Výpověď v těhotenství – je to možné, jak se bránit

Výpověď ze zaměstnání má svá specifika a ze zákona není jednoduché se zaměstnancem pracovní poměr ukončit. Musejí k tomu být oprávněné důvody, k nimž těhotenství nepatří. Přesto je možné výpověď nastávající matce předložit. Kdy se tak děje? Je výpověď v těhotenství právně v pořádku?

Modelový příklad: Žena je zaměstnána a v současné době je v pracovní neschopnosti z důvodů komplikací v těhotenství. Od zaměstnavatele dostala poštou výpověď. V dopise je uvedeno, že její pracovní poměr končí, protože uplynula doba, na kterou byl sjednán. Má na to zaměstnavatel právo? Může ukončit pracovní poměr, i když je žena v pracovní neschopnosti a navíc těhotná?

Pracovní poměr na dobu určitou versus neurčitou

Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li v pracovní smlouvě výslovně sjednána doba jeho trvání. Pokud byl pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou, pak takovýto pracovní poměr může skončit stejnými způsoby jako pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, tedy například dohodou, výpovědí a podobně, a také může skončit dnem, který byl jako den ukončení sjednán.

Zákoník práce v této situaci nestanoví žádné ochranné důvody, tedy ani těhotenství nebo pracovní neschopnost nemohou ukončení pracovního poměru zabránit. Pokud je doba trvání pracovního poměru dohodnuta potřebou konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen na skončení pracovního poměru zaměstnance včas upozornit, a to zpravidla alespoň tři dny předem.

U pracovních poměrů sjednaných na určitý časový úsek zaměstnavatel tuto povinnost nemá, ovšem může tak učinit. Je možné, že právě takové oznámení žena obdržela. V takovém případě skutečně pracovní poměr skončil bez ohledu na to, že je těhotná a nyní v pracovní neschopnosti.

Výpověď v těhotenství – důvody

Pokud se však nejedná pouze o oznámení zaměstnavatele, že sjednaný pracovní poměr končí, a opravdu zaměstnavatel ženě zaslal jednostrannou výpověď z pracovního poměru z některého zákonem stanoveného důvodu, například pro nadbytečnost, pak je žena proti takové výpovědi chráněna.

Těhotné zaměstnankyni zákoník práce zakazuje dát výpověď dle paragrafu 53: „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou anebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.“

Těhotná žena se nachází v ochranné době i tehdy, kdy by se rušil zaměstnavatel nebo jeho část či byl důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru, například pro hrubé porušení pracovní kázně.

S ženou v očekávání lze rozvázat pracovní poměr dohodou. Jedná se o výpověď pracovního poměru dohodou. V takovém případě však musí žena souhlasit a dohodu o rozvázání pracovního poměru stvrdit svým podpisem. Těhotná žena může dostat výpověď i ve zkušební době, kdy pro obě strany platí, že nemusejí pro své rozhodnutí uvádět důvody.