Novou místopředsedkyní Cesty změny byla zvolena Kateřina Poslední

Na svém pátečním Republikovém sněmu zvolili delegáti Cesty změny (CZ) novou 2. místopředsedkyni. Stala se jí Kateřina Poslední, bývalá mluvčí strany. „Budu se soustřeďovat na kvalitní spolupráci zejména na úrovni evropské, tedy s Evropskou demokratickou stranu,“ řekla nová místopředsedkyně.

Kateřina Poslední vstoupila do CZ v roce 2002, účastnila se aktivně politické kampaně téhož roce, dříve působila ve sdružení „Děkujeme, odejděte!“. Profesí je novinářka, studovala VŠE v Praze. První místopředsedkyní CZ i nadále zůstává Helena Frankenbergerová, zastupitelka na Praze 6, třetím místopředsedou je Jiří Eisenvort, bývalý starosta Týnu nad Vltavou.

Cesta změny (CZ) se na sněmu zabývala aktuální politickou situací v zemi, v níž převládají negativní jevy korupce, obecná ztráta důvěry a nechuti politicky se angažovat. „Vím, že obnova této země není otázkou několika dnů. Současná konstelace politického establishmentu je ale už opravdu neudržitelná,“ míní Jiří Lobkowicz, předseda CZ.

Nejbližší partneři Cesty změny

Ve volebním roce 2006 hodlá CZ spolupracovat na komunální a krajské úrovni se všemi politickými stranami demokratického charakteru.

Na úrovni parlamentních voleb upřesnila své vztahy v usnesení větou, že „za nejbližší politické partnery považuje Evropské demokraty (ED) a Stranu zelených (SZ)“.Sněmu se zúčastnil také senátor Martin Mejstřík, zvolený na podzim roku 2002 na kandidátce CZ, který představil své priority do roku 2008, mezi něž patří vyrovnávání se z minulostí, trvale udržitelný rozvoj a důraz na alternativní energie.

Senátor Mejstřík shrnul poslední období, v němž se věnoval zejména prosazení novely zákona proti propagaci komunismu a nacismu, který nedávno Senát schválil. Spoluautorem novely právník Jakub Pinta, předseda pražské organizace.

Na jaře příštího roku bude CZ hostit v Praze a na Mělníku delegáty Rady Evropské demokratické strany. Evropská demokratická strana (EDS) byla založena na ustavujícím Kongresu v Bruselu v prosinci 2004 a sdružuje sedm evropských politických stran.

Spolupředsedy jsou François Bayrou, předseda francouzského Svazu pro francouzskou demokracii (UDF) a Francesco Rutelli, předseda italské Kopretiny (la Margharita). Čestným předsedou je Romano Prodi, bývalý předseda Evropské komise Evropské unie.

Kateřina Poslední vstoupila do CZ v roce 2002, dříve působila ve sdružení „Děkujeme, odejděte!“