Zabavené věci od exekutora – jak získat zpět

Život s dlužníkem je velmi náročný. Může se stát, že bez ohlášení přijde exekutor a vezme vybavení bytu ve společné domácnosti. Mnohdy se jedná o věci, které patří partnerovi, který žádné dluhy nemá. Exekutor to však nemůže vědět bez patřičného předložení účtenek ideálně s jménem partnera, kterému nábytek patří. Jak získat po zabavení takové věci zpět?

Taková situace není ojedinělá. I když exekutor nesmí zabavit věci, které nepatří dlužníkovi, často k tomu během provádění exekuce dochází. U movitých věcí totiž není jasné, komu patří. Exekutor vychází z toho, že pokud se dlužník zdržuje v nějakém objektu (byt, místnost dům), pak věci, které v objektu užívá, mohou být v jeho vlastnictví. Co může exekutor zabavit?

Není ani podstatné, že v bytě partnera není dlužník hlášen k trvalému pobytu, důležité je, že se v bytě zdržuje, pobývá tam, k čemuž si exekutor může opatřit důkazy, jako jsou výpovědi sousedů, to, že příteli chodí na tuto adresu pošta nebo je jeho jméno uvedeno na dveřích bytu.

Exekutor se pochopitelně nebude předem ohlašovat. Hrozilo by, že dlužník věci odveze na jiné místo. V případě zabavování věcí exekutorem je na vlastníkovi věci, aby prokázal, že věc patří jemu, a ne dlužníkovi. Může exekutor zabavit například řidičský průkaz?

Existuje možnost do 15 dnů ode dne, kdy se člověk dozvěděl o zabavení věci, podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu zabavených věcí. K návrhu přiložit doklady svědčící o tom, že daná věc je daného partnera bez dluhů. Toto je mnohdy těžké prokázat. Nejlepší by bylo, kdyby měl člověk od věcí doklady o koupi na jeho jméno, případně smlouvy o poskytnutí úvěru na koupi dané věci (opět smlouva na jeho jméno).

Pokud však neexistují tyto doklady, bude vlastnictví k věcem těžko prokazatelné. Pokud návrhu na vyškrtnutí věci exekutor nevyhoví, lze podat exekučnímu soudu (soud, který o exekuci rozhodl) žalobu na vyloučení věci z exekuce.

Jak předcházet exekuci?

Exekuce je závažný problém, který může připravit člověka o střechu nad hlavou, poškodit úvěrové skóre a způsobit velké finanční potíže. Naštěstí existují způsoby, jak jí předejít. Pokud hrozí exekuce, je důležité rychle jednat. Podniknutí správných kroků nyní může pomoci udržet si domov a vyhnout se finanční devastaci, kterou může exekuce přinést.

  1. Porozumět financím: nejlepším způsobem, jak zabránit exekuci, je mít přehled o svých financích. sledovat své příjmy a výdaje a ujistit se, že může člověk každý měsíc včas splácet hypotéku. Pokud to člověk nedokáže, okamžitě by měl kontaktovat svého věřitele a vysvětlit mu situaci.
  2. Zvážit refinancování: refinancování úvěru na bydlení může pomoci snížit měsíční splátky a učinit je dostupnějšími. Lze také získat delší dobu splácení nebo nižší úrokovou sazbu, což usnadní splácení úvěru.
  3. Vyhledat odborné poradenství: pokud má člověk problémy se splácením, měl by se obrátit na poradnu, kde poskytují odborné rady bezplatně.
  4. Vyjednávat s věřitelem: je možné, že se člověku podaří vyjednat s věřitelem změnu půjčky. Ta může zahrnovat nižší úrokovou sazbu, delší dobu splácení nebo dokonce plán odložených splátek. Je nutné si uchovat písemnou podobu takové dohody.
  5. Zvážit prodej svého domu: pokud člověk není schopen splácet hypotéku, možná to bude chtít zvážit prodej svého domu. To umožní splatit úvěr a vyhnout se exekuci.

Exekuce může být zničující zkušeností, ale nemusí být. Pochopením svých financí, vyhledáním odborného poradenství a rychlým přijetím opatření se lze vyhnout exekuci a udržet si svůj domov.