Vyúčtování za služby chybí už roky – jak postupovat

Řada lidí v dnešní době raději uzavírá nájemní smlouvu než aby koupili dům nebo byt. Vztahy s majitelem nemovitosti jsou důležité. Každopádně je na místě, aby pronajímatel svým nájemcům pravidelně dával vyúčtování vodného a stočného. Co dělat v případě, kdy pronajímatel nechce ukázat na žádost toto vyúčtování?

Pokud pronajímatel nesplnil svou povinnost a nepředložil nájemcům na žádost vyúčtování vodného a stočného, pak bohužel nezbude, než se obrátit na soud, aby soud pronajímateli stanovil povinnost předložit a provést vyúčtování.

Nicméně je možné pronajímatele ještě jednou písemně doporučeným dopisem vyzvat k předložení a provedení vyúčtování a upozornit jej na možnost řešení věci soudní cestou, pokud vyúčtování nepředloží a neprovede sám.

Uplatňování nároku na případný přeplatek podléhá promlčecí době. Je tak otázkou, kdy mělo být vyúčtování vodného a stočného za rok provedeno a od kdy tedy počala běžet promlčecí doba pro vymáhání případného přeplatku.

Vyúčtování služeb v bytě – obecně 

Při pronájmu bytu by měli nájemníci zvážit všechny související poplatky, které jsou s ním spojeny. Jedním z důležitých faktorů, které je třeba zvážit, je vyúčtování služeb v bytě. 

V závislosti na bytovém komplexu mohou být některé služby zahrnuty ve výši nájemného, zatímco jiné může být nutné platit přímo. Aby nájemníci nebyli překvapeni, až přijde čas platit nájemné, měli by se seznámit s vyúčtováním služeb v bytě, což by mělo být uvedeno v nájemní smlouvě. Mezi ně patří například:

Elektřina a voda

Nejčastějšími službami zahrnutými do nájemní smlouvy jsou elektřina, voda a plyn. V některých případech může být zahrnuto i vytápění a klimatizace. V závislosti na bytovém komplexu může být nájemce zodpovědný za zřízení účtů u příslušných společností poskytujících služby. V jiných případech může komplex hradit všechny nebo některé služby.

Kabelová televize a internet

Kabelové a internetové služby obvykle nejsou zahrnuty ve výši nájemného stejně jako televizní poplatek. Nájemníci se musí obrátit na své preferované kabelové a internetové společnosti, aby si tyto služby zřídili. Některé bytové komplexy mohou na tyto služby nabízet akce nebo slevy. Kromě toho mohou některé kabelové a internetové společnosti nabízet speciální sazby pro obyvatele určitých bytových komplexů.

Údržba a opravy

Většina bytových komplexů zahrnuje běžnou údržbu a opravy do měsíčního nájemného. Obvykle se to týká například problémů s instalatérskými a elektrickými rozvody nebo s vytápěním, větráním a klimatizací. V některých případech mohou být nájemníci zodpovědní za určité opravy, například za opravu ucpaného dřezu. Nájemníci by měli být informováni o případných dalších poplatcích spojených s údržbou a opravami v bytě.

Parkování

Pokud má bytový komplex parkoviště, může být parkování na něm zpoplatněno. Tento poplatek je obvykle zahrnut ve výši nájemného.

Další poplatky

S pronájmem bytu mohou být spojeny i další poplatky. Může se jednat o kauci, nájemné za domácího mazlíčka a poplatky z prodlení. Nájemníci by měli být informováni o všech dalších poplatcích, které mohou být zahrnuty do nájemní smlouvy.

Před podpisem nájemní smlouvy by se nájemníci měli ujistit, že rozumí vyúčtování služeb v bytě společně s dalšími podmínkami jako je například ukončení nájmu bytu. To pomůže zajistit, aby je při placení nájemného nic nepřekvapilo. Tím, že si nájemníci udělají průzkum, si mohou být jisti, že dostanou nejlepší možnou nabídku.