Pojistné plnění a riziko – vyplatí se pojištění

Jak drahé nebo levné pojištění bude, to určuje kromě poptávky také konkurenční nabídka. Ovšem jsou zde i další faktory, které vstupují do hry, například připojištění a služby. Jaké jsou nejčastější typy pojištění a připojištění a jejich doplňkové služby? Co je pojistné, pojistné riziko, obmyšlená osoba a jaká je lhůta pro nahlášení pojistné události?

Pojistné je forma ochrany, kterou si lze zajistit proti různým životním rizikům. Může se jednat o pojištění domácnosti, automobilu, zdraví, života nebo majetku. Cílem pojištění je zajistit finanční kompenzaci v případě, že se vyskytne určité riziko, jako je například úraz, nemoc, poškození nebo ztráta majetku.

Pojištění je důležité, protože může pomoci pokrýt finanční náklady, které by jinak člověk musel zaplatit z vlastní kapsy, pokud se vyskytne nějaká nečekaná událost, jako je například úraz, nemoc nebo škoda na majetku.

Pojištění také může poskytnout psychickou pohodu, protože člověk ví, že je připraven na nečekané události, a že má něco, na co se může spolehnout v případě potřeby.

TIP: Jak najít nejlepší a nejlevnější povinné ručení?

Co je pojistné a pojistné riziko

Pojistné je v podstatě smlouva mezi pojišťovací společností a pojištěným, ve které pojišťovací společnost slibuje poskytnout finanční náhradu v případě, že se vyskytne událost nebo situace uvedená ve smlouvě. Pojišťovací společnost si za tuto ochranu účtuje pojistné, které je obvykle placeno pravidelně, například měsíčně nebo ročně.

Existuje mnoho různých druhů pojistného, včetně pojištění nemoci, úrazu, automobilu, domácnosti, odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně a dalších. Je důležité si uvědomit, že pojistné neposkytuje úplnou ochranu vůči všem možným událostem a situacím, ale pouze v případě událostí nebo situací uvedených ve smlouvě.

Pojistné riziko je riziko, které je spojené s pojišťovacími smlouvami a které může vést k výdajům pojišťovny. Pojistné riziko je způsobeno tím, že pojišťovna je vystavena riziku, že bude muset vyplatit pojistné plnění v případě, že se vyskytne pojistná událost, jako je například nehoda, požár nebo onemocnění.

Pojišťovny často používají různé metody, jako je analýza dat a modelování rizik, aby lépe porozuměly pojistnému riziku a přijaly opatření k jeho omezení. Pojistné riziko je důležité při stanovení ceny pojistného a výpočtu výnosů pojišťovny.

Obmyšlená osoba je určená poskytovatelem pojištění. Této osobě vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události.

Také je dobré vědět, co je obnosové pojištění a co je to pojistné nebezpečí. Hodit se může také vzor výpovědi pojistné smlouvy a vzor žádosti o zrušení pojistné smlouvy.

Pojištění může pomoci zvládnout nečekané životní situace.
Pojištění může pomoci zvládnout nečekané životní situace.

V případě obnosového pojištění

Obnosové pojištění je typ pojištění, které se vztahuje k určitému obnosu peněz. Tento typ pojištění se často používá pro pojištění úvěrů nebo hypoték, kde se pojistná částka stanoví na základě výše úvěru nebo hypotéky.

V případě, že dojde k pojistné události (například úmrtí pojištěné osoby nebo ztráta zaměstnání), pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši stanovené pojistné částky. Toto plnění je určeno k uhrazení zbývající části úvěru nebo hypotéky a zabraňuje tak případným finančním problémům pojištěné osoby nebo její rodiny.

Obnosové pojištění je vhodné pro lidi, kteří chtějí mít jistotu, že v případě pojistné události budou mít dostatečné finanční prostředky k uhrazení svých závazků vůči bankám nebo jiným finančním institucím. Je však třeba si uvědomit, že pojistné plnění v takovém případě není určeno k pokrytí celkových škod nebo ztrát, ale pouze k uhrazení zbývající části úvěru nebo hypotéky.

Jaká je lhůta pro nahlášení pojistné události?

Lhůta pro nahlášení pojistné události se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách pojistné smlouvy. Obecně platí, že je vhodné nahlásit pojistnou událost co nejdříve po jejím vzniku, aby mohl vzniknout nárok na pojistné plnění.

Pokud člověk neví, jaká je lhůta pro nahlášení pojistné události v případě pojistné smlouvy, může se obrátit na svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo na pojišťovnu. Ta by měla být schopna poskytnout informace o lhůtách pro nahlášení pojistné události a o tom, jaké doklady budou potřeba k posouzení nároku na pojistné plnění.

Asistenční služba

Asistenční služba se týká například cestovního pojištění. Je to součástí cestovního pojištění jako 24hodinový servis pro případ, že by se přihodila jakákoli nesnáze. Kromě pojištění jako takového pomůže v situacích, kdy je například potřeba tlumočník, popřípadě když člověk potřebuje najít nejbližší nemocnici apod.

Pokud člověk zavolá asistenční službu, pracovníci pojišťovny za něj vyřídí většinu běhání po úřadech, seženou delegáta nebo sami pomohou s překladem. Avšak nejde jen o součást cestovního pojištění.

Dnes lze využít asistenční službu také v případě pojištění majetku, nemovitosti nebo vozidla. Cena připojištění se odvíjí od toho, co všechno lze od asistenční služby požadovat, a také od toho, jak rychle služba vyhoví. Vždy je dobré se přesvědčit, jak dobře daná asistenční služba funguje a co přesně pokrývá.

Pojištění schopnosti splácet

Nabízí ho všechny banky ke každému vyššímu úvěru nebo k hypotéce. Souvisí s tím například i sleva na úrokové sazbě.

Při sjednávání pojištění je dobré se poradit s odborníkem.
Při sjednávání pojištění je dobré se poradit s odborníkem.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je druh pojištění, které slouží k ochraně osobního nebo firemního majetku před různými riziky, jako jsou například požáry, krádeže, škody způsobené přírodními živly nebo nehodami.

Existuje několik různých druhů pojištění majetku, které se mohou lišit podle typu pojištěného majetku a rizik, kterým je vystaven. Například pojištění domácnosti obvykle zahrnuje ochranu proti požárům, krádežím a škodám způsobeným přírodními živly, zatímco pojištění nemovitosti může zahrnovat i ochranu proti škodám způsobeným vandaly nebo nájemníky.

Při výběru pojištění majetku je důležité zvážit, jaká rizika jsou pro majetek největší a zvolit pojištění, které tato rizika pokryje. Je také důležité zvážit, zda je výhodnější pojistit celý majetek, nebo pouze jeho část, a porovnat různé pojišťovny a nabízené pojistné plány.

Pojistné podmínky

V pojistných podmínkách lze najít detailní popis jednotlivých připojištění k základnímu pojištění, krytá rizika a také výluky z pojištění. Ty zahrnují situace, na které se pojistka nevztahuje.

  • všeobecné pojistné podmínky = podmínky pro všechna pojištění, která si člověk sjednává prostřednictvím pojišťovny
  • podmínky doplňkové = dále rozvádějí všeobecné podmínky a specializují se na rizika, a právě zde se nejčastěji vyskytují ony výluky nebo jejich výčet

Platí, že podmínky, které si určuje každý pojišťovna sama, se mohou u jednotlivých institucí nepatrně lišit. Většinou jsou si však velmi podobné.

Druhy pojištění

Existuje mnoho druhů pojištění (proti ztrátě zaměstnání, pro případ pracovní neschopnosti, pojištění majetku, pojištění domácnosti, pojištění osobních věcí, pojištění mobilního telefonu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění proti úpadku, pojištění při invaliditě 3. stupně, pojištění pro případ úmrtí, pojištění schopnosti splácet závazky a mnohé další).

Většinou se nechává automaticky nastavit pojištění schopnosti splácet při sjednávání kreditní karty či půjčky. Takové pojištění se pak účtuje pouze z aktuální dlužné částky.

Oblíbená jsou také různá pojištění proti odcizení osobních věcí, například mobilního telefonu. Cena takového pojištění činí většinou kolem 29 Kč měsíčně. Mezi populární produkty dále patří životní pojištění proti nečekaným životním situacím, které chrání zejména v případě, že člověk onemocní.

Pojistné plnění

Pojistné podmínky lze najít na několika hustě popsaných stránkách. Ty bohužel mnoho lidí nečte. Poté se člověk může jen divit, že vlastně nic nedostane. Někteří lidé jsou zastánci pojištění, protože jim přináší jistotu a lepší pocit. Někdo by si pojištění nikdy nezřídil, protože pojišťovnám nevěří, nebo má špatné zkušenosti s pojistným plněním.

Pokud si člověk chce zřídit jakékoli pojištění, tak by se určitě měl poradit s odborníkem (finančním poradcem), který může navrhnout optimální pojištění za přijatelnou cenu. Má možnosti s pojišťovnou vyjednávat a v případě pojistné události dokáže pomoci s řešením situace.

Většinou má také přehled o pojistných podmínkách a vybere tu pravou pojistku. Člověk sám může odsouhlasit cokoliv, protože často nemá dostatek informací. Navíc v dnešní době na to v mnoha případech ani nezbývá čas.

Pojištění je v dnešní době určitě důležité, na druhou stranu je potřeba se pořádně informovat a při sjednávání životního pojištění nezatajit žádné informace o svém zdravotním stavu.

Pojištění je určitě důležité si sjednat a stejně důležité je i nechat si poradit. Některá pojištění opravdu mohou pomoci v případě nečekaných životních situací a rozhodně se vyplatí.