Koordinační rada proti způsobu jmenování ústavních soudců

Výhrady mají předsedové stran k odbornému i politickému kreditu zejména dvou navrhovaných politiků: poslance Miloslava Výborného a místopředsedy vlády a senátora Pavla Rychetského. Nelíbí se jim ale ani způsob, jakým prezident Václav Klaus tuto proceduru pojal. Podle názoru „koordinační rady“ by neměla volba vzbuzovat dojem, že soudci nejsou na výši odborně, ani morálně.

Ve čtvrtek 29. května by měli senátoři volit první ze seznamu jmen: poslance a bývalého ministra obrany za KDU-ČSL Miloslava Výborného. 

Otevřený dopis členům Senátu Parlamentu České republiky

Vážené paní senátorky a páni senátoři,

obracíme se na vás s výzvou, abyste odpovědně a odvážně přistoupili k závažnému kroku, který před sebou máte, tedy ke schvalování soudců Ústavního soudu.

TIP: Jak funguje půjčka ihned, živnostenský rejstřík nebo přihlášení na úřad práce?

Jsme přesvědčeni, že při tomto rozhodování je nezbytné vycházet ze tří základních tezí, podle nichž by měly být vybíráni soudci Ústavního soudu:

  • jmenovány by měly být osoby s hlubokou právní erudicí, s vysokým morálním kreditem, bez zátěže podezření za minulá rozhodnutí
  • funkce soudce Ústavního soudu by měla být vykonávána pouze jedno funkční období
  • v zájmu komplexnosti a vyváženosti přístupů Ústavního soudu k ústavní problematice by návrhy změn měly být prezidentem předkládány komplexně, tedy všichni kandidáti, jejichž funkční období by měla začínat ke stejnému datu by měli být známi senátorům a senátorkám najednou.

Obáváme se, že čtyři z dosud navržených kandidátů nesplňují výše uvedené předpoklady.

  • Pan Rychetský je jako dlouholetý ministr spravedlnosti natolik spojen s tvorbou legislativy, že vzniká oprávněná obava o jeho nestranném posuzování ústavnosti „jeho zákonů“. Pan Výborný za sebou nemá dostatečné množství teoretických prací a jeho praktická činnost legislativce je nejednoznačná. Oba byli členy vlád, které přijaly mnoho rozhodnutí spojovaných s neprůhledností a korupcí. 
  • Pánové Güttler a Holländer se těší nezpochybnitelnému respektu mezi odbornou veřejností. Jejich schválení by však bylo precedentem, který by navždy zpochybnil rozhodování soudců s odkazem na jejich možnou motivaci být prezidentem opakovaně navrženi do funkcí.

Současně je zjevné, že prezident předkládá do Senátu ke schválení návrhy budoucích ústavních soudců postupně, aniž by horní komora našeho parlamentu znala i další oficiální kandidáty a nominace. Tím může následně při předkládání dalších návrhů dojít k rozkolísání nastavené vyváženosti sboru ústavních soudců a současně hrozí i nebezpečí jakýchsi směnných obchodů k získání podpory a hlasů těch senátorů, jejichž straničtí reprezentanti byli již dříve zvoleni.

Vážené paní senátorky, páni senátoři,

vzhledem k výše uvedenému jsme přesvědčení, že návrhy, které zatím předložil prezident, byste měli odmítnout. Senát vícekrát v minulosti prokázal vysokou míru odpovědnosti, a proto vyslovujeme naději, že tuto svoji zásadní úlohu v rozvoji a ochraně demokracie v naší zemi sehraje i tentokrát.

V Praze 27. května 2003

Za Cestu změny……………………………….Jiří LOBKOWICZ

Za Liberální reformní stranu ………………..Milan HAMERSKÝ

Za Občanskou demokratickou alianci……..Jiřina NOVÁKOVÁ

Za Volbu pro město………….……………….Martin DVOŘÁK