Chlístovice – pochod „Cestou husitských hejtmanů“

Jan Roháč z Dubé byl český šlechtic, táborský hejtman, který se roku 1423 přidal k Janu Žižkovi z Trocnova. V roce 1437 byl Roháč zajat na svém hradu Sioně u Chlístovic a společně s dalšími husity v Praze popraven. Na paměť Roháčovi, jeho spolubojovníkům, historii husitství a dalším zajímavostem byla vybudována naučná stezka, nejen pro současnou, ale především budoucí generaci.

Otcem myšlenky je Chlístovický starosta Bohuslav Ryšánek, který úzce spolupracoval se starostou Opatovic I a manažerem MAS Lípa pro venkov Radkem Tvrdíkem. Dlouhá cesta od záměru až k cíli, neúnavná píle a vytrvalost přinesla zasloužené ovoce, když 20. dubna 2013 byla za přítomnosti pozvaných hostů a desítek občanů slavnostně otevřena naučná stezka.

Naučná stezka

Všechny přítomné přivítal Bohuslav Ryšánek a uvedl realizaci velkolepého projektu, jehož zrod se datuje od roku 2007. Poděkoval jednotlivcům i organizacím, jež se aktivně podíleli a společně tak oživili významné okamžiky našich dějin v početném zástupu, který se řadil do průvodu, figurovali i husité v dobových krojích – Jan Roháč z Dubé, Jan Žižka, Hynek Ptáček, Prokop Holý, Kumán Michal Orság a další.

TJ Sokol Chlístovice zastupoval turistický oddíl mládeže pod vedením Bohumila Strnada, jenž se s oddílem skaláci aktivně pracuje více, než 30 let. Roháčův Sion o.s. zastupovali členové tohoto sdružení. Po slavnostním přestřižení pásky, křtu prvního panelu a následném přípitku byl za doprovodu krásných tónů trubačů odstartován pochod stezkou dlouhou 10,5 km.

Pochod

Na ní je zabudováno patnáct informačních panelů. První je před kulturním domem v Chlístovicích. Jsou na něm údaje o dějinách obce, o níž je první písemná zmínka z roku 1352, o naučné expozici – hrad Sion a Jan Roháč z Dubé. Upozorňuje také na zaniklou tvrz v č.p. 3. Další panely lze najít u kostela sv. Ondřeje, na Sioně, v Maxovně, v Malešově a v Polánce u Malešova.

Odtud pokračuje stezka přes polanecký les do Chlístovic. Z panelů se lze dozvědět mnoho zajímavostí. Jak probíhal výzkum obléhajících míst Sionu, o kostelech, o mlýnech na Vrchlici, o Malešovské Tvrzi, židovském hřbitově, o vlastnících malešovského panství, husitských hejtmanech, o zámku Roztěž, bitvě u Malešově a samozřejmě o dějinách hradu Sion a o tom, jak válčili husité.

Slavnostní průvod provázeli koně ze stáje Rozárka Bykáň. Na pěti odpočinkových místech bylo zajištěno občerstvení. Další přestávka byla v Malešově, kde účastníky pochodu přivítal starosta městyse Malešov Bedřich Hoferek, následovalo občerstvení v restauraci u Merclů.

Další panely jsou u kostela sv. Václava a na malešovské tvrzi. Z Malešova pokračoval průvod k místnímu židovskému hřbitovu. Tam jsou umístěny náhrobky od druhé poloviny osmnáctého století. Odtud průvod zamířil do Polánky a lesem nad louku pod Sionem. Zde je nedaleko louky pod skálou reliéf Jana Roháče z Dubé. Zpět k výchozímu místu – ke kulturnímu domu Chlístovice – se účastníci vrátili v odpoledních hodinách.

Chlístovice

Obec Chlístovice se již delší čas vyznačuje velkou aktivitou nejen ze strany obecního úřadu, ale i společenských složek. Z těch největších jde o JSDH Chlístovice, JSDH Zbraslavice, TJ Sokol Chlístovice a roháčův Sion o.s.

Otevření naučné stezky, která přibližuje významnou etapu našich dějin, je důkazem toho, že se díky organizacím i jednotlivcům vytvořily trvalé hodnoty. A to především v místech, které se staly inspirací Josefu Kajetánu Tylovi pro text české hymny. Poděkování patří všem organizátorům a těm, kteří se zasloužili o uskutečnění významného projektu a nelitovali času, jenž tomu věnovali.

TIP: Švédské město Stockholm láká turisty na nejstarší muzeum pod širým nebem, moderní architekturu, památky UNESCO a přírodu.