Na neštěmické základní škole v Ústí nad Labem učí děti robot

S výukou v praxi se přímo na místě seznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Také se podepsalo memorandum o partnerství a spolupráci subjektů, díky kterým mohou děti moderní pracovní pomůcku využívat. Mimochodem, robot humanoid v neštěmické ZŠ je ONA.

“Humanoid je schopen sledovat práci 30 studentů najednou. Bude se zkoumat, jak je možné pomoct žákům, i těm se specifickou poruchou učení,” říká ředitelka ZŠ Ústí nad Labem Neštěmická Marie Čápová a dodává: “Naše škola je malá. A jde nám o to nabídnout každému dítěti, aby ho vzdělání bavilo, aby mělo žízeň po informacích. S tím pomáhá právě robot humanoid či virtuální realita, kterých pro výuku rovněž využíváme”

“Ústí má velké štěstí, že má takovou ředitelku a pana ředitele Matu z Inovačního centra. Dělají se tu v rámci podpory inovací skvělé věci. Dělají to se srdcem, s vizí. Vím, že máme v ČR skvělá Inovační centra, nejlepší jsou v Brně, Ostravě, Plzni a právě v Ústí v nad Labem,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává:

“Jste dobří. Možná základna ve smyslu podpor a finále je jasné: výsledky. S tímto regionem máme obrovské záměry. A je jasné, že to umíme. Nad humanoidem jsme se poprvé potkali v červnu a v září je humanoid nainstalován na první škole v ČR. Máme tu řešení pro děti. Pilotní školu, kde se využití robota pro výuku bude testovat.”

Robot má přinést zpřesnění výuky, jiný revoluční pohled. Neštěmická základní škola se tak podle Karla Havlíčka stane možná jednou z nejostřeji sledovaných škol v republice. Bude se totiž pečlivě průběžně zjišťovat a zkoumat to, jak robot humanoid ve vzdělávání na děti působí.

Záměrem všech zapojených subjektů je, že když se tento způsob výuky osvědčí, využije se i jinde. Jde o inspiraci pro celou Českou republiku, kterou se podporuje Inovační strategie České republiky i motto a hospodářská značka Czech Republic: The Country For The Future. “Přesně toto jsou ty projekty, do kterých chceme s Inovačním centrem vtáhnout instituce z celého kraje. Chceme je společnými silami nadchnout pro moderní inovace a jsem rad, že právě ústecká základní škola je jedním z průkopníků,” uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

“Je to o lidech. Paní ředitelka neštěmické základní škola své nápady převádí do praxe. Stanovujeme tak společně nové programy. Přinášíme inspiraci. Teď její nadšení dosáhlo dalšího konkrétního cíle, takže děkuji moc! I za humanoida,” říká primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

“Rád jsem přijal pozvání do klubu aktérů, kteří jsou v memorandu zastoupeni. Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu za podporu vědy a výzkumu, inovací. Do jednoho klubu se tak dostává univerzita, škola, město, inovační centrum, MPO, všichni chceme technologické obory podpořit,” říká rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej a dodává: “Průmysl 4.0 není jen o strojírenství, je to i o podpoře vzdělávání. Děkuji, pane ministře, že jste přijal pozvání do klubu, jehož jsem hrdým členem.”

“Chtěli jsme dětem poskytnout zásadní konkurenční výhodu – naučit je spolupracovat s technologií, která za pár let bude zcela běžná a budou se s ní potkávat prakticky denně. Jsem rád, že se to povedlo právě v našem regionu,” popsal ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

Robot funguje jako program. Co se do něj dá, to děti učí. Učí se tak i on sám.