Hádky rodičů – se přenáší na děti

Neshody v rodinách se dějí téměř v každé domácnosti. Nemělo by však být pravidlem, aby byly hádky rodičů na denním pořádku. Zejména pokud se v domácím prostředí vyskytují i děti. Právě ty nesou neshody mezi rodiči velmi špatně a mají pocit, že vina je na jejich straně. Jak situaci řešit?

Modelový příklad: Nedávno se své tetě neteř svěřila, že se její rodiče v poslední době velmi hádají. Několikrát došlo i k fyzickému napadení ze strany otce. Otec hodně pije a matka od něj nechce odejít, protože má strach, že to bez něj nedokáže finančně zvládnout.

Situace je pro neteř hodně těžká, protože se svěřila, že už to dlouho nevydrží a uteče. Během hádek se o matku bojí. Prý se i občas v noci trošku počůrá. Je ji 10 let. Teta má obavy, že když to řekne rodičům, tak neteř potrestají.

Dát dítěti najevo pocit bezpečí a důvěry

To, že se dítě s něčím takovým svěří někomu blízkému, může být velice zavazující a stresující. Je vidět, že má neteř k tetě důvěru, a to je důležité. Je vždycky dobré s dítětem udržovat kontakt, dát mu najevo svou podporu a to, že se na příbuznou může kdykoliv obrátit, i v situaci, kdy by dítě skutečně z domu uteklo.

Také je důležité neslibovat nic, co nelze dodržet, avšak také dát dítěti najevo, že za vzniklou situaci nemůže. Pro tetu bude důležité uvědomit si svou roli. To, co může ovlivnit a co už ne. Je ošemetné se míchat do záležitostí jiné rodiny, avšak lhostejnost není na místě

Vyplatí se zvážit, zda do celé věci zaangažovat i další členy rodiny, popřípadě i lékařku, nebo učitelku, kteří by mohli zasáhnout z pozice autority. Bylo by také dobré, aby neteř navštívila dětského psychologa, i vzhledem k tomu, že se začínají vyskytovat projevy na stresovou situaci.

Pokud nezačnou celou věc řešit dospělí mezi sebou, a to právě dospěle a zodpovědně, situace se může zhoršovat a pro neteř to může mít vážné psychické následky do budoucna. Děti pozorně sledují emoce svých rodičů, aby zjistily, jak jsou v rodině v bezpečí. Pokud jsou rodiče destruktivní, škody na dětech mohou trvat celý život.

Pozitivní a negativní konflikty

Konflikty jsou běžnou součástí každodenní zkušenosti, takže není důležité, zda se rodiče hádají. Důležité důsledky pro děti má to, jak se konflikt projevuje a řeší, a zejména to, jak se při něm děti cítí. Sledování některých druhů konfliktů může být pro děti dokonce dobré – když děti vidí, jak jejich rodiče řeší obtížné problémy, mohou z nich vyrůst lepší lidé.

Když rodiče opakovaně používají vůči sobě nepřátelské strategie, mohou být některé děti rozrušené, ustarané, úzkostné a beznadějné. Jiné mohou navenek reagovat hněvem, stát se agresivními a mít problémy s chováním. Mohou být náchylnější k šikaně ve škole.

U dětí se mohou objevit poruchy spánku a zdravotní problémy, jako jsou bolesti hlavy a žaludku, nebo mohou být často nemocné. Stres může narušit jejich schopnost věnovat pozornost a způsobit problémy s učením a studiem ve škole. V extrémních případech si mohou děti ubližovat.

Většina dětí vyrůstajících v prostředí destruktivních konfliktů má problémy s vytvářením zdravých a vyrovnaných vztahů se svými vrstevníky. Dokonce i sourozenecké vztahy jsou nepříznivě ovlivněny – mohou se stát příliš angažovanými a vzájemně se přehnaně chránícími nebo odtažitými a odloučenými.

Osoby, které vyrůstaly v rodinách s vysokou mírou konfliktů, měly v pozdějším věku více problémů s fyzickým zdravím, emočních problémů a sociálních problémů. V dospělosti častěji uváděli cévní a imunitní nepříjemnosti, deprese a emoční reaktivitu, závislost na návykových látkách, osamělost a problémy s intimitou.

Pokud rodiče vedou mírné až středně závažné konflikty, které zahrnují podporu a kompromis a pozitivní emoce, děti si osvojují lepší sociální dovednosti a sebeúctu, těší se větší emoční jistotě, navazují lepší vztahy s rodiči, mají lepší výsledky ve škole a méně psychických problémů.