Pojištění domu, domácnosti a odpovědnosti – na co se vztahuje a jak ušetřit

Tento druh pojištění se vztahuje pouze na vybavení domácnosti, na to, co si dokáže majitel z domu odnést a je to tedy movité. Nevztahuje se například na podlahy, sklepy, střechy nebo zdi, případně stavební části domu nebo bytu.

Význam pojištění domácnosti je nesporný. Také v souvislosti s nárůstem kriminality se zvyšuje potřeba svůj majetek nějak zajistit. Spolehlivé zajištění před možnou krádeží, ale také vandalismem nebo poškozením majetku způsobeným havárií, požárem, bleskem, vichřicí, krupobitím apod. představuje právě pojištění domácnosti nebo pojištění domácnosti online.

Finančně nenáročným pojištěním domácnosti se dá pojistit kompletní vybavení domácnosti. To může zahrnovat elektroniku, audiovizuální techniku, pračku, ledničku a další bílé elektrospotřebiče, nábytek, věci osobní potřeby a věci pro výkon zaměstnání, klenoty, peníze a další cennosti, ale také sportovní náčiní, kola apod. Předmětem pojištění domácnosti jsou také stavební součásti bytu (podlahy, okna, zařízení koupelen aj.).

Jaké jsou výhody spojené s pojištěním domácnosti online?

Při sjednání pojištění domácnosti online je poskytována automaticky sleva, tento způsob sjednání je tak výhodnější, ale také rychlejší a pohodlnější než klasické zřízení pojištění na pobočce.

Pojištění domácnosti, resp. pojištění domácnosti online přitom nabízí bonusy za bezeškodný průběh pojištění od předchozího pojistitele dané nemovitosti.

Výhodou pojištění domácnosti a pojištění domácnosti online jsou také praktické asistenční služby.

Výjimky a výluky z pojištění domácnosti

Fakt, že má člověk bydlení pojištěné, ještě neznamená, že je v suchu. Celý proces je mnohem složitější, než se na první pohled zdá, a ačkoli to je nepříjemné, namáhavé a často složité, doopravdy je doporučeno pečlivě a řádně si projít všechny poznatky k pojistné smlouvě, kterou dostane zájemce do ruky před jejím podepsáním.

Toto pojištění má označení rizikové; to znamená, že věci, které jsou tímto druhem pojištění pojištěné, jsou pojištěné pouze a jenom proti těm událostem a rizikům, které jsou konkrétně vypsané ve smlouvě. Což znamená, že pojistka, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, neuhradí v případě ztráty, poškození nebo zničení žádnou částku. Všechno, co pod pojistku nespadá, je uvedeno v oddíle smlouvy, věnovanému výlukám z pojištění.

To jsou většinou neobvyklé situace, které mohou nastat – jako příklady jsou například terorismus, započetí války, jaderné výbuchy, ale třeba i hrubá nedbalost. Kdyby nastala některé z výše uvedených situací, pojišťovna by klienta nevyplatila, ani kdyby došlo na poškození věci/domácnosti způsobem, proti kterému byla věc/domácnost poškozena.

Do těchto výluk patří ale například i škoda nebo vada, která byla na majetku či věci už při jejím pořízení – avšak pouze v případě, že o ní sjednavatel věděl. Pakliže došlo k poškození majetku z důvodu klientovy nedbalosti, bezohlednosti nebo netečnosti, pojišťovna mu opět nic nevyplatí.

Vždy se vyplatí sledovat definice pojmů, které pojišťovna používá. Například doutnání, žhnutí a nedostatek kyslíku není požár, a tedy ani v tomto případě by se vyplacení pojistky na škody klient nedočkal.

Co všechno lze pojistit?

Pojištění domácnosti a odpovědnosti si lidé sjednávají, aby v případě události, která zanechá na majetku škodu, jim pojišťovna adekvátně nahradila vzniklou škodu. Cílem pojištění není takové události zabránit nebo ji předejít, nicméně poskytnout finanční prostředky k řešení škody. Co všechno si lze pojistit?

Pojištění domácnosti – vztahuje se na vybavení domu nebo bytu, je vhodné i pro nájemníky

 • elektronika a elektrospotřebiče
 • nábytek a starožitnosti
 • oblečení a osobní majetek
 • sportovní vybavení

Pojištění nemovitosti – vztahuje se na stavbu a všechny její pevné součásti

 • podlahy
 • stěny a stropy
 • střecha i okapy
 • dveře, chodník i okna

Pojištění odpovědnosti za škodu – kryje škody na cizím majetku a újmy na zdraví

 • vytopení sousedů
 • pád stromu na sousedův pozemek
 • sesuv námrazy ze střechy na cizí majetek (nejčastěji automobil)
 • poškození sedací soupravy psem
 • útok psa na cizí osobu
 • pád stromu na cizí osobu

Událostí, proti kterým se lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti za škodu, je opravdu mnoho. Vzhledem k tomu, že existuje veliká spousta způsobů, jakými se dá nechtěně ublížit cizí osobě nebo poškodit její majetek, tak je potřeba si sjednat pojištění na pravděpodobné situace. Například není potřeba si sjednat pojištění v případě ublížení cizí osobě psem, pokud klient nevlastní psa.

Jak ušetřit srovnání cen pojištění

Pojištění domu, domácnosti a odpovědnosti za škodu nemusí být vždy levnou záležitostí. Existuje ale velmi účinný způsob, jakým si vybrat to nejlevnější a zároveň nejlepší pojištění, které vyhovuje zájemci přesně podle majetku a stavu domácnosti. Jedná se o srovnávače pojištění, které fungují stejně jako například srovnávače půjček.

Člověk si v takovém srovnávači vyplní základní údaje o nemovitosti, kterou chce pojistit, osobní údaje a další důležité parametry a srovnávač automaticky vygeneruje seznam pojištění. Seznam je srovnán podle ceny od nejlevnějšího pojištění a zájemce si tedy může velmi jednoduše vybrat to nejlepší.

Srovnávače pojištění zájemce často rovnou i navedou jedním jednoduchým odkazem přímo na stránky poskytovatele, kde si člověk může sjednat pojištění během pár kliknutí. Jedná se o nejjednodušší způsob výběru a sjednání pojištění.

Proč si sjednat pojištění domu?

Vždy je lepší si takové pojištění sjednat, než pak v případě tragédie muset narychlo shánět finanční prostředky k náhradě škody. Díky pojištění se člověk tak může v případě nešťastné události vyhnout sjednávání drahých půjček ihned nebo jiných nebankovních půjček.

Člověk se cítí se sjednaným pojištěním ve větším bezpečí. Jeho finance nejsou ohroženy v případě nešťastné události, která by poškodila jeho majetek. Majetek a vybavení dohromady stojí až několik desítek milionů korun, které si málokdo nechává stranou pro případné tragédie.