Půjčka na směnku – ihned, od soukromé osoby

Půjčky na směnku patří k nejrychleji a nejsnadněji řešeným půjčkám. Jde o velice jednoduché, snadné a rychlé půjčky, které umožní prakticky každému získat až desetitisíce korun jenom proti jednomu kusu podepsaného papíru.

Ano, přesně takovým papírem totiž je směnka, kterou lze napsat i na ubrousek v hospodě. Nezáleží totiž na formě směnky, ale na obsahu. Pokud směnka splní zákonné požadavky na obligatorní položky, jež musejí být na směnce uvedené, nic nebrání její právní platnosti. Je to opravdu cenný papír, který může mít jakoukoliv formu, pokud splňuje zákonné předpoklady.

Půjčka na směnku je oblíbenou formou půjčky. Zajištění půjčky směnkou je pro věřitele výhodné pro dobrou vymahatelnost a pro dlužníka jistotou výše půjčky bez dalších skrytých poplatků. Půjčka na směnku je jiná forma půjčky bez příjmu ihned nebo nebankovní půjčky bez registru či obdobné půjčky bez prokazování příjmu.

Je půjčka na směnku legální?

V roce 2013 byla schválena novela zákona, která tyto půjčky na směnku zakazuje. Nařizuje všem poskytovatelům nebankovních spotřebitelských úvěrů mít licenci od České národní banky. Seznam držitelů licence ČNB lze dohledat na webu ČNB, pokud v něm poskytovatel není, nabízí úvěr nelegálně.

Půjčka na směnku je ale nelegální jen v případě, jedná-li se pouze o spotřebitelský úvěr. V podnikatelském segmentu nelze mluvit o spotřebitelských úvěrech. Podnikatelský úvěr je tedy legální. Poskytovatelé ho mohou bez postihu nabízet a lidé bez problémů zřizovat.

Nabídky typu okamžitá půjčka na směnku pro spotřebitele jsou tedy klamavé, případně se jedná o podvod nebo nezákonnou praktiku.

Výhody půjčky na směnku

Zcela zásadní výhodou půjčky na směnku je její rychlost. Tento druh půjčky totiž se dá uskutečnit během pár minut. Stačí si ohlídat zákonné náležitosti, které jsou povinné, a během chviličky může být půjčka uzavřena.

Hlavní výhody půjčky na směnku:

 • rychlost
 • benevolentní podmínky
 • bez nahlížení do registru
 • bez doložení příjmů
 • srozumitelnost

Zájemce se tak vyhne složitým obchodním podmínkách, problematickým citacím v platebních podmínkách a případným nedorozuměním v pochopení jednotlivých pasáží smlouvy. Směnka je totiž vždy jasná a přehledná. Dává informaci, kdo, kdy, kde a jak má komu zaplatit. Všechny informace na jednom místě s jednou myšlenkou.

Nevýhody půjčky na směnky

Nevýhodou půjček na směnku je to, že poskytovatelům takových půjček jde často primárně o svůj zisk. Klienti se tak ze své momentální finanční tísně nedostanou, ale propadají se do větších dluhů. Důležité je si dát pozor na podvodníky a lichváře, kteří se svým klientům mnohdy nesnaží pomáhat.

Jaké jsou další velké nevýhody půjčky na směnku?

 • ručení vlastním majetkem i za nižší částky
 • možnost prodání směnky
 • častá nutnost podepsání rozhodčí doložky
 • riziko okamžité exekuce při nesplácení

Velmi vysoké riziko představuje právě možnost prodání směnky. Směnku totiž její majitel může kdykoliv prodat a dlužníka o tom nemusí ani informovat. Dlužník poté půjčku musí splatit úplně jinému člověku, něž se kterým se původně domluvil. Dlužník si nemůže být nikdy jistý, u koho se směnka nakonec ocitne.

Rozhodčí doložka je obsažena ve většině půjček na směnku. Podepsáním tohoto dokumentu dlužník schvaluje to, že druhá strana může zvolit tzv. rozhodce či arbitra. Ten bude figurovat v řešení všech problémů s půjčkou a bude stát vždy na straně věřitele. Tento člověk není nezávislý soudce.

Směnka – vzor

Směnku lze napsat prakticky na jakýkoliv kus papíru nebo lze směnku napsat třeba na prkno. Důležité je, aby směnka splňovala všechny náležitosti. Půjčka na směnku se tedy dá uzavřít kdekoliv a směnku lze napsat na cokoliv.

Jak může směnka vypadat?

V Praze dne 1. ledna 2011
Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne 1. ledna 2015 na řad Josefa Nováka, bytem Nová 11/11, Novákov, směnečnou sumu ve výši 100.000,- Kč (stotisíckorunčeských).
Směnka je splatná v Novákově u Josefa Nováka, bytem Nová 11/11, Novákov
Josef Dlužník RČ : 350859 / 021 Dlužná 1258
123 45 Dluhov

Půjčka na směnku online

Půjčka na směnku patří mezi půjčky online ihned, které lze sjednat z pohodlí domova již za několik minut. Zájemce nemusí osobně navštěvovat pobočku, stačí mu pouze vyplnit online formulář na webu poskytovatele.

Tato výhoda je sice velmi oblíbená a využívaná, nicméně možnost sjednání online již nabízí velká část poskytovatelů. Online si lze sjednat téměř všechny typy úvěrů od mikropůjček, malých půjček až po půjčky bez nahlížení do registru.

Co musí obsahovat směnka vlastní

Správně vyplněná směnka musí obsahovat údaj, kde byla směnka sepsaná a podepsaná. Datum podpisu je nutné napsat ve formátu den číslem, měsíc vždy slovy a rok číslem. Další povinný údaj je, kdy má být za směnku věřiteli zaplaceno.

Výše půjčky na směnku resp. částky k vrácení je taktéž nutné uvést. Částka se musí uvést vždy číslem i slovy. Směnka vlastní musí obsahovat údaj, kdy je směnka splatná. Údaj bez protestu se udává též.

Co všechno musí klasická směnka obsahovat?

 • celková částka půjčky
 • domluva na splátkách (pokud ano, tak počet splátek a jejich výši)
 • úroková sazbu
 • požadavky na zajištění
 • sankce za pozdní splácení
 • podmínky splácení a odložení

Pokud jde o sjednání půjčky na směnku pro fyzickou osobu musít se uvést jméno a příjmení. V případě sjednání půjčky na směnku pro firmu uvádíte název firmy. Směnka musí obsahovat rodné číslo (RČ) v případě sjednání půjčky na směnku pro fyzickou osobu a identifikační číslo (IČ) v případě sjednání půjčky na směnku pro  firmu. Další povinný údaj je adresa. Ta musí být uvedená kompletní tzn. ulice, číslo popisné i orientační, PSČ a město.

Směnka vlastní musí být vždy vlastnoručně podepsána, jinak je neplatná. Firma může k podpisu připojit i razítko.

Účinnost půjčky na směnku

Obvykle jsou půjčky na směnku tvořeny profesionály, kteří vědí, co je potřeba do ní uvést. Pokud si ale zájemce není jist, stačí si ze zákona vyjet všechny obligatorní náležitosti půjčky na směnku a ověřit, jestli vytvořená směnka tyto náležitosti splňuje.

Pokud ano, je automaticky účinná stejně, jako profesionálně vytvořený dokument. Každý může vytvořit směnku během pár minut a má pak v ruce jasný a hlavně vymahatelný prostředek, který je velice složité zpochybnit.

Půjčka na směnku – nabídka

Půjčka na směnku má jasně daná pravidla. Dlužník vypíše věřiteli směnku, nejpoužívanější je směnka vlastní a tím je jasně dáno kdy a kolik má dlužník věřiteli vrátit. Půjčka na směnku je průhledná forma půjčky bez poplatku a skrytých úroků.

Půjčka na směnku je využívaná v soukromém i obchodním styku. Při poskytování půjčky na směnku, investor poskytne půjčku oproti vystavení směnky. V obchodním styku slouží směnka převážně k zajištění pohledávek věřitele. Je to prakticky stejný vztah jako půjčka na směnku.

Dodavatel poskytne plnění a jeho splacení je zajištěno směnkou. V případě nezaplacení poskytnutého plnění dodavatel použije směnku k vymožení svých pohledávek.