Nájemní smlouva – písemně

Nájemní bydlení se může zdát jako menší závazek než hypotéka, ovšem i nájem se neobejde bez povinností a závazků. Neznalost zákona neomlouvá a za chyby se platí. Na co si dát pozor, aby nájemní bydlení probíhalo bez problémů?

Modelový příklad: Před rokem nájemník uzavřel s majitelem bytu nájemní smlouvu na dobu neurčitou a bez problémů hradil nájem. Přišel však o práci, snížily se mi příjmy a již nebyl schopen sjednané nájemné platit. Snažil se s pronajímatelem dohodnout na nějakém řešení, ovšem bylo mu řečeno, že pokud nemá na nájem, má se odstěhovat. Tak také před třemi měsíci učinil.

Nyní však po něm pronajímatel žádá dlužné nájemné a zálohy na služby za ty měsíce, co už tam nájemník nebydlí. Řekl mu, že na to nemá nárok, protože se z nájemnímu bytu vystěhoval na jeho ústní výzvu. Má pravdu nájemník nebo pronajímatel?

Ukončení nájemního vztahu

Dle popisované situace nijak nedošlo k ukončení nájemního vztahu. Jedná se bohužel o častý nešvar jak nájemníků, tak i pronajímatelů, který vychází z neznalostí práv a povinností jedné či obou stran a často končí soudními spory.

Je nutné si uvědomit, že pouhým odstěhováním nájemníka nájem bytu skončit nemůže, a to ani v případě, pokud tak nájemce učiní na výzvu pronajímatele. Občanský zákoník 89/2012 Sb. totiž jasně v § 2286 stanovuje, že nájem bytu lze ukončit pouze písemnou dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, nebo písemnou výpovědí jedné ze stran nájemního vztahu.

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

Bez písemné výpovědi nájem trvá

Pokud tedy nebyl písemně nájem bytu ukončen, nájemní vztah i nadále trvá a stejně i tak práva a povinnosti obou smluvních stran. V tomto případě se jedná mimo jiné zejména o povinnost hrazení nájemného a služeb s nájmem souvisejících, a to do té doby, než skutečně k ukončení nájmu dojde.

Nyní je řešením problému s nájemním bytem zkusit se s pronajímatelem dohodnout na ukončení nájmu písemnou dohodou ke smluvenému datu.

Tento právní stav není jednoduchý ani pro samotného pronajímatele. Ten totiž nyní není oprávněn uzavřít novou nájemní smlouvu s někým jiným, jelikož by nová smlouva o nájmu byla od samého počátku neplatná.

Co se týče dlužného nájemného a záloh na služby, pokud nájemní vztah skutečně nebyl zákonným způsobem ukončen, nárok pronajímatele je oprávněný a v případě soudního sporu by mohl být úspěšný.