Kdy je možné přijít o byt

V dnešní době je velmi snadné se zadlužit. Pokud dlužník splňuje podmínky oddlužení, může podat žádost o oddlužení například prostřednictvím splátkového kalendáře. Co dělat, když dlužník zjistí, že insolvenční správce nabízí k prodeji dlužníkův družstevní podíl?

K náležitostem návrhu patří, aby dlužník podle § 104 připojil povinné seznamy majetku a závazků. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek (peněžité i nepeněžité) vůči dalším osobám.

Mezi majetek, který je podle § 205 insolvenčního zákona obsahem takzvané majetkové podstaty se uvádějí peněžní prostředky, věci movité, nemovitosti, vkladní knížky, akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné listiny, obchodní podíl, mzda nebo plat, důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

Pokud dlužník v příloze návrhu na oddlužení v seznamu majetku řádně neuvedl, že je majitelem družstevního podílu k bytu (byť neúmyslně z neznalosti), tak po zjištění této skutečnosti měl insolvenční správce povinnost toto soudu ohlásit jako mimořádný příjemKrajský soud na základě tohoto sdělení udělil pokyn ke zpeněžení tohoto družstevního podílu, a proto může správce nabízet družstevní práva k bytu k prodeji.

Všechny tyto skutečnosti je možné si zkontrolovat v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný na internetu. Bohužel nelze zohlednit ani to, že po prohlídce insolvenční správce v rámci sepisování majetkové podstaty do doby, než proběhlo jednání o oddlužení, byl již správně uveden družstevní podíl v soupisu majetkové podstaty.

Zabránit chybám v návrzích má i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost 1. 7. 2017. Podle této novely mohou za úplatu žádosti o oddlužení nově zpracovávat a podávat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Bezplatně pak tato možnost přináleží organizacím nebo osobám, které musí splňovat zákonem dané podmínky pro akreditaci.

Oddlužení – obecně

Oddlužení je proces, který umožňuje spotřebitelům získat pomoc při řešení jejich stávajících dluhů. Může zahrnovat konsolidaci dluhů, vyrovnání dluhů, vyjednávání o dluhu nebo kombinaci těchto metod. Oddlužení může jednotlivcům pomoci snížit splátky, snížit úrokové sazby a rychleji se zbavit dluhů.

Konsolidace dluhů je oblíbenou metodou oddlužení. Zahrnuje půjčku na splacení více nezajištěných dluhů, jako jsou kreditní karty, účty za lékařskou péči a studentské půjčky. Úvěr na konsolidaci dluhů má obvykle nižší úrokovou sazbu než jednotlivé dluhy a splátky mohou být přijatelnější.

Další možností oddlužení je vyrovnání dluhů. Zahrnuje vyjednávání s věřiteli o snížení dlužné částky. To lze provést prostřednictvím společnosti pro řešení dluhů nebo přímým jednáním s věřitelem. Cílem vyrovnání dluhů je snížit dlužnou částku, aby se spotřebitel mohl zbavit dluhů rychleji a s menším stresem.

Další možností oddlužení je vyjednávání o dluhu. Zahrnuje spolupráci s vyjednavačem o dluhu, který je třetí stranou a který může vyjednávat s věřiteli o snížení dlužné částky. Vyjednavač o dluhu se bude snažit dosáhnout pro spotřebitele co nejlepší dohody.

Bez ohledu na to, kterou možnost oddlužení si spotřebitel zvolí, je důležité pečlivě zvážit všechna pro a proti. Oddlužení může být skvělým způsobem, jak se zbavit dluhů a zlepšit svou finanční situaci, ale ne vždy je pro každého spotřebitele tou nejlepší volbou. Je důležité provést průzkum a poradit se se zkušeným finančním poradcem, než se dlužník zaváže k jakémukoli programu oddlužení.