Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci plicního pavilonu v mostecké nemocnici

Rekonstrukce spočívala ve výměně oken, zateplení objektu včetně nové střechy, instalace nového zábradlí před budovou a malování interiérů. Jde o další krok v plánované dlouhodobé revitalizaci mostecké nemocnice, která začala – stejně jako v dalších čtyřech krajských nemocnicích – s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014.

A to jen tři týdny poté, co KZ otevřela v Mostě veřejnou část Nemocniční lékárny, kterou přestěhovala do rekonstruovaných prostor v prvním nadzemním podlaží pavilonu A.

Akce se zúčastnili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová a MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Nemocnice Most, o. z., a další zaměstnanci společnosti Kromě plicního pavilonu se na místě seznámili s realizací dalších investičních akcí v mostecké nemocnici, například „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí dětského a dorostového oddělení“, „Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami A a B“ a „Zřízení pracoviště nové magnetické rezonance“.

„Chvíle, jako je tato, kdy předáváme dokončenou investiční akci a můžeme pokračovat dál, jsou pro mě šťastné. Je pravda, že než k takovému okamžiku může dojít, znamená to pro mě a generálního ředitele absolvovat celou řadu náročných jednání.

Jsem rád, že se rekonstrukce pavilonu plicního oddělení tady v Mostě podařila. Každá nemocnice Krajské zdravotní má pracoviště, které je takovou výkladní skříní, kterou se může chlubit. Byl bych rád, kdyby to v mostecké nemocnici bylo právě plicní oddělení. Děkuji všem, kteří se na jeho kvalitním fungování podílejí, paní primářce, zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, a přeji vám do budoucna vše dobré,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Jakou proměnou prošel mostecký pavilon E, dokazují fotografie před rekonstrukcí a ty současné. Nejde jen o krásu, protože ta investice přináší i provozní úspory a jistý typ komfortu. Pokud se vymění okna a zateplí objekt, je to významná změna k lepšímu.

Děkuji současnému představenstvu, které myslí na investiční podporu nutnou pro další rozvoj nejen zdejší nemocnice, ale všech nemocnic pod hlavičkou Krajské zdravotní,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Děkuji za podporu vedení společnosti a děkuji pracovníkům oddělení hlavně za trpělivost, s jakou snášeli stavbu, protože probíhala za provozu. Jsme rádi, že se to povedlo a doufáme, že představenstvo bude nad mosteckou nemocnicí dál držet ochrannou ruku a podaří se i další věci,“ řekl MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

„Rády bychom touto cestou poděkovaly představenstvu a celému vedení společnosti za podporu a zajištění zdařilé rekonstrukce pavilonu E v areálu mostecké nemocnice. Došlo tak k výraznému zlepšení komfortu pro pacienty během jejich pobytu v nemocnici. Pevně věříme, že tato investice povede k navýšení spokojenosti nejen naší klientely, ale i stávajícího  personálu,“ uvedly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Bc. Naděžda Dohnalová, vrchní sestra oddělení.

Konečná cena díla dle veřejné zakázky „Revitalizace pavilonu E – plicní oddělení“ je 13 802 371,89 Kč včetně DPH. Zhotovitelem byla společnost Raeder Falge, s.r.o. Kolaudační souhlas byl vystaven dne 24. 5. 2018. Investice byla podpořena Ústeckým krajem. Související je zakázka na instalaci zábradlí před budovou E s cenou 142 780 Kč včetně DPH, kterou zhotovitel, firma A – P.S.K. Technology, provedl ve dnech 18. a 19. 6. 2018.

V mostecké nemocnici byla dokončena i další investiční akce, kterou podpořil Ústecký kraj, „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí dětského a dorostového oddělení“. Oddělením provedla přítomné MUDr. Marie Váchová, pověřená jeho vedením. Celková cena dle veřejné zakázky činila 5 310 019,50 Kč včetně DPH.

Dokončení dalších z celé řady zakázek, které KZ ve své druhé největší nemocnici realizuje, jen dokládá fakt, že KZ pokračuje v revitalizaci areálu Nemocnice Most, o. z., s níž začala s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014.

Zásadní investiční akcí, kterou společnost realizovala v letech 2014 – 2015, byla „Rekonstrukce pavilónů KZ, a. s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“. Realizace projektu byla rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení byla na úrovni 150 milionů korun včetně DPH.