Policie měla na Sázava Festu plné ruce práce

Ve dnech 4. – 8. srpna 2010 se Městys Kácov rozrostl o několik tisíc obyvatel, a to díky návštěvníkům již desátého ročníku vyhlášeného Sázava Festu. Na hladký průběh festivalu se tak jako v předcházejících letech intenzivně připravovala policie ČR v součinnosti s organizátory a zástupci městyse Kácov.

Spolupráce s městysem Kácov

V době příprav na festival proběhlo několik setkání s organizátory a vedením městyse Kácov. Řada organizačních zajištění přešla z důvodu nižšího rozpočtu organizátorů na Obecní úřad. Ten měl za úkol zajistit například převoznickou dopravu přes řeku Sázavu, tak jak na to byli návštěvníci z minulých let zvyklí.

Přeprava přes řeku však zajištěna nebyla a v důsledku toho odpadla i služba záchranářů. Velké potíže nastaly, když ze strany starosty městyse Kácov bylo konstatováno, že nebude zajištěno dopravní značení v centru Kácova. To zástupci policie oponovali a upozornili, že nastanou značné potíže, které ovšem nebude řešit policie, ale představitelé městyse.

Občané Kácova se nakonec sami přesvědčili, že dopravní značení bylo ze strany obce zajištěno, a tak měli obyvatelé Kácova volný průjezd do svých obydlí, zásobování nebylo ochromeno a návštěvníci parkovali na vyhrazených parkovištích a ne na chodnících. Tento pozitivní přístup Obecního úřadu, i přes počáteční potíže, hodnotí vedení kutnohorské policie ČR velmi kladně.

Spolupráce s organizátory

Vedení kutnohorské policie ČR bylo v úzkém kontaktu i s organizátory celého festivalu, kteří se snažili spolupracovat. Zajistili si areál, prostory pro stanová městečka a vyhrazená parkoviště. I zde se projevil nižší finanční rozpočet.

Hladký průběh festivalu

Spolupráce mezi zúčastněnými stranami umožnila připravit festival tak, aby všichni návštěvníci byli nejen spokojeni s programem, ale aby se hlavně cítili na festivalu co nejlépe a bezpečně. Dohled nad veřejným pořádkem, bezpečností v silničním provozu a ochrana zdraví a majetku, to je hlavní úkol policie ČR.

Proto vedení Územního odboru Policie ČR vyčlenilo pro zajištění této akce 106 policistů pořádkové policie a 28 policistů služby kriminální policie a vyšetřování. Vzhledem k tomu, že se jedná o festival, který probíhá v rozsahu několika dní a nesmí být ochromena bezpečnost na zbývajícím území Kutnohorska, tak na zajištění celé akce se v rámci výpomoci podíleli i policisté z okolních územních odborů.

Konkrétně Benešov, Kolín, Praha Venkov-jih v počtu 54 policistů, dále 2 instruktoři služební přípravy Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a 11 policistů skupiny kynologie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Bezpečností opatření bylo provedeno též v součinnosti s Celním úřadem Praha D1.

Velká voda

Festival se postupně rozjížděl, návštěvníků přibývalo, stanová městečka se rozrůstala a parkoviště se zaplňovala. Všechno mělo zpočátku standardní průběh. Jenže přišel čtvrtek večer a počasí začalo sehrávat svoji roli. Dešťové přeháňky se postupně změnily v trvalý déšť a z nebe padaly proudy vody.

Během sobotního dopoledne začaly přicházet alarmující zprávy o řece Sázavě a postupném upouštění vody z přehrady Želivka. Zprávy, které velitele i jeho zástupce bezpečnostního opatření Policie ČR nenechávaly od samého počátku v klidu. Vody začalo rychle přibývat. V odpoledních hodinách započala evakuace obyvatel v zátopových zónách a odvoz jejich vozidel do bezpečí.

Vzhledem k tomu, že velitele bezpečnostního opatření nikdo nekontaktoval, museli si sami zajistit průběžné informace o stavu povětrnostních podmínek, stavu hladiny vody v řece Sázavě a podobně. Voda v řece rychle stoupala a postupně překonala I., II. stupeň a rychle se blížila k III. stupni povodňové aktivity. Festival probíhal nadále bez jakýchkoliv omezení.

Nic netušící, promočení a prochladlí návštěvníci se stále bezvadně bavili. Z bezpečnostního hlediska se situace stále zhoršovala a ani po telefonickém rozhovoru s ředitelem HZS Kutná Hora se nedalo zcela vyloučit i překročení III. stupně povodňové aktivity řeky Sázava.

Velitel celého bezpečnostního opatření požádal organizátory o vyhlášení a upozornění všech účastníků festivalu, že se blíží stupeň ohrožení v důsledku stoupající hladiny vody v řece Sázavě. Postupně organizátoři ukončili produkci na prvních dvou pódiích.

Zodpovědní řidiči

Velmi pozitivně hodnotím přístup zodpovědných řidičů, kteří ráno před odjezdem sami požádali o provedení kontrolní dechové zkoušky na alkohol. Chtěli se ujistit, že po bujaré noci již mohou zcela bez zbytkového alkoholu zasednout za volant, a tak neohrozit sami sebe, spolujezdce ve vozidle, ale ani jiné účastníky silničního provozu. Prostě, že jejich jízda bude bezpečná zpět domů. Tato poskytovaná služba byla ze strany jednotlivých policistů velmi kladně hodnocena.

Pomáhat a chránit

Heslo, které se snaží všichni policisté plnit. A policisté zařazeni v bezpečnostním opatření na akci Sázava festu toto heslo plnili. A to i přes velmi špatnou nepřízeň počasí. Svoji službu policisté vykonávali z velké části bez náhrady na mzdu i na osobní volno. Zda-li skutečně policisté naplnili svým přístupem a činností uvedené heslo, musí především hodnotit samotní občané.