Zvýšení invalidního důchodu – kdy dává smysl se soudit

Zdravotní stav osob, které mají přiznaný invalidní důchod 1. stupně, se může zhoršit, což potvrzuje i vyjádření lékařů. Na základě toho je možné požádat o zvýšení invalidního důchodu. Co dělat, když zvýšení není přiznáno? Je nutné se po marném podání námitek obrátit na soud?

Je pravdou, že pokud osoba nesouhlasí s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, tedy České správy sociálního zabezpečení, pak je možné se proti rozhodnutí bránit, a to podáním námitek. Jak dále postupovat po zamítnutém nároku na invalidní důchod?

Pokud je v rámci námitkového řízení potvrzeno dřívější rozhodnutí, pak skutečně není jiná možnost, jak se proti takovémuto rozhodnutí bránit jinak, než podáním správní žaloby k soudu. Jestliže tedy člověk nesouhlasí s tím, že mu ani v rámci námitkového řízení nebyl přiznán invalidní důchod vyššího stupně, je třeba podat žalobu k příslušnému krajskému soudu podle bydliště.

Sepsání správní žaloby bohužel není jednoduché, proto je vhodné se v této věci obrátit na odborníka právníka, který se na problematiku důchodového zabezpečení zaměřuje. Pokud finanční či jiná situace neumožňuje, aby si dotyčný hradil náklady právního zastoupení, je možné požádat příslušný krajský soud o přidělení bezplatného právního zástupce.

Při rozhodování soudu o tom, zda bezplatného právního zástupce přidělí či nikoli, soud zjišťuje majetkovou situaci žadatele a povahu soudního sporu. O přidělení bezplatného právního zástupce lze požádat nejen pro sepsání žaloby, ale také pro následné zastupování při soudním řízení.

Bohužel zřejmě není možné, aby předem bylo potvrzeno, že bude dotyčný v případném soudním řízení úspěšný či nikoli. Další možností, jak jinak řešit přiznání invalidního důchodu vyššího stupně, je opětovné podání žádosti u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Není dána žádná lhůta, kdy je možné podat novou žádost o změnu důchodu, nicméně se předpokládá, že nová žádost je podávána v případě změny zejména zdravotní situace žadatele.

Invalidní důchod – obecně

Milionům zdravotně postižených osob je každoročně odepřena finanční pomoc, kterou potřebují k bezpečnému a pohodlnému životu. Invalidní důchod je jedním z nejúčinnějších způsobů finanční podpory zdravotně postižených osob, který jim umožňuje vést důstojný a respektovaný život.

Invalidní důchod je druh měsíční platby poskytované zdravotně postiženým osobám, které již nejsou schopny pracovat z důvodu tělesného nebo duševního postižení. Tento důchod je určen k tomu, aby pomohl jednotlivcům pokrýt jejich základní životní náklady, jako je strava, bydlení, lékařská péče a doprava. Invalidní důchod může navíc poskytovat další finanční prostředky na odborné vzdělávání nebo rehabilitační služby.

Aby měli jednotlivci nárok na invalidní důchod, musí splňovat určitá kritéria. Obecně platí, že jednotlivci musí být starší 18 let a musí mít zdravotní postižení, u kterého se předpokládá, že bude trvat alespoň 12 měsíců. Kromě toho musí být jednotlivci schopni prokázat, že jim jejich zdravotní postižení brání v práci a výdělku.

Pro osoby, které splňují podmínky, může být invalidní důchod záchranným lanem. Díky tomu, že jednotlivci mají stálý příjem, mohou se soustředit na své uzdravení a ne se starat o to, jak zaplatit účty. To může jednotlivcům pomoci vrátit se do práce a zvýšit kvalitu jejich života.

Proces žádosti o invalidní důchod však může být složitý a časově náročný. Jednotlivci možná budou muset předložit rozsáhlou zdravotní a pracovní dokumentaci a také doklady o svém zdravotním postižení. Je také důležité si uvědomit, že invalidní důchod není trvalým řešením. Částka, kterou jednotlivec dostává, se může časem snižovat a jednotlivci mohou být nuceni po určitém počtu let o důchod znovu požádat.

Navzdory problémům může být invalidní důchod pro mnoho jednotlivců neocenitelným zdrojem. Se správnou podporou a vedením mohou jednotlivci najít finanční zabezpečení, které potřebují k vedení plnohodnotného života.