Vyjádření Krajské zdravotní k nátlaku vládních představitelů k převzetí Lužické nemocnice

Proti prohlášení představitelů vlády se KZ ohradila tiskovým prohlášením ze dne 1. 7. 2019, ve kterém avizovala zájem na řešení situace, což společnost potvrzuje svým dlouhodobým konzistentním postojem.

Ten je veden snahou o zajištění zdravotní péče pro obyvatele celého Ústeckého kraje a není důsledkem politického tlaku ze strany vládních činitelů nebo kohokoli dalšího. V prohlášení bylo zdůrazněno, že o převzetí či nepřevzetí LNaP rozhoduje výhradně představenstvo KZ, v rámci obchodního vedení, přičemž musí postupovat striktně s péčí řádného hospodáře.

Pokud představenstvo nebude znát výsledek zadaného auditu a nebude mít tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít či nikoli, LNaP převzít nemůže.

Je nutné připomenout, že situaci mělo možnost město Rumburk vyřešit již před více než dvěma lety, kdy Ústecký kraj poprvé nabídl pomocnou ruku, kterou tamní samospráva odmítla ve snaze získat za tehdy již finančně nestabilní nemocnici finance navíc od komerčního subjektu.

Právě tato liknavost bývalého vedení města dovedla situaci až do současného stavu. Kdyby vedení města jednalo včas, mohl být nutný audit stavu nemocnice, který je těsně před dokončením, dnes již dávno hotový a mohlo se jednat nad konkrétními daty o stavu nemocnice.

O situaci, která nyní panuje na Šluknovsku, ví vládní představitelé již delší dobu, kdy mohla být energie soustředěná na nátlak směrem k Ústeckému kraji a KZ věnována jednání se zodpovědnými institucemi, tedy zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví.

Předseda vlády a ministr zdravotnictví opakují, že situace se musí vyřešit ihned, jinak bude pozdě a vyzývají představitele Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s., aby situaci neprodleně řešili. Krajská zdravotní, a. s., ale ihned jednat nemůže, jelikož je akciovou společností se zákonnými povinnosti a danými postupy.

Pokud je podle vládních představitelů nutné jednat ihned, jsou to právě předseda vlády a ministr zdravotnictví, kdo by toto měl zajistit. Ne však nátlakem na ostatní, ale  vlastními reálnými kroky. Předseda vlády má jistě možnosti, jak zajistit prostředky na úhradu ztráty LNaP ze státního rozpočtu a odvrátit tak insolvenci LNaP, která je jinak nevyhnutelná.

Ministerstvo zdravotnictví ČR je zase orgánem, který primárně nese odpovědnost za fungování zdravotnictví v České republice. Současně je ministerstvo také zřizovatelem nemocnic a nabízí se tedy možnost, že by LNaP mohlo samo převzít a urychlit tak bezproblémové zajištění zdravotní péče pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku.

Jednání představitelů KZ, která mají předcházet možnému převzetí nemocnice, neustala. Jsou vedena stále, a opět se snahou pomoci Rumburku a širokému okolí zachovat potřebnou zdravotní péči, kterou jim bohužel nezajistila místní samospráva.

V návaznosti na pokračující zájem KZ zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče proběhlo v červnu 2019 mimo jiné jednání v Nemocnici Varnsdorf. Na něm představitelé KZ vyslovili záměr obnovit jednání o spolupráci, která byla zahájena na konci roku 2017.

Důležitá nyní budou jednání Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ s náměstkem ředitele VZP Ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, dne 23. 7. 2019, a s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, dne 24. 7. 2019. V té době by již mělo být dokončeno zpracovávané „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“, přičemž posouzení bude muset být projednáno v orgánech Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje.

TIP: „Lidé půjčují lidem…“ právě takto funguje platforma Zonky, kde žadatelé napíšou svůj osobní příběh a investoři se rozhodnou, zda jim přispějí. Úroková sazba začíná od 4,49 % p.a.