V žádném případě nejsem pro školné

ŠÉF STRANY CESTA ZMĚNY JIŘÍ LOBKOWICZ: V žádném případě nejsem pro školné

Všechny ekonomické programy stran, které jdou do voleb, propagují nějakou změnu. Vy ji máte přímo v názvu – v čem tedy spočívá?

My se na rozdíl od jiných stran nepokoušíme měnit či napravovat minulost, protože se zaměřujeme na to, abychom vytvořili podmínky pro slušnou budoucnost. Nehledáme důvody proč něco nefungovalo. Jediné, co si bereme z minulosti, je, že prostě nelze pokračovat jako dosud. Proto si neklademe otázku, zda vstoupit či nevstoupit do EU, ale jak to udělat, aby náš vstup byl bez problémů a dopad vstupu na občana nebyl drtivý, nevyvolal v jeho životě řadu problémů. Tedy to, co by ho proti Evropské unii postavilo.

TIP: Jak funguje půjčka na auto, kalkulačka povinného ručení nebo Česká kancelář pojistitelů?

To je ale příliš obecné. Nemůžete být konkrétnější?

Nikdo zatím konkrétně neřeší podmínky a nepřipravuje občany na to, že se prostě budou muset stěhovat za prací. K tomu nepomůže jen deregulace nájmů. Která mimochodem musí být postupná a navíc se musí i nadále stavět sociální byty, protože část mladých i část starší populace prostě uvolněné nájemné nezaplatí. Proč místo placení ztrát bank nestavět dálnice? Jak je možné jako jiné politické strany hovořit o potřebě mobility pracovní síly, když nikdo neřeší konkrétní problém, že dostat se vlakem z Mělníka do Kladna dnes trvá půl dne!

Postavíte tedy rychlotrať mezi Mělníkem a Kladnem?

Ne, ale prosadíme taková opatření v železniční dopravě, aby se lidé mohli bez problémů a rychle dostat do zaměstnání i mimo svoje město, kde bydlí. Nikdo se prakticky nezabývá tím, že objektivně nastává posun v postavení a roli žen, že je třeba ženám pomoci sladit jejich starost o rodinu i potřebou se realizovat. Usilujeme o změnu a posílení významu služeb. Problémů, které před nás postaví sjednocená Evropa, a které mají přímý dopad na život lidí a fungování ekonomiky, je prostě hodně. Nikdo se tím zatím ale nezabývá.

Ale to je kritika minulosti, kterou, jak jste řekl, se nebude vaše strana zabývat.

To není kritika minulosti, to je program do budoucnosti, který chceme prosadit. Podívejte, já mám vinice v Mělníku. Zkuste sehnat ne teoretika, ale praktika, který by je uměl ihned spravovat, který by okamžitě mohl nastoupit na nově vytvořené pracovní místo. Toho nenajdete. Jenže až po vstupu do EU přijde zahraniční investor, bude potřebovat a zaměstná jen připravené odborníky.

Proto je načase se zabývat například katastrofálním stavem učňovského školství. Tady je zdroj tak vysoké nezaměstnanosti mladých. Mladí lidé bez odpovídající přípravy budou po vstupu do EU nezaměstnatelní. Sociální je podle mě to, co zajistí maximální zaměstnanost. Zabývá se tím, kromě nás, někdo vážně? Nebo stále nejsou rovné šance k přístupu ke vzdělání mezi lidmi, kteří se narodí na vesnici a ve městě.

Když už jsme u vzdělání, jste pro školné?

V žádném případě. Studenti by neměli nosit peníze do škol, spíše by se měl někdo zabývat tím, proč univerzity nevydělávají, jak je to běžné v západní Evropě. Proč se nikdo neptá, proč neposkytují služby.

Zatím však strana Cesta změny má ale podle průzkumů jen minimální preference – okolo 0,2 procenta. To se bude program těžko prosazovat.

Jsme na začátku volební kampaně. Určitý úspěch ve volbách mít budeme. To, co předkládáme v našem programu, je ale projekt na dvanáct let, ne na pár měsíců či na čtyři roky. Ať dopadnou výsledky voleb jakkoli, my nekončíme. Pokračujeme dál. Proto se jmenujeme Cesta změny. A osobně, náš rod dělal tady v Čechách politiku osm set let. Co jsou proti tomu čtyři roky! Smysl svého fungování v politice vidím v tom, že lidé tady doma začnou přemýšlet, jak změnit svůj život k lepšímu. Aby se ptali, proč není zatím Česká republika respektovaná ve světě. Už Jean Jacques Rousseau říkal, že než dáme lekci světu, musíme si udělat pořádek doma.