Splatit dluh – co když se nestihne splatit včas

Člověk se může dostat do nepříjemné finanční situace, kdy si musí půjčit peníze. Jakmile však uzavře jednu půjčku, nemá problém s tím uzavřít i další. V okamžiku člověk dostane lepší práci a všechny půjčky poplatí, uleví se mu. Co ale dělat v případě, že je nařízena exekuce a je nutné uhradit dluh do 30 dnů?

V současné době je spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce, ve kterém je dlužník informován o tom, že proti němu byla zahájena exekuce, v jaké věci, kdo ji nařídil, kdo ji povede, jaká částka bude vymáhána, zasílána i výzva ke splnění povinnosti. V té je dlužník vyzýván, aby vymáhanou částku uhradil ve lhůtě třiceti dnů, která je dána zákonem.

Pokud by dlužník celou vymáhanou částku uhradil v této lhůtě, byly by sníženy náklady exekuce. V případě, že dlužná částka není v dané lhůtě uhrazena v plné výši, pak jsou u exekuce náklady v plné zákonné výši.

Jestliže člověk není schopen celou vymáhanou částku uhradit ve lhůtě třiceti dnů, je možné o tom exekutora nejlépe písemně informovat, seznámit ho se situací, uvést a doložit, jaké jsou příjmy a jaké jsou výdaje a sdělit, jak by byl dotyčný schopen dlužnou částku uhradit, tedy například požádat o splátkový kalendář.

Je třeba říci, že exekutor není povinen na návrhy dlužníka přistoupit. Nicméně i kdyby zde nebyl souhlas exekutora se splátkovým kalendářem či s jiným návrhem, vždy je možné podle možností dlužnou částku splácet. I přesto, že by byla ze strany dlužníka dlužná částka splácena, má exekutor právo činit další kroky k vymáhání dluhu.

Může se však stát, že pokud bude dlužník dlužnou částku splácet tak, že by byl dluh v krátké době splacen, nebude exekutor další kroky činit. To může nastat například tehdy, když se bude dluh splácet vyšší částkou, než by exekutor obdržel v případě nařízení srážek ze mzdy. Výše srážek ze mzdy je odvislá od výše příjmu a od rodinné situace a je ji možné předběžně spočítat pomocí kalkulaček na internetu.

Srážka ze mzdy – obecně

Když si člověk vezme půjčku ihned na účet, je ze zákona povinen ji splatit. Bohužel ne každý je toho schopen, a proto mohou věřitelé podniknout právní kroky, aby získali zpět peníze, které jim dluží. Jedním z takových kroků je srážka ze mzdy.

Srážka ze mzdy je postup, kdy se z platu osoby strhávají peníze na splacení půjčky pro každého a všem. To lze provést různými způsoby, včetně srážek ze mzdy, srážek ze mzdy a dohod o dobrovolném splácení.

Obstavení mzdy je běžnou metodou srážek ze mzdy. Jedná se o situaci, kdy věřitel získá soudní příkaz k tomu, aby každý měsíc strhával ze mzdy určité množství peněz. Tato částka obvykle představuje procento z platu dané osoby a peníze jsou strhávány přímo z její výplaty předtím, než jsou uloženy na bankovní účet.

V neposlední řadě mohou věřitelé s dlužníky uzavírat dohody o dobrovolném splácení. V tomto typu dohody dlužník souhlasí s tím, že každý měsíc zaplatí určitou částku na svůj dluh. Tyto peníze se strhávají z výplaty a věřitel je použije na splacení dluhu.

Je důležité si uvědomit, že srážky ze mzdy podléhají státním zákonům. V některých případech mohou tyto zákony omezit, kolik může věřitel každý měsíc strhávat z platu. Některé státy navíc mohou vyžadovat, aby zaměstnavatelé své zaměstnance před provedením srážek ze mzdy informovali.

Celkově lze říci, že srážky ze mzdy jsou legálním způsobem, jak mohou věřitelé získat dlužné peníze. Před uzavřením jakékoli dohody je však důležité porozumět zákonům a předpisům týkajícím se této praxe. Dlužníci si tak mohou zajistit, že jim mzda nebude strhávána nespravedlivě.