Podá na sebe CK West Holiday insolvenční návrh znovu?

Jak zjistily Krachy cestovek.cz, jednatelka West Holiday Vendulka Košatová, která šla do úpadku kvůli předlužení na konci loňského roku, neuměla správně podat insolvenční návrh. V květnu proto insolvenční soud v Praze jednatelkou podaný návrh smetl ze stolu s odůvodněním, že „je vadný“ a že pro jeho nedostatky nelze pokračovat v řízení.

Z příloh k insolvenčnímu návrhu mimo jiné vyšlo najevo, že CK West Holiday až do vyhlášení svého úpadku v pátek 11. listopadu 2011 létala se společností Travel Service. Sobotní let do turecké Antálie měl být prvním s novým leteckým partnerem, společností ČSA, která však chtěla zaplatit předem.

Cestovka však kvůli nedostatečnému obsazení sobotního letu do Turecka a zpět nedokázala uhradit necelých 900 tisíc a podala na sebe insolvenční návrh. Ten čítal pouhých 123 slov včetně předložek a spojek!

Insolvenční soud upozornil dlužníka, že mu nic nebrání v tom, aby podal řádný insolvenční návrh znovu. Je však otázkou, zda to jednatelka CK West Holiday Vendulka Košatová udělá. Její cestovka sice zkrachovala, ale ona sama je od roku 1995 držitelkou živnostenského oprávnění k provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti. V oboru cestovního ruchu tedy bude moci být činná i nadále…

Druhá z majitelek padlé West Holiday, Ing. Helena Zábranská, má za sebou bohatou podnikatelskou minulost a sluncem prosvícenou budoucnost. Z deseti firem, v nichž v minulosti působila anebo dosud figuruje, je sedm v likvidaci nebo už jsou vymazány z obchodního rejstříku. Na podnikání v cestovním ruchu zřejmě již H. Zábranská zanevřela a rozhodla se pro investici do solárních panelů a zisků ze státem dotované fotovoltaiky.