částka je cenou za 1 metr čtvereční bez DPH. Cenová mapa je vodítkem pro majitele bytů i nájemníky.

Výše nájemného je ovlivňována zejména stavem nemovitosti, lokalitou, zaměstnaností v dané lokalitě a občanskou vybaveností, dále velikostí a úložnými prostory.

Zvyšování nájemného

Dle § 2248 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. si nájemník i pronajímatel mohou v nájemní smlouvě sjednat každoroční zvyšování nájemného. Pokud tak neučiní, případně zvyšování nájemného výslovně nevyloučí, je pronajímatel oprávněn písemně navrhnout nájemníkovi zvýšení nájemného, a to do částky srovnatelné s cenovou mapou v dané lokalitě. Nesmí to však být více než 20 procent.

Pronajímatel musí nejprve písemně zaslat návrh se zvýšením nájemného. Zaslaný dokument je návrhem na uzavření dohody o změně nájemného. I nadále však bez souhlasu nájemníka ke změně nájemného nemůže dojít, tedy nemůže být jednostranně zvýšen z rozhodnutí pronajímatele.

Výši nájemného určí soud

Pokud nájemce s návrhem souhlasí, začne platit zvýšený nájem třetím kalendářním měsícem po doručení návrhu. Pokud se nájemce písemně k návrhu pronajímateli do dvou měsíců nevyjádří, respektive neprojeví souhlas, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud.

Pronajímatel za nájemníkem zašel osobně, zatím tedy nesplnil podmínky pro to, aby se mohl obrátit na soud. Zákon totiž vyžaduje, aby takový návrh byl písemný.

Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá. Soud určí výši nájemného ode dne podání návrhu. Pokud soud rozhodne o zvýšení nájemného, bude nájemník muset zaplatit rozdíl nájemného zpětně ode dne podání návrhu.