Lipová na Děčínsku se pyšní krajským titulem Vesnice roku 2019

„Všechny obce, které se do soutěže přihlásily, dělají něco navíc pro rozvoj své obce i okolí a také se snaží o to, aby se tam místním dobře žilo. Chtěl bych všem zúčastněným obcím poděkovat a oceněným moc gratuluji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu předávání.

Vítězná obec Lipová získala zlatou stuhu, milion korun od ministerstva pro místní rozvoj a 300 tisíc od Ústeckého kraje, modrá stuha za společenský život putovala do obce Lukavec (Litoměřice), bílou stuhou za činnost mládeže se pyšní obec Koštice (Louny), zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získaly Lovečkovice (Litoměřice) a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu si připnou Blšany u Loun.

Kromě čestných uznání a diplomů byla udělena také Cena naděje pro živý venkov, kterou za svůj pestrý kulturní a společenský život získala obec Cítoliby (Louny) a ocenění inovativní obec, které získaly Mšené lázně.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola. Vyhlášení se uskuteční 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Obec Lipová leží v nadmořské výšce 361 m. n. m., rozkládá se mezi vrchy a protéká jí Luční potok. První zmínka o Lipové je z poloviny 14. stol. Obec komplexně přistupuje k celkovému rozvoji v oblasti záchrany kulturního dědictví. V obci jsou významné památky, mezi které patří také kostel zasvěcen sv. Šimonovi a Judě či socha sv. Jana z Nepomuku.

Největší vzácností je socha sv. Josefa naproti škole. V obci sídlí v podstávkovém domečku na návsi Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. V objektu se také nachází Infocentrum. Lipová si udržuje venkovský charakter, na jejím území se nachází 10 rybníku, sedm z nich prošlo kompletní rekonstrukcí.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, prezentovat programy obnovy jednotlivých vesnic a upozornit na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Celkové výsledky soutěže „Vesnice roku 2019“ v Ústeckém kraji:

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Lipová (okres Děčín)

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Lukavec (okres Litoměřice)

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Koštice (okres Louny)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Lovečkovice (okres Litoměřice)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Blšany u Loun (okres Louny)

Cena naděje pro živý venkov

Obec: Cítoliby (okres Louny)

Inovativní obec

Obec: Mšené-lázně (okres Litoměřice)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Obec: Mšené-lázně (okres Litoměřice)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Vrbice (okres Litoměřice)

Diplom za péči o kulturní památky

Obec: Jetřichovice (okres Děčín)

Diplom za květinovou výzdobu v obci – Fulínova cena

Obec: Cítoliby (okres Louny)

Diplom za úpravy veřejných prostranství

Obec: Dolní Poustevna (okres Děčín)

Diplom za příkladné soužití obyvatel obce

Obec: Brandov (okres Most)

Diplom za komplexní rozvoj obce

Obec: Blatno (okres Chomutov)

Diplom za celkový vzhled obce

Obec: Slavětín (okres Louny)

Diplom za rozvoj volnočasových aktivit

Obec: Libkovice pod Řípem (okres Litoměřice)

Diplom za vybudování naučné stezky

Obec: Hrobčice (okres Teplice)

Čestné uznání za pořádání společenských akcí

Obec: Líšťany (okres Louny)

Čestné uznání za údržbu sportovního a společenského zázemí

Obec: Dušníky (okres Litoměřice)

Čestné uznání za podporu aktivit seniorů

Obec: Ohníč (okres Teplice)

Čestné uznání za vybudování sběrného místa

Obec: Přestanov (okres Ústí nad Labem)

Čestné uznání za spolupráci se zemědělským subjektem

Obec: Vražkov (okres Litoměřice)

Čestné uznání za přeshraniční spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání

Obec: Nová Ves v Horách (okres Most)

Čestné uznání za parkovou úpravu ve středu obce 

Obec: Podbořanský Rohozec (okres Louny)