Smrt maminky – citová újma

Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka je těžké. Jedná-li se o jednoho z rodičů, notabene matku, je to úkol takřka nadlidský. Jak se vyrovnat s citovou újmou po smrti maminky? Jak dlouho to trvá?

Modelový příklad: Jsou to tři měsíce, co žena přišla o maminku, umřela na rakovinu prsu. Dcera se z toho stále nemůže vzpamatovat. S maminkou vycházely výborně. Navštěvovaly se minimálně jednou týdně. Když dceraz něčeho měla radost, musela to mamince hned zavolat.

Maminka umřela v nemocnici, byla tam sama. Nikdo dceři nezavolal, že umírá. Dcera by přitom strašně chtěla být u ní a držet jí za ruku. Maminka tady byla pro ni vždy a dcera má pocit, že zklamala. Nikdo její smutek nechápe. Tatínek nežije již deset let. Dcera má starší sestru, avšak ta už se s tím nějak vyrovnala.

Dcera v noci propadá pláči. Manžel se jí zpočátku snažil utěšit, ovšem teď už si ženy nevšímá. Ona má pocit, že ho svým pláčem obtěžuje. Dcera by přitom ráda žila zase normálně. Je jí líto tolika věcí! Chtěla, aby jí maminka pomáhala s dětmi, to už se však nestane. Jak se má vyrovnat se ztrátou nejmilovanější osoby?

Ztráta maminky je nejtěžší událost v životě

Smrt blízkého je těžká. Skon maminky je jednou z nejtěžších věcí, kterou většina lidí v životě prožije. Ať už byl vztah mezi matkou a dítětem skvělý nebo chladnější, tato událost pravděpodobně výrazně ovlivní další život. Ztráta blízké osoby je nejtraumatičtější událostí v životě.

Odchod maminky je pro mnoho lidí ztrátou největší. Maminka je v životě pevný bod. I když rodič už není na tomto světě, lze čerpat z jeho zkušeností a moudrostí, které svým dětem předal. Jistě si i dcera vzpomene na nějakou radu, okamžik, který ji obohatil. Možná má po mamince nějaké gesto, zlozvyk. Všechny tyto maličkosti ji budou provázet celý život a díky tomu bude maminka pořád s ní.

Maminka umřela v nemocnici a dcera neměla možnost být s ní. Často truchlíme taky nad tím, co jsme člověku neřekli. Dceři chybí rozloučení. Může si na papír sepsat vše, co kdy chtěla mamince říct. Napsat jí dopis. Zapálit svíčku, pustit hudbu, kterou měla maminka ráda a rozloučit se s ní.

Každý fázi rozloučení prožívá různě dlouho. I kdyby dcera truchlila další tři měsíce, je to v pořádku. Časem se smutek zmírní a dcera se bude těšit z toho, co jí maminka po sobě zanechala, včetně dědictví.

Pocity a příznaky smutku

Ať už člověk truchlí nad smrtí matky, truchlí buď nad poutem, které měl, nebo nad poutem, které by si přál mít. Psychologové se setkávají s mnoha lidmi, kteří neměli se svou matkou dobrý vztah, avšak jsou překvapeni silou své reakce na zármutek po matčině smrti.

Přestože se ztráta matky v některých zásadních ohledech liší od jiných ztrát, projevují se některé stejné důsledky, které má jakákoliv ztráta nebo zármutek. Některé myšlenky a pocity typické pro zármutek:

 • Šok
 • Otupělost
 • Smutek
 • Zmatek
 • Potíže se soustředěním
 • Hněv
 • Nervozita

Méně známé je, že kromě duševních příznaků se smutek může projevit i fyzicky:

 • Zažívací potíže
 • Úbytek energie
 • Poruchy spánku
 • Změny hmotnosti

U jiných lidí však může ztráta blízké osoby aktivovat skryté psychické poruchy. Každý zármutek je složitý, ovšem po ztrátě člověka se mnoho lidí dokáže pomalu přizpůsobit svým každodenním zvyklostem (nebo si vytvořit nové zvyklosti).

Mezi příznaky dlouhodobého zármutku patří následující symptomy, které i po 12 měsících stále významně ovlivňují každodenní fungování:

 • Obtíže s pokračováním v životě
 • Emocionální otupělost
 • Pocit, že život nemá smysl
 • Myšlenky na vlastní smrt

Dle různých studií šest z deseti lidí po ztrátě milované osoby přemýšlelo o tom, že by sami chtěli zemřít. Pokud má člověk sebevražedné myšlenky, měl by si promluvit s odborníkem na duševní zdraví. Pokud se myšlenky stanou nesnesitelnými a hrozí bezprostřední nebezpečí, že si člověk ublíží, měl by kontaktovat Linku bezpečí.

Většina lidí si sice intuitivně uvědomuje, že ztráta matky může být těžká, avšak neuvědomují si, jak těžká může být – nebo jak dlouho může trvat. Společnost si často myslí, že se přes zármutek člověk přenese za měsíc a mají to za sebou. Okolí tlačí k tomu, aby lidé pokračovali v životě příliš brzy po ztrátě.

Pokud si pozůstalý dovolí truchlit, pravděpodobně si všimne, že během prvních měsíců po smrti matky se intenzivní pocity zmírní.