Šikana ve škole – co dělat, jak se bránit, zkušenosti

Být obětí šikany je nezáviděníhodné, avšak především alarmující. Mezi dětmi ve školách bohužel běžný jev. Jak se šikaně ve škole bránit a jak na ni upozornit?

Modelový příklad: Chlapec má starost o spolužáka ze základní školy. Už po několikáté viděl, jak jej před školou bijí a posmívají se mu. Je mu ho moc líto a všiml si, že šikanovaný kluk začíná na všechno dění kolem rezignovat. Už se ani nebrání. Dalo by se mu nějak pomoct, aniž by se pak jeho kamarád sám stal obětí? Vypadá to, že ve škole nad tím nejspíš zavírají oči.

Nebude od věci svěřit se spolužákovým kamarádům, popřípadě oblíbenému učiteli. Určitě by měli zasáhnout jeho rodiče. Měli by kontaktovat třídního učitele, ředitele nebo nějakého odborníka, například z pedagogicko-psychologické poradny. Ti by se pak měli dohodnout, co podniknout dál.

Je povinností dospělých takovou situaci řešit. Pokud má spolužák strach do všeho zasahovat, může to říct svým rodičům. Pokud je však situace složitější a neví si rady ani kamarád, ani ostatní, je možné kontaktovat Společenství proti šikaně, ve kterém pracují odborníci se zaměřením na problematiku šikany a pomoc obětem šikany.

Kamarád může spolužákovi nabídnout volání na bezplatnou Linku bezpečí. Měl by vědět, že při něm někdo stojí a že nikdo nemá právo mu ubližovat, to se týká i šikany v práci. Šikana je velmi nebezpečná. Její následky na duševním a tělesném zdraví mohou být vážné, dokonce i celoživotní.

Šikana je velký problém

Děti se kvůli ní mohou cítit zraněné, vystrašené, nemocné, osamělé, v rozpacích a smutné. Šikanující osoby mohou někoho udeřit, kopnout nebo strčit, aby mu ublížily, nebo mu nadávat, posmívat se mu nebo ho zastrašovat. Někteří šikanující lidem vyhrožují nebo se je snaží donutit dělat věci, které nechtějí.

Šikana je velký problém, který se týká mnoha dětí. Většina dětí říká, že je někdy šikanovali nebo se jim posmívali. Děti se kvůli šikaně mohou cítit velmi špatně a stres, který jim způsobuje, jim může způsobit nevolnost. Šikana může zapříčinit, že si děti nebudou chtít hrát venku nebo chodit do školy. Je těžké soustředit se na školní úkoly, když se dítě obává, jak se vypořádá se šikanujícím žákem.

Proč se šikanující chovají tímto způsobem?

Někteří šikanující chtějí upoutat pozornost. Mohou si myslet, že šikana je způsob, jak být oblíbený nebo jak získat to, co chtějí. Většina šikanujících se snaží, aby se cítili důležitější. Když si dobírají někoho jiného, mohou se díky tomu cítit velcí a mocní. Příkladem budiž šikana od nadřízeného v práci.

Někteří šikanující pocházejí z rodin, kde se všichni neustále zlobí a křičí. Mohou si myslet, že být naštvaný, nadávat a strkat do lidí je normální způsob chování. Někteří šikanující napodobují to, co viděli dělat někoho jiného. Někteří byli sami šikanováni.

Někdy šikanující vědí, že to, co dělají nebo říkají, ostatním lidem ubližuje. Jiní šikanující však možná ve skutečnosti nevědí, jak zraňující jejich jednání může být. Většina šikanujících nerozumí pocitům druhých nebo se o ně nezajímá.

Šikanující si často vybírají někoho, o kom si myslí, že nad ním mohou mít moc. Mohou si vybírat děti, které se snadno rozčílí nebo které mají problém stát si za svým. Někdy si šikanující vybírají někoho, kdo je chytřejší než oni nebo se od nich nějakým způsobem liší. Někdy si šikanující vybírají dítě jen tak, bez jakéhokoli důvodu.

Šikana: Jak se s ní vypořádat?

Většina šikanujících nakonec skončí v problémech. Pokud se budou dál chovat zle a ubližovat, dříve nebo později jim může zůstat jen pár kamarádů – obvykle jiné děti, které jsou na tom stejně jako oni. Moc, po které toužili, se rychle vytrácí.

Některé děti, které šikanují, obviňují ostatní. Každé dítě má však možnost volby, jak se zachová. Některé děti, které šikanují, si uvědomují, že ohrožováním ostatních nezískají respekt, který chtějí. Možná si myslely, že díky šikaně budou oblíbené, avšak brzy zjistí, že je ostatní děti považují jen za ubožáky.

Dobrou zprávou je, že děti, které šikanují, mohou své chování změnit. Pomoci mohou učitelé, poradci i rodiče. Stejně tak mohou sledovat děti, které se k ostatním chovají férově a s respektem. Šikanující se mohou změnit, pokud se naučí využívat svou moc pozitivním způsobem.