V mostecké nemocnici se uskutečnil čtvrtý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., 4. ročník odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejdete“.

Konference, která se konala ve středu 20. února 2019 v kinosále mostecké nemocnice, představila obory biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou ve zdejší nemocnici spojeny do jediného Oddělení laboratorního komplementu.

V rámci vysoce odborného programu zazněla celá řada přednášek postihujících široké spektrum problematiky. Mezi témata, která přednášející pro letošní ročník konference zvolili, patřilo např. „Kompletní řešení akutní diagnostiky u lůžka pacienta“, „Využití POCT metod v pediatrii“, „Spolupráce klinického farmaceuta s laboratoří“, „Jsou v ČR syntetické kanabinoidy problémem?“, „Intoxikace paracetamolem nebo Verifikace lékové interakce – pomoc laboratoře?“.

„Obory laboratorní diagnostiky, jakými jsou biochemie, hematologie, toxikologie a klinická farmacie jsou pro klinickou nemocniční část již běžné a nepostradatelné. Pro zdejší pracoviště Krajská zdravotní pořizuje nový kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií za šest milionů korun. Jsem rád, že se podařilo loni nově otevřít odběrovou místnost v Litvínově.

Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod mosteckého oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji,“ uvedl jménem představenstva a managementu Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva společnosti.

Odbornými garanty konference byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

„První dva ročníky byly ještě, řekněme, rozpačité, ale postupně jsme si vytvořili závislost na prezentacích, které propojují klinické obory a laboratoře a dokáží nám všem přiblížit aktuální možnosti diagnostiky včetně jejich limitací. Zároveň bych ráda všechny účastníky pozvala na setkání, které se bude konat příští rok, a bude to již 5. ročník konference Bez laboratoře se neodejdete,“ řekla MUDr. Hana Mrázková.

„Doplnila bych paní primářku Mrázkovou s tím, že se vzrůstajícím číslem konference roste významně odborná úroveň přednášek, a to především díky přednášejícím, kteří přijímají naše pozvání, aby se s námi podělili o své odborné zkušenosti a znalosti ze svých oborů laboratorní diagnostiky, za což jim velmi děkuji.

Věřím, že i v dalších ročnících bude naše konference pro posluchače přínosem a že si z našeho setkání odnesou jako každý rok bohaté informace, které jim budou v jejich klinické i laboratorní praxi užitečné,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie bude na jaře doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje.

Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově.