Pochod „Cestou husitských hejtmanů“

img-0197-1367822429-1870631

Chlístovice – Jan Roháč z Dubé byl český šlechtic, táborský hejtman, který se roku 1423 přidal k Janu Žižkovi z Trocnova.

V roce 1437 byl Roháč zajat na svém hradu Sioně u Chlístovic a společně s dalšími husity v Praze popraven. Na paměť Roháčovi, jeho spolubojovníkům, historii husitství a dalším zajímavostem byla vybudována naučná stezka, nejen pro současnou, ale především budoucí generaci. Otcem myšlenky je Chlístovický starosta Bohuslav Ryšánek, který úzce spolupracoval se starostou Opatovic I a manažerem MAS Lípa pro venkov Radkem Tvrdíkem. Dlouhá cesta od záměru až k cíli – neúnavná píle a vytrvalost – přinesla zasloužené ovoce, když 20. dubna 2013 byla za přítomnosti pozvaných hostů a desítek občanů slavnostně otevřena naučná stezka.

Všechny přítomné přivítal Bohuslav Ryšánek a uvedl realizaci velkolepého projektu, jehož zrod se datuje od roku 2007. Poděkoval jednotlivcům i organizacím, jež se aktivně podíleli a společně tak oživili významné okamžiky našich dějin v početném zástupu, který se řadil do průvodu, figurovali i husité v dobových krojích – Jan Roháč z Dubé, Jan Žižka, Hynek Ptáček, Prokop Holý, Kumán Michal Orság a další. TJ Sokol Chlístovice zastupoval turistický oddíl mládeže pod vedením Bohumila Strnada, jenž se s oddílem skaláci aktivně pracuje více, než 30 let. Roháčův Sion o.s. Zastupovali členové tohoto sdružení. Po slavnostním přestřižení pásky, křestu prvního panelu a následném přípitku byl za doprovodu krásných tónů trubačů odstartován pochod stezkou dlouhou 10,5 km. Na ní je zabudováno patnáct informačních panelů. První je před kulturním domem v Chlístovicích. Jsou na něm údaje o dějinách obce, o níž je první písemná zmíňka z roku 1352, o naučné expozici – hrad Sion a Jan Roháč z Dubé (trvale umístěna v kulturním domě od roku 2007 k 570 výročí dobytí hradu Sion). Upozorňuje také na zaniklou tvrz v č.p. 3. Další panely najdete u kostela sv. Ondřeje, na Sioně, v Maxovně, v Malešově a v Polánce u malešova.

Odtud pokračuje stezka přes polánecký les do Chlístovic. Z panelů se dozvíte mnoho zajímavostí. Jak probíhal výzkum obléhajících míst Sionu o kostelech, o mlýnech na Vrchlici, o Malešovské Tvrzi, židovském hřbitově, o vlastnících malešovského panství, husitských hejtmanech, o zámku Roztěž, bitvě u Malešově a samozřejmě o dějinách hradu Sion a o tom, jak válčili husité. Slavnostní průvod provázeli koně ze stáje Rozárka Bykáň. Na pěti odpočinkových místech bylo zajištěno občerstvení. Další přestávka byla v Malešově, kde účastníky pochodu přivítal starosta městyse Malešov Bedřich Hoferek, následovalo občerstvení v restauraci u Merclů. Další panely jsou u kostela sv. Václava a na malešovské tvrzi. Z Malešova pokračoval průvod k místnímu židovskému hřbitovu. Tam jsou umístěny náhrobky od druhé poloviny osmnáctého století. Odtud průvod zamířil do Polánky a lesem nad louku pod sionem, kde je nedaleko louky pod skálou reliéf Jana Roháče z Dubé. Zpět k výchozímu místu – ke kulturnímu domu Chlístovice – se účastníci vrátili v odpoledních hodinách.

Obec chlístovice se již delší čas vyznačuje velkou aktivitou nejen ze strany obecního úřadu, ale i společenských složek. Z těch největších uvádíme: JSDH Chlístovice, JSDH Zbraslavice, TJ Sokol Chlístovice (oslava 100.výročí založení – srpen 2012) a roháčův Sion o.s (založen r.2007). Otevření naučné stezky, která přibližuje významnou etapu našich dějin, je důkazem toho, že se díky organizacím i jednotlivcům vytvořily trvalé hodnoty, a to především v místech, které se staly inspirací Josefu Kajetánu Tylovi pro text české hymny. Děkujeme tímto všem organizátorům a těm, kteří se zasloužili o uskutečnění významného projektu a nelitovali času, jenž tomu věnovali. Milí čtenáři, vydejte se i vy do krásných a památných míst. Přijďte se podívat tam, kudy teče říčka Vrchlice a kde skládal verše básník Jaroslav Vrchlický. Buďte vítáni v obci Chlístovice a jejím okolí.