Vyplatí se soukromá půjčka nebo využít úvěrové společnosti

Všechny nebankovní firmy, které chtějí na českém trhu poskytovat spotřebitelské úvěry, musely do začátku března zažádat o licenci u České národní banky. Dříve na českém trhnu působilo téměř 60 tisíc různých poskytovatelů půjček, o licenci si však požádalo méně než sto společností.

Z iniciativy zákonodárců připravilo ministerstvo financí novelu zákona a došlo k zásadnímu zpřísnění podmínek. Dříve mohl poskytovat půjčky každý, kdo vlastnil pouze živnostenské oprávnění. Nyní budou všichni poskytovatelé půjček pod dohledem ČNB. Musí prokázat dostatečnou odbornost a kvalifikaci pro toto odvětví a je také kontrována jejich důvěryhodnost.

Zásadní změna oproti dřívějšku je také v povinnosti vlastnit kapitál nejméně ve výši 20 miliónů korun. Pod tuto částku také nesmí kapitál poskytovatele klesnout. Dřívější pravidla byla pro firmy podstatně benevolentnější. To je pravděpodobně jeden z důvod pro tak razantní úbytek počtu subjektů, které chtějí v tomto oboru nyní legálně podnikat.

Zkoušky pro poskytovatele půjček

Poskytovatelé půjček, o kterých se dnes bavíme, jsou samozřejmě poskytovatelé nebankovní. Takový člověk, který půjčku poskytuje, musí splňovat jednu z nejdůležitějších podmínek a tím je licence.

Samozřejmě můžete narazit i na poskytovatele, kteří tuhle činnost vykonávají nelegálně a ani to, že vznikl nový zákon, který vnesl do úvěrové džungle jakýsi řád, je od toho neodradil a nedonutil k tomu, aby si zažádali o licenci a poskytování tak bylo legální.

Každý zprostředkovatel nebo poskytovatel úvěrů musí mít zkoušku dle zákona složenou. Tyto zkoušky odborné způsobilosti mohou provádět pouze společnosti, které získaly akreditaci České národní banky. V tuto chvíli to může být například Česká bankovní asociace. Tyto zkoušky pak lze skládat v několika kategoriích, kterými jsou tyto:

  • 1. Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení
  • 2. Vázané spotřebitelské úvěry
  • 3. Spotřebitelské úvěry na bydlení
  • 4. Kombinace 1. + 3. kategorie

Zkoušení jsou jak zaměstnanci bankovních ústavů, tak zástupci zprostředkovatelů nezávislých finančních poradenských společností.

Potřeba vzdělávání

Zkouška podle vyjádření účastníků není složitá a její úspěšné složení by v závislosti na dosavadních znalostech a samozřejmě praxi nemělo být nic těžkého. Pokud se člověk bude této problematice věnovat a studiu vynaloží adekvátní čas, měl by zkoušku po měsíci studia složit zcela bez problémů.

Celková úspěšnost těchto testů, respektive těch, kteří skládali tyto testy, je odhadována na 91 %. Tedy ze 44 účastníků druhého známého testování uspělo 40.

Nová pravidla ČNB

Je výhodné, že společnosti s licencí jsou pod kontrolou ČNB, čímž je zajištěna zvýšená ochrana klientů. Poskytovatele jsou doslova nuceni ověřovat bonitu každého klienta a poskytovat mu všechny potřebné informace o daném úvěru.

Možná se ptáte, jak si ověřit licenci daného poskytovatele. Je to velmi jednoduché. Společnosti, které mají licenci od ČNB, jsou totiž uvedeny ve veřejném seznamu centrální banky, takže si je můžete proklepnout a podívat se jim na zoubek.

Pokud se v tomto seznamu nějaká společnost nenachází, signalizuje to to, že společnost licenci mít nemusí. Pokud tato situace nastane, společnost vám musí na vyžádání prokázat, že licenci od ČNB skutečně má.

Nová pravidla poskytují státu mnohem větší možnost kontroly tohoto odvětví, kde působilo nepřeberné množství firem. Každý, kdo si chce zažádat o úvěr si bude moci zkontrolovat, zda firma, která mu nabízí půjčku má licenci a dodržuje všechna pravidla. ČNB bude moci u každého, kdo je podezřelý z neoprávněného poskytování půjček provádět kontroly ihned na místě.

Legislativa má také za cíl větší ochranu spotřebitele před lichváři. Jakýkoliv úvěr, který je poskytnut nelegálním způsobem je bezúročný a nesmí být přihlíženo k různým dalším ustanovením ve smlouvě. Nově nesmí finanční společnosti půjčovat lidem, kteří prokazatelně nebudou moci úvěr splácet pod hrozbou sankcí.

Pro nebankovní společnosti také platí stejná pravidla jako pro banky, půjčovat si od firem, které budou vlastnit licenci by tedy mělo být stejně bezpečné jako od bankovních domů.