Městys Žehušice se proměnil ve válečnou zónu

zehusice_valecna_zona

Městys Žehušice je rozdělen na dva tábory. Jedna strana hájí současnou žehušickou starostku Zuzanu Havlíkovou Heřmánkovou, druhá stojí věrně po boku ředitelky Základní školy Jana Václava Sticha – Punta a Mateřské školy Žehušice Yvetty Zemanové.

Spor se rozhořel poté, co starostka Havlíková Heřmánková vyhlásila konkurz na ředitele místní školy, i když ředitelka Zemanová má rok do důchodu. Zřizovatelé dle novely mohou vyhlásit konkurz, pokud jsou ředitelé a ředitelky na svých místech už více jak šest let.

Ředitelka Zemanová se do konkurzu přihlásila a byla shledána jako jediná vhodná kandidátka na tuto pozici. I přesto ji starostka odmítla do funkce jmenovat. Vedením školy bude od 1. srpna 2012 dočasně pověřen zástupce současné ředitelky Jan Kramář.

Tvrzení proti tvrzení. Kde je pravda?

V úterý 10. července se konalo veřejné zasedání zastupitelstva Žehušic. V zasedací síni obecního úřadu se sešlo kolem padesáti občanů. I o tom, že se veřejné zasedání koná právě 10. července, informoval dopis starostky, který dostali obyvatelé Žehušic do schránek. 

V dopise starostka mimo jiné píše i o tom, jak od nástupu do své funkce upozorňuje zastupitele na problémy spojené s provozem, údržbou budov a venkovních areálů základní a mateřské školy vykazující dle jejího názoru zřejmé nedostatky.

Pochybnosti o tom, zda vše funguje tak, jak má, jí vedly k poptávce po provedení analýzy hospodaření příspěvkové organizace ZŠ J.V. Sticha – Punta a MŠ Žehušice, kterou provedla firma Regionservis s.r.o. Tato firma se zabývá mimo jiné právě finančním a ekonomickým poradenstvím.

Analýza hospodaření vychází z podkladů a dokumentů, které poskytla škola, respektive její účetní, dospěla k určitým závěrům, které může potvrdit nebo vyvrátit hloubkový audit, stojí v dopise obyvatelům Žehušic napsaném starostkou.

Analýza hospodaření

S výsledky analýzy nesouhlasí a zpochybňuje je účetní školy Alena Svobodová. Analýzu provedla firma Regionservis s.r.o., která nemá oprávnění analýzy provádět. Analýzu si účetní Svobodová pročetla a zjistila nejeden nedostatek.

Člověk, který tuto analýzu zpracoval uvádí, že hospodaření školy skončilo v roce 2011 ztrátou 71 107, 50 korun. Rezervní fond nestačí na pokrytí této ztráty. Chybí 18 848 korun. Věrohodně k tomu dodala rozvahu, že rezervní fond činní 74 252 korun. Když se tedy odečte tato ztráta, má fond rezerv plus 3 152 korun.

Podle Svobodové analýza vůbec neobsahuje klady jako například to, jaké má škola výnosy. Analýza je zpracovaná pouze tak, že jsou tam všechny zápory. Starostka ale trvá na tom, že analýzu provedla nezávislá firma. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo přezkoumání hospodaření provedením auditu.

Potom se všichni dozví, jestli závěry, které v analýze jsou, jsou pravdivé. A právě provedení auditu schválilo na zasedání 26. června zastupitelstvo obce. Na posledním zasedání 10. července vybrali zastupitelé za několik minut i konkrétní firmu, která audit školy a školky provede za nemalé peníze.

Ředitelka školy

Atmosféra v zasedací síni ještě zhoustla, když si vzala slovo ředitelka školy a zároveň také místní zastupitelka Zemanová. Ta se vyjádřila ve smyslu, že vše, co se děje poslední rok v souvislosti se školou je velmi nechutné, vyčerpávající a zbytečné. Také dodala, že si připadá jako uprostřed tornáda hnusu, špíny a pomluv.

Škola si za poslední období prošla nesčetně kontrol, několik na anonymní udání. Zemanová konstatovala, že všechny kontroly, které na škole byly provedeny, byly vždy shledány bez jakékoliv závady. Nutno ještě podotknout, že za současnou ředitelkou Zemanovou stojí celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy.