Zdraží kontroverzní super zakázka vodné a stočné

vodne_a_stocne_drazi

Kutnohorská VHS vypisuje prostřednictvím pražské společnosti Veřejné zakázky s.r.o. největší investiční akci své novodobé historie. Mezi akcionáři panují obavy, že se chystá nastavení stejně diskriminančních parametrů jako vloni při soutěži na technický dozor investora této akce.

Občanské sdružení minoritních akcionářů však razí teorii, čím více velkých společností projeví o akci zájem, tím lepší budou jejich nabídky. A tím méně si připlatí všichni plátci vodného a stočného na Kutnohorsku.

Vodné a stočné

Loňská valná hromada Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. se z poklidného schvalování výroční zprávy za rok 2009 zvrhla v emotivní výměnu názoru mezi organizátorem valné hromady, představenstvem a minoritními akcionáři společnosti. Tématem byla bezmála třičtvrtěmiliardová investiční akce, která se z velké části na závěr této valné hromady ukázala zbytečnou.

Nedlouho poté vytvořili minoritní akcionáři občanské sdružení minoritních akcionářů Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. To si klade za cíl chránit zájmy minoritních akcionářů včetně měst a obcí a hájit zájmy plátců vodného a stočného.

Aktuální situace je taková, že cena této super zakázky byla opticky o něco ponížena. Je ale vysoutěžen takzvaný technický dozor investora, a to na původní hodnotu superzakázky. Minoritní akcionáři usilovně protestovali proti tomu, aby byla soutěž násilně postavena tak, že se jí mohlo zúčastnit jen pár firem z celé České republiky. Takováto omezení vždy zavání manipulací výběrového řízení.

Zkapacitnění čističky odpadních vod

Neuškodí zopakovat si, že VHS Vrchlice-Maleč, která zásobuje občany na Kutnohorsku pitnou i užitkovou vodou a provozuje čističky odpadních vod v Kutné Hoře, Čáslavi i jinde. Realizuje také investiční akci za více než půl miliardy korun.

Součástí této investice má být zkapacitnění ČOV v Kutné Hoře a v Čáslavi, uvedení infrastruktury do souladu s normami Evropské unie a rozšíření sítě na vybraných místech Kutnohorska. Výběrovým řízením, které umožňovalo pouze několika málo firmám v České republice zúčastnit se této soutěže, byl vybrán “stavební dozor”, který za tuto činnost bude inkasovat desítky milionů korun.

Problém, na který někteří upozorňují, je, že zkapacitnění ČOV v Kutné Hoře a Čáslavi není vůbec potřebné. Demografický vývoj, na základě, kterého kutnohorská VHS kalkuluje počet plátců vodného a stočného, totiž Kutné Hoře předpovídá stagnaci a Čáslavi dokonce úbytek obyvatel. Větším počtem plátců nezměněné ceny vodného a stočného se tedy investice nezaplatí. A fondy Evropské unie pokryjí pouze 430 milionů takzvaných uznatelných nákladů. 

Je favorit již znám?

Představenstvo vodohospodářské společnosti si najalo pražskou společnost Veřejné zakázky s.r.o., aby nastavila omezující parametry výběrového řízení na zhotovitele této super zakázky tak, aby se co nejvíce zúžil počet potencionálních soutěžitelů.

V soutěži bude Metrostav i Syner

Dle zjištění má být favoritem na vítězství kutnohorské super zakázky pardubická VCES HOLDING s.r.o. Ta je vlastněná francouzskou BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL. Určitou míru sebejistoty vyjadřuje i kolínská společnost GEOSAN GROUP a.s.

Dle ověřených informací se soutěže bude účastnit i česká stavební špička Metrostav a.s. Minoritní akcionáři se intenzivně snaží rozšířit počet uchazečů o toto výběrové řízení. Chtějí zajistit prostřednictvím zdravé konkurence co nejlepší cenu, když už se tato investiční akce opravdu bude realizovat.

Sdružení minoritních akcionářů disponuje již třemi procenty akcií VHS. Budou tedy bojovat za okamžité svolání mimořádné valné hromady za účelem zajištění dostatečně transparentního výběrového řízení. Čím více kvalitních soutěžitelů, tím lepších cen VHS dosáhne. Občané měst a obcí, které jsou akcionáři kutnohorské VHS, vyjadřují obavy, že zvýšení cen vodného a stočného čeká buď je samotné nebo dojde k zatížení rozpočtů měst či obcí.