Unikátní obraz Alfonse Muchy odhalilo mostecké muzeum

alfons_mucha_muzeum

Vernisáže se zúčastnila také krajská radní pro kulturu Jitka Sachetová a řada dalších hostů. Mezi nimi byli dokonce pamětníci, kteří obraz pamatují z dob, kdy v mostecké bance pracovali.

V úvodu vernisáže přítomné přivítal ředitel muzea Michal Soukup a kurátorka výstavy Jitka Šrejberová přítomné seznámila s historií obrazu Alfonse Muchy a osvětlila, proč obraz není kompletní. „Část obrazu vyřízla zřejmě sama banka při instalaci, což Muchu velmi rozezlilo. Bohužel obraz je tak nenávratně zničen a ani historici netuší, kde část obrazu je,“ řekla kurátorka Jitka Šrejberová.

Obraz léta unikal pozornosti odborníků i širší veřejnosti, zřejmě vlivem politických událostí konce 30 let, kdy byl po Mnichovské dohodě sňat ze stěny a během války uschován. Budova záložny byla zbourána v roce 1977 spolu s většinou starého města, které ustoupilo těžbě uhlí. Nedlouho poté byl obraz darován mosteckému muzeu, kde byl uložen. 

„Jsem velmi ráda, že se obraz, který byl tolik let uložený ve sbírce muzea, může představit široké veřejnosti a právě v tento významný rok, kdy si připomínáme sté výročí vzniku Československa,“ řekla krajská radní Jitka Sachetová.

Obraz Bůh Mamon (jak bylo dílo označeno při zápisu do sbírky), o rozměrech 2,4 x 4,6 m, byl namalován v roce 1937 pro novostavbu České záložny na I. náměstí v Mostě, která svůj provoz zahájila v dubnu roku 1934. Zdobil stěnu nad pokladnami ve dvoraně záložny, což dokládá jak osobní korespondence malíře s bankovním domem, tak stavební dokumentace uložená ve Státním okresním archivu Most.

Po dlouhá léta obraz unikal pozornosti odborníků i širší veřejnosti, protože zřejmě již v souvislosti s dobrovolnou likvidací záložny v únoru roku 1939 vlivem politických událostí po Mnichovské dohodě byl sňat se stěny a během války uschován.

Dílo není v původním stavu, což naznačuje obdélný výřez na středu spodní části. Na plátně nataženém na napínací rám totiž pokračuje výjev obrazu. Toto zjištění tak může potvrzovat blíže neověřenou vzpomínku mosteckého občana pana Engelberta Laxy, kterou zaznamenal pan Bohumil Hlaváček.

Podle ní údajně došlo k vyříznutí spodní partie ještě za života Alfonse Muchy, který byl rozezlen necitlivým zásahem do celistvosti díla. Z Muchovy osobní korespondence, která nám byla zpřístupněna jeho vnukem Johnem Muchou, je zřejmé, že instalaci díla realizoval sám bankovní dům.

V roce 1977 byl obraz při bourání I. náměstí ve starém Mostě z prostor bankovního domu převezen na dosud neurčené místo, odkud se pak v první polovině 80. let 20. století dostal do sbírky muzea. V posledních letech před likvidací budovy byl dle vzpomínek pana Jiřího Mencla (bývalého pracovníka poválečné banky) obraz deponován ve veřejnosti nepřístupné části.

Záznam o předání díla do mosteckého muzea se nám nedochoval, takže není možné sledovat pohyb obrazu v období od zániku stavby po začlenění do muzejní evidence. Oblastní muzeum v Mostě proto s nadějí očekává pomoc od pamětníků při pátrání po jeho osudech.

Dílo, které aktuálně prošlo citlivým konzervačním zásahem, bude vystaveno až do roku 2019. Poté je plánováno finančně a časově náročné restaurování, aby se mohlo stát součástí stálé instalace muzea. Zhlédněte v oblastním muzeu v Mostě poslední velkoformátovou realizaci Alfonse Muchy z roku 1937 – obraz, s nímž se spojil závěr jeho života.