Nestavme jezy, budeme mít na Spolchemii

Ředitel společnosti Přátelé přírody Marian Páleník se dnes otevřeným dopisem obrátil na předsedu české vlády Stanislava Grosse s návrhem nestavět jezy na dolním Labi a ušetřené prostředky investovat do odsunu nebezpečných provozů Spolchemie. Marian Páleník kandiduje do Senátu v Ústeckém kraji jako nezávislý za Cestu změny.

Většinovým vlastníkem Spolchemie je stát a restrukturalizace výroby tohoto podniku by se tedy měla hradit ze státního rozpočtu. „Ze všech stran slyšíme, že na to nejsou peníze,“ říká Páleník. „Titíž lidé ovšem horují pro výstavbu jezů, které by státní pokladnu přišly na miliardy korun,“ dodává. P

odle čtyři roky starého nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by výstavba jezů přišla na 9 miliard korun. Za stejnou částku by bylo reálné vyřešit jednou pro vždy ohrožení života a zdraví občanů města Ústí nad Labem nebezpečnými látkami a provozy těžké chemie vyskytujícími se uprostřed města Ústí nad Labem.

„Seřadíme-li si priority podle důležitosti, musí podle mne před rozvojem nákladní lodní dopravy jednoznačně dostat přednost bezpečnost a zdraví desítek tisíc ohrožených občanů našeho města. Lodní dopravu může nesrovnatelně levněji nahradit elektrifikovaná železnice, a to prakticky hned. Koridor byl nedávno modernizován a volná kapacita železnice vedoucí podél Labe je již dnes desetkrát vyšší, než o kolik by se měla zvýšit přeprava lodní dopravou po výstavbě jezů,“ argumentuje Páleník.

Konkrétně se má přeprava na Labi zvýšit z dnešního necelého 1 miliónu tun ročně na necelé 3 milióny a to nejdříve v roce 2012, kdy mají být jezy hotovy. Již dnes je však možno po železnici podél Labe zvýšit přepravu o 30 miliónů tun ročně.

Nákladní vlaky se mohou pohybovat rychlostí přes 100 km v hodině, zatímco lodě plují řádově pomaleji a zdržují je plavební komory na každém jezu. „Lodní doprava je sice levnější, ale bez započítání ceny jezů. Do ceny přepravy se musí zahrnout také překládka z lodí. Pokud jde o emise, jsou srovnatelné. V některých parametrech vychází lodní doprava dokonce hůř než elektrifikovaná železnice,“ vysvětluje Páleník.

Pokud jde o názor na nebezpečné provozy Spolchemie, Přátelé přírody se ztotožňují s názorem krajského hejtmana Jiřího Šulce, že těžká chemie nemá v centru města co dělat. „Překvapují nás však postoje představitelů většiny ústeckých politických stran,“ upozorňuje Páleník.

Jak ODS, tak KSČM i ČSSD jedním dechem tvrdí, že na odsun nebezpečných výrob těžké chemie z centra města ohrožujících životy a zdraví desítek tisíc lidí tzv. nejsou peníze, na druhé straně požadují utracení stejného balíku peněz na nesmyslné jezy na dolním Labi, prospěšných jen úzké skupince podnikatelů,“ říká Páleník.

TIP: Jak funguje půjčka na ruku bez účtu nebo půjčka pro každého?

Čí zájmy hájí politici?

Na těchto postojích nelze nevidět, čí zájmy tito politici hájí a jakými hodnotami se v praxi řídí. Titíž představitelé se současně snaží zabránit vyhlášení referenda o Spolchemii. „Mrzí mne, že se místo věcné argumentace pokoušejí jeho iniciátory diskreditovat poukazováním na blížící se volby,“ dodává Páleník.

„Pokud by městští zastupitelé přijali změnu Územního plánu, jak ji navrhujeme, žádné referendum se nemusí konat a při své kandidatuře do Senátu bych zvolil jiné předvolební téma. K požadování referenda jsme byli přinuceni tím, že ústečtí politici ODS, KSČM a ČSSD nehájí zájmy občanů, ale zájmy Spolchemie. Přitom např. v Kralupech nad Vltavou městské zastupitelstvo Územní plán změnilo bez referenda – ve stejném duchu, jak to navrhujeme my. A to kvůli neochotě vedení Spolchemie dodržovat své závazky – téže Spolchemie, jejíž zájmy hájí většina ústeckých zastupitelů,“ uzavírá Páleník.

Otevřený dopis předsedovi vlády doručil dnešního dne, 4.10. 2004, ředitel společnosti Přátelé přírody osobně na podatelnu Úřadu vlády.

Publikujeme zde integrální text otevřeného dopisu předsedovi vlády Stanislavu Grossovi:

Vážený pan
JUDr. Stanislav Gross
předseda vlády ČR
Nábř. dr. E. Beneše 4
Praha 1
118 01 

Osobně – přes podatelnu Úřadu vlády a el. poštou

Ústí nad Labem, 3. října 2004 


Vážený pane předsedo vlády,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem naší společnosti Přátelé přírody.

Jistě jste informován o dalším úniku nebezpečné chemikálie ze státem většinově vlastněné akciové společnosti Spolchemie 30. 9. 2004. Pro nečinnost městského zastupitelstva žádá více než 10.000 občanů města Ústí nad Labem svým podpisem vypsání městského referenda o vymístění „nebezpečných“ provozů (těžké chemie) z centra města. Naše společnost navrhuje změnit Územní plán města tak, aby v lokalitě, kde se dnes pouhých 1.000 metrů od hlavního náměstí našeho města manipuluje s nebezpečnými látkami, nebylo možné rozvíjet těžkou chemii. (Přesunem zóny z průmyslové do komerčně-industriální.)

Jedním z hlavních argumentů proti snaze zabránit možné havárii (podle bezpečnostní zprávy jsou potenciální nehodou ohroženy životy stovek lidí) je finanční náročnost restrukturalizace výroby, příp. přestěhování „nebezpečných“ provozů (těžké chemie) z centra našeho města. Jelikož je většinovým vlastníkem a. s. Spolchemie stát, tyto náklady by musely být hrazeny – přinejmenším částečně – ze státního rozpočtu. Předpokládám, že bude občanům našeho města sděleno, že ve státním rozpočtu „bohužel prostředky nejsou“.

Současně jsou ovšem v tomtéž rozpočtu připraveny prostředky v přibližně stejném objemu na výstavbu tzv. jezů na dolním Labi (resp. na investiční akci „Zlepšení plavebních podmínek na úseku Labe mezi Střekovem a státní hranicí mezi ČR a SRN“). Tato investiční akce má podle nálezu NKÚ z roku 2001 stát 9 miliard korun.

Nemusím asi zdůrazňovat, o jak kontroverzní akci se jedná. Pouze bych Vás rád informoval o tom, že naši petici proti výstavbě těchto jezů podepsalo letos během dvou březnových týdnů 15.000 občanů. (Petiční archy jsme 1. 4. 2004 předali osobně tehdejšímu premiérovi dr. Špidlovi.) 

Vážený pane předsedo vlády,

i když jsem si vědom, jak složité je přesouvat prostředky z jedné kapitoly státního rozpočtu do druhé, dovoluji si Vám a vládě ČR navrhnout odložit rozhodnutí o výstavbě jezů a uvolněné prostředky investovat do „asanace“ lokality Spolchemie.

Jsem přesvědčen, že většina pozitivních externalit, které by údajně měla přinést výstavba jezů (snížení nezaměstnanosti, prosperita regionu, zlepšení životního prostředí), by se dala čekat spíše u investice do restrukturalizace Spolchemie, příp. vymístění jejích „nebezpečných“ provozů. 

Vážený pane předsedo vlády,

pokládejte prosím tento dopis za otevřený.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
ředitel společnosti
Masarykova 1493/78
400 01 Ústí nad Labem
marian@prateleprirody.cz
www.PratelePrirody.cz

Na vědomí (el. poštou):
Doc. JUDr. Petr Pithart, CSc., předseda Senátu Parlamentu ČR; PhDr. Lubomír Zaorálek, předseda Sněmovny Parlamentu; ČR Ing. Martin Jahn, místopředseda vlády ČR; Mgr. Bohuslav Sobotka, ministr financí vlády ČR; Ing. Miroslav Kalousek, předseda rozpočtového výboru Sněmovny Parlamentu ČR

TIP: Jak fungují půjčky bez registru?