Rada klientům zkrachovalých cestovek: Hlaste se i do konkurzu!

Zkrachovalá Redgreentours má vysokou pojistnou sumu – je to velmi uspokojivých 14.771.000,- korun. To by mělo opravdu stačit jak na repatriaci necelé stovky klientů z Turecka a z Kypru, tak i na plné vyplacení zhruba 300 klientů, kteří mají zaplacený zájezd. Stejně však bude rozumné, pokud do doby vyhlášení konkurzu nebudou mít klienti zpátky svoje peníze, aby se přihlásili jako věřitelé.

V případě Redgreentours to je spíše opatření „pro jistotu“. Návrat oné stovky rekreantů by neměl představovat problém – maximální racionální odhad jsou dva miliony korun. Tři stovky zaplacených zájezdů představují dejme tomu pět až šest milionů korun.

Jak je vidno, pojistka by měla v tomto případě stačit. Primárně je tedy potřeba přihlásit svůj nárok u příslušné společnosti, kterou je Union poisťovňa.

Ale čert nikdy nespí – což nyní řeší klienti jiných cestovních kanceláří, kteří věřili tvrzením různých asociací a nyní si rvou vlasy, protože již nemají možnost dostat se ke svým penězům jinak, než žalobou na stát.

Na takové váhání doplatili například klienti I. Parkam Holidays, která vyhlásila úpadek 1. července 2011. Dostali totiž necelých šedesát procent z ceny svých zaplacených zájezdů. Drtivá většina z nich nepřihlásila do konkurzu svoje pohledávky a nyní mohou tito lidé jenom litovat.

Ukazuje se, že cestovka byla spíše v přechodných potížích a zřejmě by měli dobrou šanci dostat zpět minimálně významnou část zbytku. Někteří se nechali odradit tím, že insolvenční správkyně této cestovní kanceláře Mgr. Kateřina Buďveselová ze společnosti INSOL.UTION v.o.s. nejprve klientům kanceláře tvrdila, že jejich pohledávky popře, což vyhlásila ještě v seznamu pohledávek, který poslala soudu 11. října 2011.

Její právní výklad, podle kterého nelze přihlásit do konkurzu pohledávky klientů ze zaplacených zájezdů, je naprosto chybný. Předpoklad, že pohledávka klienta cestovní kanceláře vůči dlužníkovi bude uhrazena z pojistného podle zákona 159/1999 Sb., totiž neznamená, že tato pohledávka přestala existovat. Dokud klient opravdu nedostane plných sto procent zaplacených peněz, stále má vůči cestovní kanceláři pohledávku.

Proto náš web radí všem klientům, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení.