Co je insolvence – výmaz z insolvenčního rejstříku

Insolvence je finanční stav, kdy jednotlivec nebo podnik není schopen splácet své dluhy. Může k němu dojít z různých důvodů, například kvůli špatnému cash flow, poklesu ekonomiky nebo špatnému řízení vlastních financí. Pokud je jednotlivec nebo podnik v platební neschopnosti, obvykle není schopen plnit své finanční závazky a pravděpodobně bude nucen vyhlásit úpadek.

Insolvence znamená v životě člověka velmi tvrdá omezení. Je nezbytné vyjít s minimem peněz, půjčka v insolvenci se nedoporučuje. Půjčka pro lidi v insolvenci může být dokonce důvodem o ukončení insolvence, což je pro dlužníka obrovská komplikace. Reálná je až půjčka po insolvenci.

Co je insolvence? Jak najít osobu v insolvenci? Jak funguje registr dlužníků insolvence neboli rejstřík insolvence a kdy je možné požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku?

Co je insolvence

Podmínkou insolvence je situace, kdy má jednotlivec nebo organizace větší dluh, než je schopen rozumně splatit. Může se vyskytnout u jednotlivců i podniků a může mít vážné finanční a právní důsledky. Jediným řešením je insolvence neboli oddlužení.

Insolvence je obvykle způsobena kombinací několika faktorů, například neočekávanou událostí, jako je ztráta zaměstnání, nebo sérií špatných finančních rozhodnutí. Může být také způsobena nadměrným utrácením nebo nedostatečným sestavováním rozpočtu.

Pokud je osoba nebo podnik v platební neschopnosti, může se stát, že nebude schopna splácet své dluhy v době jejich splatnosti. To může vést k tomu, že věřitelé podniknou právní kroky, aby získali své peníze zpět, například podají žalobu nebo zřídí zástavní právo na majetek dlužníka. V tuto chvíli může dlužník požádat o insolvenci.

V každém případě je důležité vyhledat pomoc zkušeného odborníka, pokud jednotlivec či firma čelí platební neschopnosti. Insolvenční správce nebo finanční poradce může jednotlivcům nebo podnikům pomoci posoudit jejich možnosti a učinit nejlepší rozhodnutí pro jejich situaci.

Insolvence může být obtížnou a stresující zkušeností, ovšem se správnou radou a vedením je možné najít řešení a posunout se vpřed.

Exekuce a insolvence

Jak funguje vedle sebe exekuce a insolvence? Po zahájení insolvenčního řízení může exekutor vynést exekutorský příkaz, ovšem nemůže jej uskutečnit. Jakmile je insolvence dlužníka potvrzena, nemůže exekutor příkaz vydat. Exekutor musí insolvenčnímu správci vydat to, co v rámci exekuce vymohl.

V případě exekuce a insolvence přestává pro dlužníka osoba exekutora hrát hlavní roli. Po zahájení insolvence nastupuje insolvenční správce, který má oddlužení klienta ve svých rukou. Exekutor musí podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení stejně jako ostatní věřitelé.

Insolvence na 3 roky, nebo na 5 let?

Běžně trvá insolvence 5 let, v některých případech však lze zkrátit insolvenci na 3 roky. Insolvence na 3 roky platí pro starobní a invalidní důchodce a pro všechny dlužníky, kteří dokáží během 3 let splatit alespoň 60 % pohledávek.

V polovině roku 2023 je v plánu zkrátit insolvenci na 3 roky z původních 5 let pro všechny dlužníky. S tříletou variantou insolvence počítá v současné době většina zemí Evropské unie.

Jak najít osobu v insolvenci – insolvenční rejstřík dlužníků

Jak najít osobu v insolvenci, zajímá řadu osob, nejčastěji jsou to nejrůznější věřitelé. Způsob, jak najít osobu v insolvenci, je přitom poměrně jednoduchý, stačí vyhledat registr dlužníků insolvence a zkontrolovat, zda je v něm dotyčná osoba vedená.

Insolvenční rejstřík je důležitým nástrojem pro věřitele při posuzování potenciálních zákazníků. Umožňuje jim zkontrolovat, zda na potenciálního zákazníka nebyl v minulosti vyhlášen úpadek, a mohou se díky němu ujistit, že nevstupují do rizikového finančního uspořádání.

Justice insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstříky dlužníků jsou zásadní součástí moderního finančního prostředí. Jedná se o veřejnou evidenci fyzických a právnických osob, na které byl vyhlášen úpadek. Účelem rejstříku je zabránit tomu, aby lidé uzavírali finanční obchody s osobami prohlášenými za insolventní, neboť slouží jako varování pro potenciální věřitele.

Insolvenční rejstřík dlužníků lze jednoduše vyhledat zadáním hesla „justice insolvenční rejstřík“ do webového vyhledávače nebo přímo na webových stránkách www.isir.justice.cz.

Insolvenční rejstřík justice by měl kontrolovat každý potenciální věřitel, zamezí tak řadě problémů.
Insolvenční rejstřík justice by měl kontrolovat každý potenciální věřitel, zamezí tak řadě problémů.

Firmu či jednotlivce lze v insolvenčním rejstříku justice vyhledat podle jména a příjmení nebo zadat IČO, případně název firmy. Čím více údajů hledající zadá, tím lépe. Insolvenční rejstřík dlužníků spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

V konečném důsledku je insolvenční rejstřík důležitou součástí moderního finančního prostředí a slouží jako užitečný nástroj pro dlužníky i věřitele. Věřitelům umožňuje činit informovaná rozhodnutí při posuzování potenciálních zákazníků a dlužníkům dává šanci prokázat, že podnikají kroky k řešení svých finančních potíží.

Zveřejnění v insolvenčním rejstříku

Zveřejnění v insolvenčním rejstříku je poměrně obsáhlé a zahrnuje jméno a adresu fyzické osoby nebo společnosti, datum vyhlášení insolvence, výši dluhu a informace o soudu, který insolvenci vyhlásil. Kromě toho jsou v rejstříku uvedeny také všechny konkurzy nebo likvidace spojené s dlužníkem.

Jak dlouho trvá zveřejnění v insolvenčním rejstříku? Člověk či firma je v registru dlužníků insolvence veden po celou dobu trvání insolvenčního řízení a dále po dobu 5 let po ukončení insolvence. Po celou dobu, kdy platí zveřejnění v insolvenčním rejstříku, může potenciální věřitel zjišťovat podrobnosti ohledně insolvence dlužníka.

Jak zjistit stav insolvence

Další častou otázkou je, jak zjistit stav insolvence. Odpověď je opět poměrně snadno dohledatelná v insolvenčním rejstříku dlužníků.

Insolvenční rejstřík justice podává všechny důležité informace a je to nejlepší způsob, jak zjistit stav insolvence. V insolvenčním rejstříku dlužníků lze vyčíst podrobné dokumenty soudu, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení i pravidelné zprávy insolvenčního správce.

Insolvenční rejstřík justice podává jasnou informaci, zda je dlužník stále v insolvenčním řízení, nebo zda jej ukončil a jeho jméno figuruje v insolvenčním rejstříku dlužníků kvůli zákonné pětileté lhůtě.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Hlavním úkolem insolvenčního rejstříku justice je dostupnost spolehlivých informací pro potenciální věřitele a ochrana dlužníka v insolvenci před dalšími dluhy. Rejstřík je veřejně dostupný a není problém vyhotovit výpis z insolvenčního rejstříku.

Úředně ověřený výpis z insolvenčního rejstříku lze získat na jakékoli pobočce CzechPointu. Poplatek je daný zákonem, platí se 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu. Výpis z insolvenčního rejstříku může zájemce vyřídit také online, v tomto případě jej obdrží prostřednictvím datové schránky.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

K výmazu z insolvenčního rejstříku dochází až po uplynutí pěti let od úspěšného ukončení insolvence. Výmaz z insolvenčního rejstříku probíhá automaticky a bývalý dlužník o něj nemusí zvlášť žádat.

Řadu lidí zajímá, zda je pro ně reálná půjčka po skončení insolvence. Bankovní půjčka je myslitelná zpravidla až po výmazu z insolvenčního rejstříku, nebankovní půjčka po ukončené insolvenci má obvykle mírnější podmínky.

Přihláška do insolvenčního řízení

Přihláška do insolvenčního řízení se týká každého věřitele, který zjistí, že se jeho dlužník dostal do insolvenčního řízení. Je to jediný způsob, jak získat alespoň část půjčených peněz zpět. Jak se podává přihláška do insolvenčního řízení?

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Každá přihláška pohledávky do insolvenčního řízení se podává na konkrétním formuláři, který lze najít na webu Ministerstva spravedlnosti ČR. Standardizované formuláře jsou dostupné na webové adrese insolvence.justice.cz. Jednou přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení může věřitel podat i několik pohledávek.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení se podává k insolvenčnímu soudu a lhůta pro podání přihlášky do insolvenčního řízení je dána zákonem. Zpravidla jsou to 2 měsíce od rozhodnutí soudu o úpadku.

Půjčka po ukončené insolvenci

Každý bankovní i nebankovní poskytovatel úvěrů musí ze zákona procházet registry dlužníků. Proto je obvykle půjčka po ukončené insolvenci problém, pokud ještě neuplynula pětiletá lhůta a nedošlo k výmazu dlužníka z insolvenčního rejstříku.

Půjčku krátce po ukončení insolvence je reálné získat u nebankovních poskytovatelů, kteří kladou na dlužníky nižší nároky. Nebankovní půjčky se však vyznačují vysokými úroky a nevýhodnými podmínkami. Půjčka po ukončené insolvenci může být potenciálně nebezpečná, je zde riziko, že se člověk vrátí zpět do dluhové pasti.

V některých případech se lze dobrat také půjčky v insolvenci v hotovosti. Zejména soukromí investoři jsou ochotni s vidinou snadného zisku propůjčit ekonomicky znevýhodněným osobám nemalé finanční částky, které pak hrubě vymáhají s astronomickými úroky.

Obecně jsou půjčky po ukončené insolvenci krátkodobými půjčkami. Získat dlouhodobou půjčku po insolvenci je téměř nemožné. Taková půjčka představuje jak pro věřitele, tak dlužníka velké riziko.

Auto na splátky v insolvenci

Pořídit si auto na splátky v insolvenci není přímo zakázáno, ovšem není to ani příliš reálné. Každý poskytovatel úvěrů snadno zjistí, zda je zájemce o půjčku v insolvenci.

V průběhu insolvenčního řízení zůstává dlužníkovi jen nezabavitelné minimum, s kterým je obtížné vyžít, natožpak splácet další pohledávky. Auto na splátky v insolvenci zkrátka není z čeho splácet, což musí být jasné dlužníkovi i poskytovateli úvěru.