Malvína Krepsová na předvánoční čas připravuje výstavu Vánoce v kultuře české

vystava_vanoc

Malvína Krepsová se narodila v Kutné Hoře. Vystudovala Střední zemědělskou technickou školu v Čáslavi a pár let bydlela v Praze. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení DIGNO, které poskytuje osobní asistenci handicapovaným a seniorům.

V roce 2004 na Kaňku založila Občanské sdružení Kaňk, které provozuje v budově zrušené základní školy centrum Mozaika. Hlavní náplní občanského sdružení Kaňk je především centrum Mozaika.

Plány do budoucna

Centrum Mozaika nyní bylo na krátkou dobu částečně uzavřeno z důvodu nevyhovujícího stavu plynového kotle na vytápění. Závada ale byla již odstraněna, a tak provoz může probíhat jako dříve. V Mozaice tedy pokračují běžné aktivity jako je mateřské centrum, setkávání seniorů, knihovna, internet, kadeřnictví, pedikúra, provoz tělocvičny a jiné.

V současné době připravují na předvánoční čas výstavu Vánoce v kultuře české. Bude v sobotu 8. prosince, a to od 13:00 do 18:00 hodin v Mozaice a současně proběhne hudební část v kostele sv. Vavřince. Tam bude program od 16:00 do 17:00 hod.

Hlavním organizátorem výstavy je Ing. Lenka Choutková, členka sdružení. Ale zapojeni budou všichni, protože výstava je organizačně náročnější. V přípravách spolupracují s Městskou knihovnou v Kutné Hoře. Dalším partnerem je DDM Dominik Kutná Hora. Společně s výstavou bude totiž pro děti připravena i malá vánoční výtvarná dílna, kterou povede Jana Štolbová z Dominiku.

V Mozaice doznala během letošního podzimu značných změn tělocvična. Pan Ondráček z oddílu thajského boxu, který má zde pravidelné tréninky, sponzorsky zajistil vymalování a také umístění zrcadla na stěnu tělocvičny. Je přislíbena ještě novou podlahu. Ta by měla být hotová do Vánoc. Nové prostředí v tělocvičně oceňují i ženy, které sem chodí na cvičení aerobiku a na kondiční cvičení.

Náklady na provoz

Roční náklady na běžný provoz centra jsou okolo 380 000 Kč. Ale do této sumy nejsou započítané náklady na různé mimořádné akce (masopust, jarmark, výstavy…), které během roku pořádají. Na ty se snaží získávat prostředky z grantů a od sponzorů.

Občanské sdružení Kaňk letos uspořádalo druhý ročník benefičního koncertu v kostele sv. Vavřince na Kaňku. Vybralo se přesně 7 202 korun. Odhadem bylo v kostele asi 200 návštěvníků. Výtěžek z koncertu byl předán Sedlecké farnosti na opravu varhan v kostele sv. Vavřince.

Vloni se během adventního koncertu vybralo více než 14 000 korun. Tehdy se peníze věnovali na další opravy kostela. I přes to, že to pro kostel nejsou závratné částky a opravy stojí a budou stát daleko více peněz, je to přeci jen alespoň nějaký příspěvek.

Všichni by byli velice rádi, pokud by se opravy kostela i varhan podařilo dotáhnout a kostel by byl opět ve skvělém stavu. Jeho historická a kulturní hodnota si to jistě zaslouží. Již teď lze obdivovat krásně zrestaurovanou kazatelnu i sanktuárium.

Sdružení bude rádo v tradici pořádání koncertů v kostele sv. Vavřince pokračovat. Je tam výborná akustika, zpěváci si ji velmi chválí. A vloni i letos se posluchačům i účinkujícím podařilo vytvořit nádhernou atmosféru. Věří, že se všichni budou na koncerty na Kaňku těšit.

Příští rok

Mateřské centrum připravuje opět karneval pro děti, pálení čarodějnic, oslavu dne dětí. Před prázdninami bych rádi v Mozaice přichystali opět výstavu. Tentokrát by měla být „sběratelská“. Sešly by se zde sbírky od nejrůznějších sběratelů z Kutné Hory a okolí.

Na srpen se plánuje opět Kaňkovský hornický jarmark a před Vánocemi koncert v kostele. Možná, že mezi tím vymyslí ještě nějakou další menší akci. Každopádně jsou otevřeni všem nápadům na aktivity v Mozaice, a to od členů i nečlenů sdružení.

Jarmark

Uspořádat Kaňkovský hornický jarmark byl nápad hned několika lidí. Něco takového na Kaňku zrealizovat měli chuť někteří členové sdružení a stejný návrh přišel i od kolegů z Občanského sdružení Barbora, které na pořádání jarmarku spolupracuje.

Poprvé se jarmark konal v roce 2008. Sdružení mělo za sebou menší premiéru v pořádání slavnosti k nově opravené kapličce sv. Jana Křtitele na Kaňku. Ta se konala o rok dříve a měla velký ohlas mezi kaňkováky i návštěvníky z okolí.

To jim dodalo kuráže a zkusili jarmark uspořádat. Zájem veřejnosti o Kaňkovský hornický jarmark je velký. A sdružení to samozřejmě velmi těší. Postupně se snad také daří akci vylepšovat. Zájem je i ze strany trhovců, které nejdříve nebylo lehké na jarmark sehnat. Nyní se již sami hlásí.