Jak změřit kvalitu vzduchu v bytě

Jako odpovědný obyvatel svého domova jste jistě už uvědomili, jak důležité je mít v bytě čerstvý vzduch. Nejenže se tak budete cítit lépe, ale zároveň ochráníte své zdraví. V tomto článku se podíváme na to, jak na měření kvality vzduchu v bytě a jaké kroky podniknout, pokud není vzduch tak čistý, jak by měl být.

Co všechno může být ve vzduchu?

  • Hořlavé látky: Propan, butan a metan patří mezi hořlavé plyny, které mohou unikat například z plynových spotřebičů.
  • Výpary těkavých látek: Benzín, líh a jiné chemikálie mohou uvolňovat výpary, jež se mísí s ovzduším.
  • Prachové částice: Prach, pyl, zvířecí chlupy a další alergeny se vznášejí ve vzduchu a mohou způsobovat respirační potíže.
  • CO2 (Oxid uhličitý): Vysoká koncentrace CO2 může vést k únavě a snížené schopnosti soustředit se.
  • CO (Oxid uhelnatý): Tento plyn je nebezpečný, protože je bez barvy a zápachu, a při vdechnutí brání kyslíku v dostatečném transportu do těla.

Jaké jsou rizika špatné kvality vzduchu?

Nečistý vzduch může mít řadu negativních dopadů na zdraví, včetně podráždění dýchacích cest, alergií, únavy, bolestí hlavy a v horších případech může vést k otravě CO nebo výbuchu hořlavých plynů.

Co můžete dělat sami za sebe?

Předtím, než začnete investovat do drahých čističek vzduchu, můžete podniknout několik jednoduchých kroků:

  • Pravidelně větrejte: Otevírání oken na několik minut několikrát denně může výrazně zlepšit kvalitu vzduchu.
  • Udržujte čistotu: Pravidelné uklízení a odstraňování prachu snižuje množství částic a alergenů ve vzduchu.
  • Pozor na chemikálie: Omezte používání výrobků, které uvolňují těkavé látky, jako jsou čisticí prostředky, a věnujte pozornost ventilaci při jejich použití.

Pokud však pravidelně bojujete s alergiemi, není nic lepšího a jednoduššího než investovat do opravdu kvalitní čističky vzduchu a zajistit zdraví sobě i své rodině. Stejně tak byste měli uvažovat  o zakoupení detektoru plynu v případě, že jej ještě nemáte.

Jak můžete změřit kvalitu vzduchu pomocí Arduino?

Měření kvality vzduchu v bytě můžete zvládnout i vy sami, a to v případě, že se zajímáte o bastlení a Arduino pro vás není cizí slovo. K arduino desce stačí připojit čidlo kvality vzduchu nebo detektor plynu a CO2. Pokud jste opravdovým bastlířem, můžete s nimi vytvořit například automatický větrací systém.

Zdroj foto: Freepik.com