Pojištění domu, domácnosti a odpovědnosti – na co se vztahuje, srovnání

Pojištění domácnosti je druh pojistné smlouvy, která poskytuje finanční ochranu majiteli domu v případě poškození jeho domu nebo věcí v něm. Jaký je rozdíl mezi pojištěním domu, domácnosti a odpovědnosti? Co všechno toto pojištění pokrývá? Jak funguje pojištění domu a domácnosti?

Pojištění domu se obvykle vztahuje na konstrukci domu, včetně stěn a střechy. Jde především o pojištění vůči živelným pohromám a vandalismu. Pojištění domácnosti se vztahuje na vše, co se nachází uvnitř domu, tedy spotřebiče, nábytek nebo elektronika. A pojištění odpovědnosti kryje škody nebo úrazy způsobené pojistníkem nebo jeho majetkem tak, aby mohlo být vyplaceno pojistné plnění.

Pojištění domácnosti

Význam pojištění domácnosti je nesporný. Také v souvislosti s nárůstem kriminality se zvyšuje potřeba svůj majetek nějak zajistit. Spolehlivé zajištění před možnou krádeží, ale také vandalismem nebo poškozením majetku způsobeným havárií, požárem, bleskem, vichřicí, krupobitím a podobně představuje právě pojištění domácnosti nebo pojištění domácnosti online.

Finančně nenáročným pojištěním domácnosti se vztahuje na kompletní vybavení domácnosti. To může zahrnovat elektroniku, audiovizuální techniku, pračku, ledničku a další bílé elektrospotřebiče, nábytek, věci osobní potřeby a věci pro výkon zaměstnání, klenoty, peníze a další cennosti, ale také sportovní náčiní či kola.

Pojištění domácnosti online

Uzavřít pojištění domácnosti online je poměrně jednoduché. Prvním krokem je prozkoumat a porovnat různá pojištění domácnosti a určit, které nejlépe vyhovuje tomu, co člověk potřebuje. Tedy vybrat to nejlepší pojištění domácnosti. Jakmile si člověk vybere pojistku, může ji obvykle zakoupit online prostřednictvím webových stránek pojišťovny nebo prostřednictvím webových stránek třetí strany.

Poté musí člověk poskytnout pojišťovně či třetí straně informace o svém domě, jako je jeho umístění, stáří a velikost, a také informace o sobě, včetně svého jména a kontaktních údajů. Jakmile je pojistka zřízena, lze ji obvykle zaplatit online pomocí kreditní karty nebo jiného způsobu platby. Po provedení platby je vystavena pojistná smlouva.

Při sjednání pojištění domácnosti online je poskytována automaticky sleva, tento způsob sjednání je tak výhodnější, ale také rychlejší a pohodlnější než klasické zřízení pojištění na pobočce. Pojištění domácnosti, respektive pojištění domácnosti online, přitom nabízí bonusy za bezeškodný průběh pojištění od předchozího pojistitele dané nemovitosti. Výhodou pojištění domácnosti a pojištění domácnosti online jsou také praktické asistenční služby.

Pojištění domu a domácnosti

Fakt, že má člověk pojištění domu a domácnosti ještě neznamená, že je v suchu. Celý proces je mnohem složitější, než se na první pohled zdá, a ačkoli to je nepříjemné, namáhavé a často složité, doopravdy je doporučeno pečlivě a řádně si projít všechny poznatky k pojistné smlouvě, kterou dostane zájemce do ruky před jejím podepsáním. Co bývá předmětem pojištění domácnosti?

Toto pojištění domu a domácnosti má označení rizikové. To znamená, že věci, které jsou tímto druhem pojištění pojištěné, jsou pojištěné pouze a jenom proti těm událostem a rizikům, která jsou konkrétně vypsaná ve smlouvě. Což znamená, že pojistka, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, neuhradí v případě ztráty, poškození nebo zničení žádnou částku.

Na co se vztahuje pojištění domácnosti

A na co se vztahuje pojištění domácnosti? Pojištění domácnosti se obvykle vztahuje na škody způsobené v domácnosti v důsledku událostí, jako je požár, krádež, vandalismus či vichřice. V závislosti na pojistné smlouvě může krýt i další škody, jako jsou ztracené nebo odcizené věci, náklady na bydlení během opravy domu a další stavby na pozemku, jako jsou kůlny a ploty.

Všechno, co pod pojistku nespadá, je uvedeno v oddíle smlouvy, věnovanému výlukám z pojištění. To jsou většinou neobvyklé situace, které mohou nastat. Je například o terorismus, započetí války, jaderné výbuchy, ale třeba i hrubá nedbalost. Kdyby nastala některá z výše uvedených situací, pojišťovna by klienta nevyplatila, ani kdyby došlo na poškození věci či domácnosti způsobem, proti kterému byla věc či domácnost poškozena.

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Do výluk pojištění nemovitosti a domácnosti patří například i škoda nebo vada, která byla na majetku či věci už při jejím pořízení. Avšak pouze v případě, že o ní sjednavatel věděl. Pakliže došlo k poškození majetku z důvodu klientovy nedbalosti, bezohlednosti nebo netečnosti, pojišťovna mu opět nic nevyplatí.

Vždy se vyplatí sledovat definice pojmů, které pojištění nemovitosti a domácnosti obsahuje. Například doutnání, žhnutí a nedostatek kyslíku není požár, a tedy ani v tomto případě by se vyplacení pojistky na škody klient nedočkal. Co bývá předmětem pojištění domácnosti?

Co je předmětem pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti a odpovědnosti si lidé sjednávají, aby v případě události, která zanechá na majetku škodu, jim pojišťovna adekvátně nahradila vzniklou škodu. Cílem pojištění není takové události zabránit nebo ji předejít, nicméně poskytnout finanční prostředky k řešení škody. Co je předmětem pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti – vztahuje se na vybavení domu nebo bytu, je vhodné i pro nájemníky

 • elektronika a elektrospotřebiče
 • nábytek a starožitnosti
 • oblečení a osobní majetek
 • sportovní vybavení

Pojištění nemovitosti – vztahuje se na stavbu a všechny její pevné součásti

 • podlahy
 • stěny a stropy
 • střecha i okapy
 • dveře, chodník i okna

Pojištění odpovědnosti za škodu – kryje škody na cizím majetku a újmy na zdraví

 • vytopení sousedů
 • pád stromu na sousedův pozemek
 • sesuv námrazy ze střechy na cizí majetek (nejčastěji automobil)
 • poškození sedací soupravy psem
 • útok psa na cizí osobu
 • pád stromu na cizí osobu

Událostí, proti kterým se lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti za škodu, je opravdu mnoho. Vzhledem k tomu, že existuje veliká spousta způsobů, jakými se dá nechtěně ublížit cizí osobě nebo poškodit její majetek, tak je potřeba si sjednat pojištění na pravděpodobné situace.

Například není potřeba si sjednat pojištění v případě ublížení cizí osobě psem, pokud klient nevlastní psa. Je ale dobré si například sjednat pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. V případě, že by člověk něco poškodil v zaměstnání, lze to z tohoto pojištění uhradit.

Srovnání pojištění domácnosti

Srovnání pojištění domácnosti je proces porovnávání různých typů pojištění domácnosti dostupných na trhu. Srovnání pojištění domácnosti pomůže člověku najít tu nejlepší pojistnou smlouvu, která odpovídá požadovaným potřebám a rozpočtu. Při porovnávání pojistných smluv pojištění domácnosti je důležité zvážit faktory, jako je krytí, spoluúčast, pojistné, výluky a případné slevy.

Kromě toho je důležité pečlivě si přečíst podrobnosti pojistné smlouvy, aby se člověk ujistil, že rozumí tomu, co je kryto a co je vyloučeno. Nakonec je při srovnání pojištění domácnosti důležité porovnat hodnocení zákaznického servisu různých pojišťoven, a tak najít nejlepšího poskytovatele pro své potřeby.

Pojištění domácnosti – cena

Pojištění domu, domácnosti a odpovědnosti za škodu nemusí být vždy levnou záležitostí. Existuje ale velmi účinný způsob, jakým si vybrat to nejlevnější a zároveň nejlepší pojištění, které vyhovuje zájemci přesně podle majetku a stavu domácnosti. Jedná se o srovnávač pojištění, který funguje stejně jako například srovnávač půjček.

Člověk si v takovém srovnávači vyplní základní údaje o nemovitosti, kterou chce pojistit, osobní údaje a další důležité parametry a srovnávač automaticky vygeneruje seznam pojištění. Seznam je srovnán podle ceny pojištění domácnosti od nejlevnějšího pojištění a zájemce si tedy může velmi jednoduše vybrat to nejlepší. Je potřeba brát v potaz to, že pojištění domácnosti je určitý druh investice do nemovitosti.

Pojištění domácnosti – kalkulačka

Kalkulačky pojištění domácnosti jsou nástroje, které umožňují majitelům domů vypočítat, jak vysoké krytí potřebují pro svou pojistnou smlouvu. Obvykle se berou v úvahu faktory, jako je velikost domu, jeho stáří, umístění a hodnota obsahu uvnitř. Některé kalkulačky pojištění domácnosti také zohledňují náklady na dodatečné krytí, jako je pojištění odpovědnosti a pojištění proti povodním.

Výsledky kalkulačky pak mohou majiteli domu pomoci určit výši potřebného krytí a náklady spojené s pojistnou smlouvou. Srovnávače či kalkulačky pojištění domácnosti zájemce často rovnou i navedou jedním jednoduchým odkazem přímo na stránky poskytovatele, kde si člověk může sjednat pojištění během pár kliknutí. Jedná se o nejjednodušší způsob výběru a sjednání pojištění.

Pojištění domácnosti a odpovědnosti

Dva druhy pojištění, které jsou určeny k ochraně osob a jejich majetku. To je pojištění domácnosti a odpovědnosti. Pojištění domácnosti se vztahuje na škody na majetku osob, jako je domácnost, nábytek a osobní věci. Pojištění odpovědnosti poskytuje ochranu před finančními ztrátami způsobenými úrazem nebo škodou na majetku, za kterou může být osoba odpovědná. Pozor, ne všechna pojištění odpovědnosti se vztahují i na zaměstnání, většinou je nutné sjednat další pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.

Pro zajištění klidu a finanční jistoty v případě neočekávané ztráty nebo nehody jsou pojištění domácnosti a odpovědnosti důležité. Vždy je lepší si takové pojištění sjednat než pak v případě tragédie muset narychlo shánět finanční prostředky k náhradě škody. Díky pojištění se člověk tak může v případě nešťastné události vyhnout sjednávání drahých půjček ihned nebo jiných nebankovních půjček.

Nejlevnější pojištění domácnosti

Náklady na pojištění domácnosti se značně liší v závislosti na místě bydliště, velikosti domu a rozsahu pojistného krytí. Mezi nejlevnější pojišťovny pro pojištění domácnosti patří Direct, Slavia a Maxima. Tyto společnosti nabízejí základní krytí již za několik stovek ročně. Nejlepším způsobem, jak najít nejlevnější pojištění domácnosti je porovnat nabídky od více společností.

Člověk se cítí se sjednaným pojištěním ve větším bezpečí. Jeho finance nejsou ohroženy v případě nešťastné události, která by poškodila jeho majetek. Nejlevnější pojištění domácnosti tak pokryje majetek a vybavení někdy až v řádech milionů korun.