Mezinárodní projekt o Jagelloncích se musí obejít bez dotace

Velkolepý mezinárodní projekt o Jagelloncích, jehož první část je plánovaná na jaro a léto v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, se musí obejít bez finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. 

Rozsáhlá česko-polsko-německá výstava Europa Jagellonica by měla odstartovat v dubnu letošního roku v Kutné Hoře, kde její českou část pořádá Galerie Středočeského kraje (GASK). Velká část vystavovaných exponátů poté podle plánu zamíří do polské Varšavy a německé Postupimi.

Projekt o Jagelloncích

Projekt je zaměřen na umění a kulturu ve střední Evropě za vlády Jagellonců v letech 1386-1572. Že bude Europa Jagellonica mimořádná výstava, která Kutnou Horu a GASK zviditelní, je jedna věc. Ovšem jestli po ní také kromě velkých dojmů nezůstanou ještě velké dluhy, je věc druhá.

Ministerstvo kultury České republiky (MKČR) na svých stránkách zveřejnilo seznam akcí, které prošly oběma koly výběrového řízení na získání dotace v oblasti profesionálního umění. Druhé kolo se uskutečnilo ve dnech 15. 2. 2012 a 21. 2. 2012.

Galerie Středočeského kraje podávala do dotačního řízení projekt Europa Jagellonica. Tento výstavní projekt GASKu má rozpočet 31 530 000 korun a požadavek na dotaci činil 15 305 000 korun. Grantová komise MKČR rozhodla, že GASK dotaci nedostane.

Výstava v ohrožení?

Znamená to snad, že je velkolepá výstava v ohrožení? Výstava určitě není v ohrožení, její příprava je v plném proudu. Její první etapa skončila tiskovou konferencí konanou v Praze 15. února 2012, kde byl autorem výstavy Jiřím Fajtem prezentován záměr a náplň výstavy spolu s doprovodným programem.

GASK ale musí sehnat finanční prostředky jinde. Na takto velký projekt žádá o prostředky z dotačních titulů u různých institucí, ale finance shání i u sponzorů. V současné době probíhají jednání se sponzory z řad velkých finančních institucí. 

Termín spuštění výstavy je naplánován na druhou polovinu dubna. Čas kvapí a finance se projednávají a shánějí. Zatím se investice do propagace výstavy podle informací Korába pohybují v řádech desetitisíců korun. Peníze „padly“ zejména na plakáty, letáky a informační brožury. 

Část peněz se už GASKU na výstavu o Jagelloncích podařilo získat. Finanční prostředky pro výstavu schválila Rada kraje. Podíl je i z dotace EU, která na tento mezinárodní projekt uvolnila 200.000 Euro. Pro GASK je vyčleněno 69. 000 Euro.

Příprava v plném proudu

Při přípravě takto velké výstavy počítal GASK i s úspornou verzí rozpočtu, aniž by snižovali kvalitu výstavy a jsou připraveni korigovat rozpočet výstavy podle toho, jak velký finanční obnos získají od sponzorů. Zatím jednání se sponzory neskončila. 

GASK nebude komentovat rozhodnutí komice MKČR a zároveň nepřipouští ani možnost, že by přípravu žádosti o dotaci podcenil. Na žádosti pracovali lidé, kteří s podobnými výstavami mají zkušenosti, například připravovali výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba, nebo Karel IV. Císař z boží milosti.

Podle dostupných informací na stránkách MKČR však výstavní projekt Europa Jagellonica získal od komise pouze jeden jediný bod. Naopak podpořené projekty získaly i 4 body. Navíc nikdo jiný o tak vysokou sumu v daném okruhu nežádal.