Invalidní důchod – kdy znova zažádat

Jakmile člověk pobírá invalidní důchod 2. stupně a onemocní další závažnou nemocí jako je například rakovina, posune se do invalidního důchodu třetího stupně. Po úspěšné léčbě se však invalidní důchod zruší a je třeba se vrátit do práce. Co dělat v případě, že člověk není schopen znovu pracovat vlivem preventivních léků?

Člověk má právo o přiznání invalidního důchodu 3. stupně požádat, má-li za to, že mu zdravotní stav neumožňuje nástup do zaměstnání.

Možnost si požádat o změnu invalidního důchodu není žádnými lhůtami omezena. O přiznání invalidního důchodu, nebo o jeho změnu, je možné požádat kdykoli, pokud dojde ke změně zdravotní stavu žadatele. Má-li tedy člověk za to, že se zdravotní stav zhoršil a neodpovídá invalidnímu důchodu II. stupně, má právo si o změnu důchodu požádat.

Je samozřejmě vhodné žádost doložit nějakými novými lékařskými zprávami, které prokáží změnu zdravotního stavu. Před podáním žádosti o invalidní důchod či jeho změnu není stanovena podmínka být na nemocenské (dočasné pracovní neschopnosti). Nehledě na to, že jakožto osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, by pravděpodobně nárok na nemocenskou dávku neplňovala. 

Je třeba upozornit na riziko, že v rámci žádosti o změnu invalidního důchodu bude vypracován nový posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení a může teoreticky dojít k dalšímu snížení invalidního důchodu na I. stupeň. Ačkoliv je to skutečně teoretická možnost a nemusí k tomuto dojít, zvlášť pokud se zdravotní stav nijak nezlepšil, je třeba s touto možností počítat.

Rovněž je třeba upozornit na to, že pokud člověk pobírá například podporu v nezaměstnanosti nebo jiné sociální dávky (například dávky hmotné nouze) a byl-li uznán invalidní ve III. stupni ke zpětnému datu, pak by příslušné úřady měly právo požadovat vrácení neoprávněně vyplácených sociálních dávek od doby, od které by byl člověk uznán invalidní ve III. stupni.

Invalidní důchod 

Invalidní důchod je forma dávky sociálního zabezpečení poskytovaná osobám, které nemohou pracovat z důvodu zdravotního postižení. Tyto dávky poskytuje vláda a jejím cílem je pomoci osobám se zdravotním postižením vyjít s penězi v době, kdy nemohou pracovat.

Nárok na invalidní důchod závisí na zdravotním stavu jednotlivce a jeho pracovní schopnosti. Obecně platí, že nárok na invalidní důchod mají osoby s těžkým fyzickým nebo mentálním postižením, které jim brání pracovat. V některých případech je k získání nároku vyžadována diagnóza zdravotního postižení od lékaře.

Výše invalidního důchodu, který může jednotlivec získat, závisí na řadě faktorů, včetně typu postižení, závažnosti postižení a příjmu a majetku jednotlivce. Obecně platí, že osoby s nižšími příjmy a menším majetkem obdrží vyšší částku invalidního důchodu.

Kromě invalidního důchodu nabízejí některé státy osobám se zdravotním postižením také další dávky. Tyto dávky mohou zahrnovat zdravotní péči, pracovní rehabilitaci a pomoc při hledání nového zaměstnání.

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda má člověk nárok na invalidní důchod, je kontaktovat místní úřad sociálního zabezpečení. Tam poskytnou informace o požadavcích na způsobilost a o dávkách. Je také důležité mít na paměti, že invalidní důchod nezajišťuje příjem na plný úvazek. Proto je důležité při plánování důchodu zvážit i jiné zdroje příjmu.

Celkově může být invalidní důchod důležitým zdrojem finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, které nemohou pracovat. Může jednotlivcům poskytnout prostředky, které potřebují k tomu, aby mohli žít pohodlný život navzdory svému postižení.