Jak připravit tepelné čerpadlo na zimní měsíce? Praktický průvodce pro topnou sezónu.

Tepelná čerpadla jsou v současné době stále vyhledávanější alternativou tradičních zdrojů vytápění, a to hned z několika důvodů. Těmi stěžejními jsou především jejich šetrnost k životnímu prostředí a ekonomická výhodnost provozu. Mezi benefity vytápění tepelným čerpadlem se pak řadí i vysoký komfort užívání a nenáročná údržba. Je však nutné si dát pozor na tvrzení, že jsou tepelná čerpadla zcela bezúdržbová. Základní údržba je před topnou sezónou naopak nutná. Jen tak budete mít jistotu, že vás v zimě nezaskočí snížená funkce čerpadla nebo porucha.

Proč je důležitá příprava tepelného čerpadla na topnou sezónu?

Aby bylo vytápění tepelným čerpadlem skutečně ekonomicky výhodné, je potřeba jej využívat efektivně. Základem efektivního provozu je správná údržba tepelného čerpadla. V opačném případě je možné, že se vaše účty za vytápění budou zvyšovat, aniž by byl interiér vytopen na vyšší teplotu.

Navíc se zvýšené nároky na provoz tepelného čerpadla při snížení jeho efektivity nepříznivě podepisují na životnosti kompresoru, který tvoří jednu ze stěžejních částí tepelného čerpadla. Aby vám tepelné čerpadlo sloužilo opravdu dlouho a spolehlivě, je tedy nezbytné jeho údržbu před topnou sezónou neopomínat. Jen tak se vyhnete riziku, že se v zimě probudíte a zjistíte, že vytápění nefunguje. To je pak zejména v mrazivém počasí velmi nepříjemnou komplikací.

Jak připravit tepelné čerpadlo na topnou sezónu?

Údržba topení nebo spíše vašeho topného systému před zimou začíná čištěním filtrů. Ačkoli tepelné čerpadlo pracuje jen několik měsíců v roce, postupně se zanáší jeho filtry a výměník prachem, ale i jinými drobnými částečkami. Kvůli tomu dochází k omezení volného proudění vzduchu a je více zatěžován kompresor. Čerpadlo tak ztrácí na své efektivitě a zvyšuje se i jeho hlučnost.

K údržbě před topnou sezónou patří i kontrola chladiva. Kromě vlastní hladiny chladiva je nutné se zaměřit i na hustotu chladiva. V obou případech totiž vedou nedostatky ke zvýšení energetické náročnosti tepelného čerpadla, protože dochází ke snížení průtoku chladiva.

Před začátkem topné sezóny je vhodné zkontrolovat elektrické součásti tepelného čerpadla. V tomto ohledu je v sázce především vaše bezpečnost. Pokud totiž vytápěcí jednotka delší dobu nefunguje optimálně, může její provoz představovat nebezpečí pro vaše zdraví i majetek. Kontrolu elektrických součástí tepelného čerpadla by měl vždy provádět specialista.

Součástí předsezónní údržby tepelného čerpadla je i kontrola termostatu. V tomto případě se nejedná o teplotní čidla nebo PAD čidla v domě, která vám pomáhají řídit teplotu v interiéru, ale o řídicí jednotku výkonu čerpadla podle ekvitermní teploty. To je součást, která řídí jeho výkon podle vnější teploty vzduchu. Bez této kontroly není možné zaručit, že vaše tepelné čerpadlo podává optimální výkon.

Kontrole venkovní jednotky byste se měli věnovat nejen před začátkem topné sezóny, ale i v jejím průběhu. Její výkon totiž mohou snížit nejen nečistoty, ale i namrzající led, který v zimě vzniká při provozu tepelného čerpadla. namrzání kondenzátu dochází především u tepelných čerpadel vzduch-voda, a to v období, kdy se vnější teplota pohybuje kolem bodu mrazu. Nežádoucí námraza se vytváří na lamelách výměníku a pro optimální proudění vzduchu je potřeba ji pravidelně odstraňovat. Tento úkon se samozřejmě provádí v době, kdy je tepelné čerpadlo vypnuté.

Příprava tepelného čerpadla na zimu je zpravidla nenáročná a dá se zvládnout během jednoho dne. Na druhou stranu platí, že pokud je prováděna správně, vyžaduje znalosti a zkušenosti, ale i speciálního nářadí, jehož pořizovací cena není nejnižší. Vhodné je tak zvážit, zda pravidelnou přípravu tepelného čerpadla nesvěřit specializované firmě, která dokáže na místě vyřešit i případné závady na topném systému. Při údržbě tepelného čerpadla svépomocí na některé závady nebo nedostatky nemusíte přijít včas a následně se vám složitější oprava může výrazně prodražit.

Na odborníka byste se měli obrátit i v případě, že vám v poslední době narůstá spotřeba elektrické energie, aniž byste změnili své běžné návyky. Právě vyšší spotřeba energie často signalizuje potřebu nutného servisu.

Pár slov na závěr

Příprava tepelného čerpadla na topnou sezónu se může zdát na první pohled velmi náročná, ale opak je pravdou. Všechny úkony se dají v ideálních případech zvládnout během několika desítek minut. Pokud chcete minimalizovat riziko, že by vás v topné sezóně zaskočila porucha tepelného čerpadla nebo vyšší účet za energie, investujte do odborných prohlídek pravidelně.