Nařízená exekuce – jak se bránit

Exekuce je velký zásah do života, s nímž málokdo počítá. Většinou přichází vědomky, ovšem může se stát, že se dostaví bez varování a s o to větším nemilým překvapením. Jak se bránit proti nařízené exekuci? Na co má dlužník právo? A jaká je výše životního minima?

Modelový příklad: Exekutor dlužníkovi zablokoval účet a zároveň uvalil exekuci na plat. Dlužná částka činila 180 tisíc. O exekuci se dlužník dozvěděl, až když si chtěl vybrat peníze z účtu a nedostal mzdu. Jinak o exekuci nic nevěděl. Odměna exekutora byla 55 tisíc. Dlužník nebyl nikým kontaktován, nic neobdržel.

Dlužník namítá, že se o exekuci dozvěděl pozdě a nemohl proto podat odpor proti výši nákladů exekuce, která se mu zdá vzhledem k dlužné částce dosti vysoká. Původní jistinu dluhu ve výši 180 000 Kč již splatil.

O exekuci dlužníci nebývají informováni

Pokud se jedná o to, že dlužník nebyl o nařízení exekuce informován, je třeba sdělit, že návrhy na nařízení exekuce dlužníkům nejsou doručovány. Ani věřitel není povinen sdělovat, že se rozhodl vymáhat svoji pohledávku pomocí exekučního řízení.

Dlužník se o nařízení exekuce většinou předem nedozví. Navíc u způsobů exekuce zabavením movitých věcí či přikázáním pohledávky z účtu, která je známější jako obstavení účtu, to bývá dlužník, kdo se o přímém provádění exekuce dovídá jako poslední. Právě z důvodu, aby nemohl schovat majetek či vybrat peníze z účtu, z nichž by následně mohl být věřitel uspokojen.

Pokud však nebylo doručeno ani žádné rozhodnutí o tom, že by měl dlužník někomu zaplatit, je nutné se obrátit na příslušný soud v místě žalovaného a zjistit, zda zde není veden spis na jeho jméno a pokud ano, nahlédnout do spisu. Případně pokud následně dojdou dokumenty o nařízení exekuce, je v nich uvedeno, na základě čeho došlo k nařízení exekuce a kdo toto rozhodnutí vydal.

Srážky ze mzdy a životní minimum

Co se týče srážek ze mzdy, zde je dlužník chráněn tzv. nezabavitelnými částkami k zajištění základních životních potřeb, o které by dle zákona neměl přijít. Nelze tedy přijít o celou mzdu.

Pokud došlo k obstavení účtu, je třeba vzít v potaz, že obstavený účet funguje v režimu, kdy jednoduše řečeno účet peníze přijímá, avšak nevydává. Stejně tak je nutné si uvědomit, že z účtu již nic neodchází, pokud jsou nastaveny trvalé příkazy, je nutné tyto výdaje platit jinou formou.

Podle § 304b Občanského soudní řádu má dlužník, aby se neocitl ze dne na den bez jakýchkoliv finančních prostředků, právo na jednorázové vyplacení částky z účtu ve výši dvojnásobku životního minima, v současné době tedy částku 9 720 Kč (2x 4 860 Kč). Na žádost dlužníka banka tuto částku vyplatí.

Pokud má dlužník na účtu něco, co nemůže být exekučně postiženo, např. příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení, příp. přídavky na děti, lze podat návrh na zastavení exekuce pro tyto příjmy z důvodu nepřípustnosti exekuce. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu.

Půjčky v exekuci neposkytne žádná licencovaná společnost. Tyto půjčky patří mezi nejrizikovější produkty na trhu, pojí se s nimi vysoké zúročení a sankce v případě platební neschopnosti.

Odměna exekutora

Pokud se dlužníkovi zdají vysoké náklady exekuce a nebyla dána možnost se proti jejich výši bránit, je potřeba vyčkat. Na exekučním příkazu jsou náklady exekuce předběžně vyčíslené. Proti výši těchto nákladů je možné se bránit až ve chvíli, kdy bude vydán Příkaz k úhradě nákladů exekuce, což je ve většině případů až po uhrazení (či jinak ukončené) exekuce.