Průzkum Cesty změny: Lidé nevěří politikům, ale ani sami sobě

pruzkum_cesty_zmeny

Celkem 1260 respondentů odpovědělo na průzkum „Nasloucháme, co Vás trápí!“, který od 18. srpna 2003 organizovala politická strana Cesta změny prostřednictvím svých webových stránek www.cestazmeny.cz. S výzkumem se extenzivně seznámilo celkem 11242 občanů.

1. Propast mezi politiky a lidmi

Základním rámcem úvah občanů, který vyplynul z průzkumu, je hluboká propast mezi lidmi a volenými politickými zástupci. Celkem 86,93% není spokojeno s politickou situací! Na otázku, zda si myslí, že demokracie v České republice funguje, odpovědělo 22,49% NE a 58,44% ZČÁSTI. Hluboká frustrace, kterou tito lidé cítí se znásobuje pocitem, že NEMAJÍ VLIV NA POLITIKU: myslí si to celkem drtivých 78,52%.

V dalších ukazatelích, které se týkají důvěry v systém, se tento výchozí přístup projevuje velmi silně: občané vnímají z 85,93% vládu negativně, naprosto nespokojeni s ní je 32,65%, obecně nespokojeni s politickou situací je 22,84%, nevěří naprosto žádné z dosavadních politických stran (ODS, ČSSD, US, KDU-ČSL). Drtivá většina si myslí, že odevzdávají příliš na daních (71,19%), že stát brání v podnikání (76,43%) a že jsou svědky nepotrestaných zločinů (74,05%).

Méně radikální jsou názory respondentů na konkrétní témata. Za jako „velmi důležité“ považují občané široké spektrum témat (od vzdělání přes hospodářský růst, sociální jistoty, rychlé a jasné potrestání zločinů, rychlé a férové soudy až po zlepšení zdravotnictví či ochranu přírody).

Mezi „středně důležitá“ témata zařadil například nejvyšší počet respondentů liberalizaci trhu z byty, zlepšení pozemních komunikací či ochranu spotřebitelů. Rozpaky budí otázky, které se ptají na základní občanské svobody. Na otázku, zda se cítí v České republice svobodní, odpovědělo 46,48% „zčásti“, 40,18% „ano“.

2. Zklamání, znechucení a otrávenost

Zajímavé jsou i konkrétní ohlasy, které přišly v poznámkách k průzkumu. Vedle radikálně odmítavých se mezi nimi objevují i náměty na zlepšení demokratického klimatu. „Je třeba přijít s novým systémem, přímějším, který bude založený na vysoké vzdělanostní úrovni obyvatel,“ píše jeden z respondentů. Leitmotivem poznámek je ale triáda: „zklamání-znechucení-otrávení“.

„Česká politika je žumpa, ve které politici naprosto pohrdají zájmy voličů,“ píše jeden respondent. Lidé si stěžují na aroganci moci, úplatné úředníky, a obecně byrokracii, ale i úplatná média, která se objevují pravidelně jako zábrana pro kvalitní fungování společnosti.

Někteří se domnívají, že i přes deklarovanou změnu, se vlastně nic moc nezměnilo. „Stále převládá po roce 90 reálný bolševismus se vším všudy. Na svých postech sedí titíž lidé, kteří se po roce 1990 třásli o své funkce…“

Obecně ale převládá pocit bezmoci a nedostatku vůle cokoliv osobně měnit. „Společnost je v naprostém rozkladu, lidé jsou neochotní, závistiví, zlí,“ píše jeden z nich. „Politická situace v Česku je ubohá. Je jedno, které ze současných parlamentních stran dáte svůj hlas. Všichni se chovají stejně. je to verbež, ale ryba smrdí od hlavy, tak si asi jinou reprezentaci ani nezasloužíme,“ píše jiný.

„Ve vládě jsou jen prospěcháři, kteří jsou odtrženi od obyčejných lidí a jejich každodenních problémů,“ dodává další. Pocit rozpadu společenského étosu a důvěry vyjádřil jeden z nich slovy: „Necítím zde žádnou skutečnou sjednocenost. Tahle jednota zde byla naposledy patrně za první republiky. Samozřejmě je to především v lidech…“

3. Dělníci a muži z Prahy

I přes obvyklá očekávání, vyplývající z představ o lidech, kteří pracují s internetem, je největší podíl v průzkumu zastoupen DĚLNÍKY! Celkem 19,31%! Za nimi jsou studenti (13,04%), živnostníci a podnikatelé. Překvapivé je také věkové složení: nejsilnější zastoupení má od 40 do 60 let (celkem 38,50%), hned vzápětí nižší věková skupina od 26 do 40 let (37,83%).

Proporčně je nejvíce geograficky zastoupena Praha (33,22%) a dále: Jihomoravský (12,01%), Středočeský (8,20%) Moravskoslezský (6,63%) a Ústecký (5,97%). Drtivý počet občanů tvoří MUŽI: 73,79%! Ženy vyplnily průzkum pouze z 26,21%.

261822-2049108

„I mně ztuhl při pohledu na výsledky průzkumu úsměv na rtech,“ říká mluvčí CZ Kateřina Poslední.