Komu patří spadané listí a jablka

Sousedské spory jsou jedním z nejčastějších sporů vůbec. Někteří si dělají záměrné naschvály, někteří spolu však vychází natolik, že se spolu scházejí ve svém volnu a pořádají grilování. Na podzim je častým sporem sousedů, komu patří spadané listí nebo například jablka.

Dříve platilo, že to, co ze stromu spadne, a to jak ovoce, tak listí, je majitele stromu. Nový občanský zákoník však přinesl změnu v tom, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku

Stejně tak je tomu i s listím, které si po opadání musí uklidit každý vlastník pozemku sám, bez ohledu na to, z jakého stromu spadlo. Jedinou výjimkou je, pokud by byl vedlejší pozemek veřejným statkem, například park či cesta.

Je třeba upozornit, že se musí jednat o plody spadlé, není možné si plody bez povolení otrhat, i kdyby rostly nad pozemkem. Pokud větve nebo kořeny stromů, přesahující na pozemek, působí škodu nebo například stíní, je možné požádat souseda, aby je odstranil.

Neučiní-li tak v přiměřené době, může je soused odstranit sám. Musí se však postupovat šetrně a k úpravám přistoupit ve vhodné roční době. Části jiných rostlin přesahující na pozemek lze odstranit šetrným způsobem bez omezení.

Pokud by chtěl soused vysadit stromy nové, může jako vlastník pozemku z rozumných důvodů požadovat, aby soused nevysazoval stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemku.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že spadané listí si bohužel musí každý ze zahrady odstranit sám, i když spadlo se sousedova stromu. Možná tím vzniknou v rodině problémy, kdo uklidí spadané listí na zahradě. Vstup sousedovi na svůj pozemek musí umožnit pouze k nezbytné údržbě jeho pozemku, pokud tuto údržbu nelze učinit jinak.

Sousedské vztahy – obecně 

Sousedské vztahy jsou velmi komplikované. V převážné většině si lidé vybírají bydlení nikoliv na základě sousedů, ale na základě dispozice bytu, proto je na místě se sousedy vycházet a postarat se tak o klidné soužití. 

Existuje řada případů, s kterými se někteří potýkají skoro denně, které sousedé dělají a dalším sousedům vadí. Mezi to patří například kouření na balkóně nebo hlasitá party v čase nočního klidu. Noční klid je nutné respektovat, a to od 22:00 hodin do 6:00 hodin.

Při rekonstrukci je na místě informovat sousedy, že budou probíhat práce, které mohou narušit jejich klid. Takové oznámení je dobré vyvěsit na nástěnce u vstupu do bytu. U rozsáhlejších prací je třeba souhlas sousedů nebo družstva.